วันเสาร์ที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เคล็ดและวิธีปฏิบัติสำคัญในทางฮวงจุ้ย

ความเจริญรุ่งเรือง ความมั่งคั่งร่ำรวย ความตกต่ำเสื่อมถอยเหตุเภทภัยและความเลวร้ายในชีวิต ล้วนเกิดขึ้นจากฮวงจุ้ยของที่อยู่อาศัยหนึ่ง และดวงชะตาของคนเราอีกหนึ่ง เป็นปัจจัยหลักของสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น ในด้านของฮวงจุ้ยของที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่วิชาฮวงจุ้ยโดยทั่วๆ ไปสามารถที่จะทำการแก้ไขได้โดยไม่ยากนัก แต่ในส่วนของด้านดวงชะตาของคนเรานั้น มีวิชาและวิธีการที่จะใช้ในการแก้ไขอยู่ค่อนข้างจำกัด จึงนับว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการในการแก้ไขดวงชะตาที่ตกต่ำให้ฟื้นคืน และยังสามารถที่จะสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้มีเพิ่มมากขึ้นได้อีกด้วย

การแก้ไขดวงชะตาด้วยระฆังสัตตะโลหะหรือทองเหลือง

ในอดีตชนชาติจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาฮวงจุ้ยของเต๋าหมวกดำ มีความเชื่อว่า ระฆังที่หลอมขึ้นจากสัตตะโลหะ(โลหะเจ็ดอย่าง) หรือโลหะทองเหลือง จะมีพลังอำนาจพิเศษในการขจัดความเป็นอัปมงคล พลังเลวร้าย และแก้ไขดวงชะตาของคนเราให้กลับดีขึ้นได้ ฮวงจุ้ยที่ไม่ดีเต๋าหมวกดำยังเชื่ออีกด้วยว่า ระฆังจะสามารถครอบและกักขังดวงชะตาเอาไว้ได้ โดยการนำเอากระดาษแดงที่ได้บันทึกข้อมูล ชื่อแซ่ วันเดือนปีเกิดของบุคคล ไปแปะเอาไว้ที่ผนังด้านในของระฆัง ซึ่งก็จะทำให้ความเสื่อมถอย ความเลวร้าย ความเป็นอัปมงคลของดวงชะตานั้นถูกครอบและกักขังเอาไว้ จนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาไปในทางที่ดี

วิธีการและขั้นตอนในการแก้ไขดวงชะตาด้วยระฆังมีดังนี้คือ

1.นำเอากระดาษแดงที่เคยใช้เป็นอังเปามาตัดให้ได้ขนาดที่พอเหมาะกับการจะใช้เขียนข้อมูล ซึ่งตามปกติควรเป็นขนาด 9×18 เซนติเมตร

2. เขียนชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด เวลาตกฟาก (ถ้ามี) และที่อยู่เอาไว้บนกระดาษแดงแผ่นที่ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

3.เลือกเอาวันที่ดีที่ไม่ชงกับตัวของผู้ทำเคล็ดเป็นวันไปทำเคล็ดติดกระดาษแดงบนระฆังที่ศาลเจ้า ซึ่งศาลเจ้าที่จะทำพิธีต้องเป็นศาลเจ้าที่เป็นหยาง (ไม่ทำพิธีเกี่ยวข้องกับงานศพ)

4.เมื่อไปถึงศาลเจ้าสิ่งแรกที่ต้องปฏิบัติก็คือการไปขออนุญาตจากทางผู้ดูแลศาลเจ้า ให้ทราบและอนุญาตให้ทำพิธีแก้ไขดวงชะตาด้วยวิธีนี้ จากนั้นจึงไปกราบเรียนแจ้งความประสงค์ต่อเทพเจ้าประจำศาลเจ้า โดยการอธิษฐานบอกกล่าวและโยนตลับเสี่ยงทาย

5.นำเอาแผ่นกระดาษแดงที่เตรียมไว้แล้วนำไปติดเอาไว้ที่ผนังด้านในของระฆังใบใหญ่ภายในศาลเจ้าให้แน่น

6.ตรวจสอบความแน่นหนาในการติดแผ่นกระดาษแดงให้เรียบร้อย แล้วจึงไปทำการอธิษฐานบอกกล่าวต่อเทพเจ้า และขอพรให้ประสบความสำเร็จ และกล่าวขอบคุณต่อเทพเจ้า

7.บริจาคค่าธูปเทียน น้ำมัน และถวายเงินทำบุญตามกำลังศรัทธา เพื่อให้เป็นพลังเสริมดวงชะตา

8.การทำเคล็ดเปลี่ยนดวงชะตาด้วยระฆังนี้ ควรที่จะได้ทำเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อดวงชะตาตกอยู่ในความเสื่อมถอย

