วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

แอ่วเชียงใหม่ ชมงานพืชสวนโลก แวะลำพูน ดูอุโมงค์ลดโลกร้อน

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เชิญให้ไปชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเยี่ยมชมสวนเฉลิมพระเกียรติฯ โตโยต้า และพาไปที่ศึกษาเรียนรู้เรื่องโลกร้อน ที่อุโมงค์ลดโลกร้อน ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน

พืชสวนโลก เชียงใหม่

วันแรกของการเดินทางไปชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ครั้งนี้ กลุ่มคณะสื่อมวลชนมาพร้อมกันตามเวลาที่ได้นัดหมาย 7 โมงครึ่ง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนจะเช็คอินและโหลดกระเป๋าสัมภาระ แล้วบินไปเชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ก็มาถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่

เมื่อจัดการเก็บกระเป๋าสัมภาระใส่รถที่มาคอยรับ ก็เดินทางไปทานอาหารกลางวันจนอิ่มหนำ ก็ออกเดินทางกันต่อไปเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการร่วมเฉลิมฉลอง 3 วโรกาสมหามงคล อันได้แก่ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การฉลองมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และในโอกาสที่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จัดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ บนเนื้อที่ 470 ไร่ มีองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและนานาชาติเข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้

กลุ่มคณะสื่อมวลชนได้แวะเข้าเยี่ยมชม สวนเฉลิมพระเกียรติฯ โตโยต้า 4 ลด 4 เพิ่ม ซึ่งได้สะท้อนถึงแนวทางการดำเนินธุรกิจของโตโยต้า ประกอบไปด้วยหลัก 4 ลด ว่าด้วยกระบวนการดำเนินงานขององค์กรที่มีการลดการใช้ทรัพยากรและลดการเกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ได้แก่ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ลดการใช้พลังงาน, ลดการใช้น้ำ และลดปริมาณขยะ หลัก 4 เพิ่ม ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของพนักงาน รวมถึงการริเริ่มกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานและสาธารณชนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแห่งความยั่งยืนให้เกิดแก่สังคมไทย ได้แก่ เพิ่มความสุขและพื้นที่สีเขียวในการทำงาน, เพิ่มความพึงพอใจให้กับพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ, เพิ่มโอกาสในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับพนักงาน และเพิ่มเครือข่ายในการทำความดีเพื่อสังคม

เมื่อเดินเข้าไปจะพบกับอุโมงค์น้ำพุ ที่มีหมู่พฤกษชาตินานาพันธุ์ให้เดินชมและเต็นท์ของเสียงบ่นพึมพำจากธรรมชาติ ฟังเรื่องราวจากธรรมชาติผ่านบทสนทนาของต้นไม้ ผีเสื้อ หิ่งห้อย เพื่อเตือนสติในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมก่อนที่จะสายเกินไป เดินเข้าไปในอาคารทรงกระบอกก็ได้ชมโรงหนัง 3 มิติ ที่เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบันทึกวิกฤติโลกทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อออกมาก็พบกับอาคาร 4 ลด 4 เพิ่ม ที่ให้ความรู้ควบคู่กับความสนุก ความมันส์ในการเล่นเกม ขณะที่ข้างๆ ก็มีอุโมงค์ผักที่ปลูกด้วย ฟักทองยักษ์, ถั่วฝักยาว, แฟงพันธุ์ควายทิม, มะระพันธุ์เจไดท์, แตงโมพันธุ์สวีทบิวตี้, แตงโมพันธุ์ไดอาน่า และบวบงูพันธุ์จงอาง

ออกจากสวนเฉลิมพระเกียรติฯ โตโยต้า 4 ลด 4 เพิ่ม ก็แวะไปยังสวนนานาชาติ ชมการจัดสวนของแต่ละประเทศซึ่งได้นำเสนอจุดเด่นของประเทศนั้นๆ ก่อนเข้าที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ก็แวะมาชม หอคำหลวง ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อุโมงค์ลดโลกร้อน ลำพูน

วันที่ 2 คณะสื่อมวลชน เดินทางไปที่ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องโลกร้อน และวิถีการลดโลกร้อนของท้องถิ่นสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อนำเสนอแนวทางลดโลกร้อนด้วยบริบทของท้องถิ่น และเป็นศูนย์เรียนรู้โลกร้อนแห่งที่ 2 ของโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ที่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ซึ่งนำเสนอองค์ความรู้ภายใต้เนื้อหา กิน อยู่ อาศัย โดยเชื่อมโยงวิถีการดำรงชีวิตของผู้คนในชุมชน ที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการรู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากร เชื่อมโยงกับวิถีการดำรงชีวิตของคนยุคใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการใช้ทรัพยากร และการผลิตก๊าซเรือนกระจก รวมถึงถ่ายทอดแนวคิดในเรื่องการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์, รอยเท้าทางนิเวศ, ภูมิปัญญาท้องถิ่นและรูปแบบการสร้างบ้าน

ช่วงบ่ายแวะมาไหว้พระธาตุหริภุญไชย ที่วัดพระธาตุหริภุญไชยวรมหาวิหาร กลางเมืองลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและหมู่คณะ ก่อนจะกลับเข้าที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ ช่วงเย็นก็เดินทางเข้างานพืชสวนโลกอีกครั้ง โดยมุ่งหน้าสู่ กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า ที่สูงกว่า 40 เมตร เพื่อจะดูภาพมุมสูงของการจัดงานครั้งนี้ แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะมีประชาชนที่สนใจเข้าแถวรอขึ้นกันยาวเหยียด ก็ต้องเดินย้อนกลับมารอดู หอคำหลวงยามพระอาทิตย์อัสดง ก่อนที่จะเดินต่อมาที่สวนแสงแห่งจินตนาการ ชมการแสดงแสงสีกับไฟนับล้านดวงกับผีเสื้อเรืองแสงเต้นระบำพร้อมเสียงดนตรีบรรเลงอย่างไพเราะ แล้วกลับเข้าที่พัก

วันสุดท้ายคณะสื่อมวลชนก็ขึ้นดอยเข้าสักการะพระธาตุ ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมาถึงตีนดอยทางขึ้นวัดทุกคนก็ลงมติขึ้นรถรางไฟฟ้า ไม่มีสักคนที่จะปีนบันไดขึ้นสักคน ขาลงก็ลงรถรางไฟฟ้ากลับเหมือนเดิน ก่อนที่จะขึ้นรถลงจากดอยมาสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ บินกลับกรุงเทพฯ ทุกคนก็สนุกสนานในการต่อรองการซื้อสตรอเบอร์รี่ เพื่อมาฝากเพื่อนๆ ที่ไม่ได้มาด้วย

ก้องเกียรติ ศรีทับทิม…รายงาน

 

วันที่ 20/12/2554 เวลา 11:01 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี