วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เตาปิ้งย่างไร้ควัน ประหยัดพลังงาน ลดควันไฟเพื่อสิ่งแวดล้อม

ในภาวะเร่งด่วนยามเช้าของประชาชนทั่วไปในเมืองใหญ่ๆ ที่ต้องทำงานแข่งขันกับเวลา ตื่นนอนแต่เช้า รีบร้อนออกจากบ้านเพื่อไปให้ทันกับเวลาทำงาน เวลาเข้าโรงเรียน และให้ทันเวลาตามที่นัดหมาย ไม่มีเวลาที่จะทำอาหารเช้าที่บ้านต้องไปแวะหาซื้ออาหารเช้าข้างหน้า จึงเกิดอาชีพหนึ่งที่ทำรายได้ดีตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคลักษณะนี้คือ ข้าวเหนียวหมูปิ้งขายอยู่ข้างเส้นทางที่เดินทางผ่าน ราคาถูก ซื้อได้รวดเร็วรับประทานได้ง่าย การขายหมูปิ้งหมูย่างบางรายอาจจะเปลี่ยนเป็นเนื้อหรือไก่ ตามแต่ลูกค้าชอบ

แต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับอาชีพนี้ที่จะขาดเสียไม่ได้คือ เตาปิ้งย่างบางรายอาจจะใช้ถังขนาด 200 ลิตร นำมาผ่าครึ่งทำเป็นเตาปิ้งมีตะแกรงเหล็กวางด้านบน บางรายอาจใช้ถังขนาดเล็กลงมาเพื่อให้มีความกะทัดรัด ด้านล่างเตาใช้ถ่านไม้เป็นเชื้อเพลิงด้านบนเป็นตะแกรงเพื่อวางหมู เนื้อ หรือไก่ เพื่อให้ได้รับความร้อนจากถ่านจนสุก แต่ในขณะที่กำลังปิ้งย่างนั้นจะเกิดน้ำมันจากเนื้อหมู เนื้อ หรือไก่ ที่ถูกความร้อนนั้นหยดไหลลงในเตาปิ้งย่างกระทบกับถ่านที่เป็นเชื้อเพลิงทำให้เกิดควันไฟลอยขึ้นไปในอากาศ ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งเนื้อหมูปิ้งที่ถูกควันรมอยู่ตลอดเวลาทางการแพทย์ระบุว่า มีสารทำให้เกิดมะเร็งด้วย

นายธีระศักดิ์ จรัสศรีวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการพลังงานภาค 10 กระทรวงพลังงาน ให้รายละเอียดว่า สำนักวิชาการพลังงานฯ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการส่งเสริมและพัฒนาการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการสูญเสียและหันมาใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการบริโภคพลังงานอย่างพอดีและพอเพียง โดยถ่ายทอดเทคโนโลยีและการวางแผนพลังงานชุมชนรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน จากสถานการณ์การขายหมูปิ้งนี้เองจึงเกิดแนวคิดทำเป็นโครงการรถขายหมูปิ้งประหยัดพลังงานด้วยเตาประสิทธิภาพสูง เป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีพลังงานในอนาคต และสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวัน และเป็นเทคโนโลยีที่ง่ายต่อการเรียนรู้ของประชาชน

สำนักวิชาการพลังงานฯ จึงมอบหมายให้นายอินใจ วงศ์รัตนเสถียร นักวิชาการประสานงานกับศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม

งานออกแบบและพัฒนาเตาปิ้งย่างไร้ควันสำหรับชุมชน

รศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพลังงาน เล่าว่า ระยะแรกทำการศึกษาวิจัยขนาดและรูปแบบต่างๆ ของเตาปิ้งย่างหมูไม่ให้มีควันแต่ต้องใช้ความร้อนสูงมาทำให้หมูปิ้งสุกนั้น ต้องคำนวณหาระยะความกว้าง ยาว สูง ให้มีความสัมพันธ์กันกว่าจะได้ขนาดต้นแบบของเตาปิ้งย่างที่ถูกต้อง ต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี จนได้เตาปิ้งย่างต้นแบบไร้ควันที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดเชื้อเพลิงตัวเตาทำจากเหล็กโดยตรง เตามีลักษณะขนาดกว้าง 46 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สูงจากพื้นที่ที่ตั้ง 75 เซนติเมตรมีตะแกรงย่างที่ทำจากสแตนเลสไม่เป็นสนิม ขนาดกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร วางสูงจากถ่านประมาณ 20 เซนติเมตร ด้านล่างของตะแกรงปิ้งย่างจะมีถาดรองรับน้ำมันที่เกิดจากการปิ้งย่างให้ไหลลงอีกด้านหนึ่ง

ตัวเตาทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมบรรจุถ่านที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงประกอบไว้ด้านข้างทั้ง 2 ด้านพร้อมบานพับเปิด-ปิดเพื่อใช้เติมถ่านลงในเตา มีการออกแบบช่องลมที่สามารถปรับระดับมากหรือน้อยได้ เพื่อให้เป็นตัวนำความร้อนจากส่วนที่เป็นเตาเชื้อเพลิงที่มีอุณหภูมิความร้อนมากถึง 300-450 องศาเซียลเซียส

ความร้อนที่สูงนี้จะถูกส่งไปถึงหมูปิ้งหรือสิ่งที่ปิ้งย่างนั้นอุณหภูมิประมาณ 110-120 องศาเซียลเซียส เวลาที่ทำให้หมูปิ้งสุกรับประทานได้ประมาณ 3-5 นาทีเท่านั้น

ลักษณะของเนื้อหมูที่ปิ้งด้วยระบบไร้ควันเนื้อจะนิ่มอ่อนนุ่มเมื่อเปรียบเทียบกับเตาปิ้งย่างที่ใช้กันทั่วไปนั้น เตาปิ้งย่างไร้ควันต้นแบบสามารถประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายได้ประมาณร้อยละ 70 ประหยัดถ่านได้ปีละ 650 กิโลกรัม ราคาต้นทุนสร้างเตาปิ้งย่างไร้ควันต้นแบบประมาณ 5,000 บาท อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6-7 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา

รศ.ดร.ณัฐวุฒิ เล่าเพิ่มเติมว่า เมื่อประสพผลสำเร็จในเรื่องของเตาปิ้งย่างไร้ควันแล้วหากผู้บริโภคหรือผู้ที่ซื้อหมูปิ้งย่างไม่สังเกตลักษณะของเตารูปแบบใหม่ไร้ควันกับเตาแบบเดิมที่ใช้กันอยู่และเกิดควันขึ้นมากมายนั้น ผู้บริโภคก็จะไม่ทราบและเห็นความแตกต่างกัน จึงเกิดแนวคิดการออกแบบรถเข็น หรือรถที่จะใช้เตาปิ้งย่างแบบไร้ควันวางอยู่บนรถเข็นไปขายนั้น จึงได้ออกแบบให้ดูเด่นสะดุดตาแก่ผู้พบเห็นทำให้มีผู้สนใจเดินเข้าไปหาซื้อหมูปิ้งเป็นจำนวนมาก เพราะหมูปิ้งย่างบนเตาไร้ควันจะไม่เกิดโทษจากสารก่อมะเร็งเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อมด้วย สำหรับการสร้างรถเข็นให้เป็นสิ่งจูงใจต้องใช้งบประมาณ 15,000 บาท หากรวมทั้งเตาและรถเข็นแบบนี้ ราคารวมแล้ว 20,000 บาท

สำหรับประชาชนที่ต้องการประกอบอาชีพการปิ้งย่างสนใจสั่งซื้อเฉพาะตัวเตาปิ้งย่างไร้ควัน หรือพร้อมรถเข็นหรือขอแบบแปลนการสร้างเตาไร้ควัน เพื่อนำไปทำใช้เองติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยพลังงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0-5349-8168 หรือ 08-1531-5376 หรือที่สำนักวิชาการพลังงานภาค 10 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2588-91 หรือ www.region10.m-energy.go.th หรือ 08-1179-9517

สมพงษ์ ธาตุอินจันทร์/เชียงใหม่

วันที่ 19/02/2555 เวลา 9:23 น.ฤดูฝนปีนี้ไปเที่ยวไหนกันดี

View Results

Loading ... Loading ...‘ปู ไปรยา’ สุดสะพรั่งว่าที่สะใภ้หมื่นล้าน [18/10/2557]
สวยสะพรั่ง โดดเด่น ราศีจับระยิบ แถมคว้ารางวัลผู้หญิงเซ็กซี่แห่งปี จากนิตยสาร FHM 3 ปีซ้อน จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากเธอคนนี้ “ปู-ไปรยา สวนดอกไม้” วัยเบญจเพส 25 ปีเต็มๆ ชีวิตวันนี้ช่างสุขสมบูรณ์ไปทุกอย่าง เส้นทางชีวิตเธอโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ ทั้งเรื่องครอบครัว ชีวิตคู่ และหน้าที่การงาน แทบหาจุดอ่อนไม่ได้