การแก้ไขดวงชะตาให้เกิดความมั่งคั่งร่ำรวยด้วยอัญมณีทั้งเจ็ด

การแก้ไขดวงชะตาให้ดีขึ้นและมีความมั่งคั่งร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นด้วยอัญมณีทั้งเจ็ด มีชื่อเฉพาะที่เรียกในวิชาฮวงจุ้ยว่า “ชีชิงเจิ้น” ซึ่งสามารถที่จะทำได้โดย การนำเอาอัญมณี 7 ชนิดๆ ละสี มาวางลงบนแท่นสัญลักษณ์พิเศษ “ลิ่วหมางชิง” ที่มีลักษณะเป็นจาน และมีหลุมตื้นๆ อยู่ที่ตำแหน่งต่างๆ ของสัญลักษณ์ โดยตัวสัญลักษณ์จะมีรูปลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า 2 รูป ที่ตั้งทับซ้อนกันอยู่ จนเกิดเป็นรูปดาวหกแฉก ซึ่งถือกันว่าเป็นรูปลักษณ์ที่มีพลังอันศักดิ์สิทธิ์ และได้ถูกนำไปใช้เป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาต่างๆ หลายศาสนา เช่น ในศาสนาฮินดู นับถือว่ารูปสามเหลี่ยม 2 รูปของดาวหกแฉก นี้เป็นการประสานกันของเพศหญิงและเพศชาย อันเป็นตัวแทนของเทพเจ้าที่มีสองเพศ หรือในศาสนายิว นับถือว่ารูปดาวหกแฉกนี้เป็นดวงตราประทับของยมบาล รวมถึงเป็นเครื่องหมายศักดิ์สิทธิ์ ที่ประสานกันระหว่างเทพเจ้ากับตนเอง และตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 เป็นต้นมา รูปดาวหกแฉกนี้ยังได้กลายเป็นสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่แสดงถึงเอกภาพของชาวยิว ที่เรียกว่าดาวเดวิด

โดยทั่วไปเชื่อว่าตรงกลางของสัญลักษณ์ “ลิ่วหมางชิง” เป็นจุดศูนย์รวมพลังอันแข็งแกร่ง ที่ได้รับพลังมาจากรอบๆ บริเวณสัญลักษณ์ “ลิ่วหมางชิง” และทำให้สัญลักษณ์ “ลิ่วหมางชิง” สามารถแสดงออกถึงพลังอันสูงสุด และเข้มแข็งที่สุด และเมื่อนำเอาอัญมณีชนิดต่างๆ มาวางที่จุดศูนย์กลาง และจุดปลายทั้งหกแฉกของดาวก็สามารถที่จะทำให้อัญมณีเหล่านี้มีพลังที่แข็งแกร่งเพิ่มมากขึ้น และแสดงผลของมันออกมาได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับอัญมณีทั้ง 7 ที่นำมาใช้ทำเคล็ดจะมุ่งเน้นไปที่สีของอัญมณี แต่ถ้าสามารถเลือกแหล่งของอัญมณีได้ด้วยก็จะยิ่งทำให้เคล็ดนี้ทรงพลังและทรงประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอัญมณีที่เหมาะที่จะใช้ทำเคล็ดนี้มีดังนี้คือ

1.อัญมณีสีเขียวที่เป็น “สุ่ยเหรินเหวิน” เป็นธาตุไม้เพื่อช่วยดึงดูดเงินทอง

2.อัญมณีสีแดงที่เป็น “เทียนตี้โฟ่ว” จัดเป็นธาตุไฟเพื่อช่วยเสริมดวงชะตาให้แข็งแกร่ง

3.อัญมณีสีม่วงที่เป็น “สุ่ยหัวจีจี้” จัดเป็นธาตุไฟเพื่อช่วยเสริมสติปัญญาให้แข็งแกร่ง

4.อัญมณีเหลืองที่เป็น “เล๋ยฟงเหิน” จัดเป็นธาตุดินเพื่อช่วยดึงดูดทรัพย์สิน

5.อัญมณีสีขาวที่เป็น “ตี้เทียนไท้” จัดเป็นธาตุโลหะเพื่อช่วยเสริมพลังให้แข็งแกร่ง

6.อัญมณีสีดำที่เป็น “เจ๋อซานเฉียน” จัดเป็นธาตุน้ำเพื่อช่วยป้องกันอัปมงคล สิ่งเลวร้าย และคนชั่ว

7.อัญมณีสีฟ้าที่เป็น “ซานเฟิงกู่” จัดเป็นธาตุน้ำเพื่อช่วยเสริมให้จิตใจแข็งแกร่ง

โดยก่อนที่จะวางลูกอัญมณีลงบนจาน “ชีชิง” (จานที่มีสัญลักษณ์ “ลิ่วหมางชิง”) นั้น เราจะต้องนำเอาลูกอัญมณีทั้งหมดไปล้างพลังอัปมงคล และประจุพลังมงคลเสียก่อน และเมื่อทำการวางลูกอัญมณีลงบนจาน “ชีชิง” แล้วจึงนำเอาจาน “ชีชิง” นั้นไปวางเอาไว้ในตำแหน่งสำคัญๆ หรือตำแหน่งที่เป็นขุมพลังของอาคารบ้านเรือน (เช่น ข้างประตูหน้า จุดไท้จี๋ หรือภายในห้องนอน) ตามฤกษ์ยามที่ดีประจำตัวของผู้ทำเคล็ดเอง

โปรดติดตามต่อสัปดาห์หน้านะครับ……………….สวัสดีครับ

ท่านผู้อ่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดฮวงจุ้ยเพิ่มเติมและติดต่อเรียนฮวงจุ้ยฟรีได้ที่ชมรมฟ้า ฝน ไฟ โทร.0-2961-9414

วันที่ 18/11/2554 เวลา 13:59 น.ฤดูฝนปีนี้ไปเที่ยวไหนกันดี

View Results

Loading ... Loading ...‘อะตอม’ตูมต่อเนื่องเปลี่ยนชื่อดวงพุ่งงานเข้า-เซ็กซี่กว่าเดิม [25/10/2557]
“อะตอม-ภัคจิรา วิศววิสุทธิ์” ที่เข้าวงการแรกๆ ได้ฉายา “อั้ม พัชราภา2” มาแล้ว เพราะใบหน้า ทรงผมคลับคล้ายคลับคลาไม่น้อย แต่พอเข้าวงการมาหลายปี คนเริ่มทักน้อยลง เหตุที่เธอมีบุคลิกเฉพาะตัวเป็นของตัวเอง