วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“ธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ” นายก อบจ.เลย

“ผมขอทุ่มเททำงานเพื่อคนเมืองเลย”

นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ หรือ “นายกอาร์ต” นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย เกิดวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2508 เป็นบุตรชายคนที่สองของ นายสุรัตน์ ทิมสุวรรณ (อดีตนายก อบจ.เลยคนแรก) กับนางเจียมจิต ทิมสุวรรณ (คุณแม่ดีเด่น) เป็นน้องชาย ส.ส.ธนเทพ- ส.ส.นันทนา ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย ชีวิตของ “นายกอาร์ต” ผูกพันกับการเมืองมาตั้งแต่ยังเล็ก เห็นการทำงานของคุณพ่อที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาโดยตลอด เช้ายันค่ำบ้านที่ “วังสะพุง” มีแต่พี่น้องประชาชนไปขอความช่วยเหลือ

กระทั่งเมื่อมีโอกาส “นายกอาร์ต” ก็ได้เดินตามรอยคุณพ่อเข้าสู่เส้นทางการเมือง ไม่ต้องฝึกปรือ ไม่ต้องทดลองงาน ทุกอย่างข้นขลักอยู่ในสายเลือด ถึงวันนี้ “นายกอาร์ต” นั่งในตำแหน่งนายก อบจ.เลยมาแล้ว 3 สมัย อีกทั้งแต่ละครั้งที่ลงเลือกตั้งคะแนนเสียงที่พี่น้องประชาชนเทให้ชนะคู่แข่งห่างกันลิบลับ เป็นคำตอบที่ชัดเจนว่าคนเมืองเลยต้องการ “นายกอาร์ต”

นั่นเพราะว่าแต่ละเรื่อง แต่ละนโยบายที่ “นายกอาร์ต” ทำให้กับพี่น้องประชาชนล้วนแล้วแต่ตอบโจทย์ความเดือดร้อนได้ทั้งสิ้น

“ผมตั้งใจมาตลอดว่าเมื่อเราเข้ามาเล่นการเมืองแล้วเราต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้ ตรงไหนที่เขาเดือดร้อนเราต้องรีบเข้าไปแก้ไข เรื่องไหนที่ต้องวางเป็นนโยบายก็ต้องทำ ผมเป็นคนพื้นที่จึงรู้ว่าคนเมืองเลยเดือดร้อนเรื่องอะไรผมก็เข้าไปช่วยเหลือ และการทำงานของผมทุกเรื่องทุกโครงการผมเน้นความโปร่งใส เป้าหมายสูงสุดอยู่ที่พี่น้องประชาชน”

ด้วยความทุ่มเทที่เต็มร้อยส่งผลให้เกิดโครงการมากมายเช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้จัดตั้ง “ศูนย์คลีนิกเซ็นเตอร์” เพื่อเป็นศูนย์เครือข่ายแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์แห่งนี้จะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลยทั้งหมด ร่วมกันก่อสร้าง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม และขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

ศูนย์ฯ แห่งนี้ สามารถช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้จริง กระทั่งกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปเป็นต้นแบบให้ อบจ.ทั่วประเทศ นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาในพื้นที่ของตัวเอง และรายการ “บ่ายนี้มีคำตอบ” ซึ่งออกอากาศทางโมเดิร์นไนท์ทีวี ได้นำผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานนี้ เผยแพร่ออกอากาศไปทั่วประเทศมาแล้ว ภายใต้การบริหารงานที่ทันสมัย ประหยัดต้นทุน แต่ได้ผลผลิตที่คุ้มค่าคุ้มงบประมาณ เพราะสามารถปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่การเกษตรกว่า 2,000 กิโลเมตร ทำให้เกิดการคมนาคมขนส่งที่เหมาะสมและเชื่อมโยงกันในทุกเส้นทางการสัญจรไป-มาของประชาชนสะดวก ปลอดภัย และช่วยแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เพราะเมื่อถนนดีพ่อค้าคนกลางสามารถไปรับซื้อผลผลิตของราษฎรได้ถึงแหล่งผลิต เกษตรกรลดต้นทุนการขนส่ง แถมยังขายผลผลิตได้ราคา นับเป็นนโยบายที่ชาญฉลาดภายใต้ความร่วมมือระห่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงถือเป็นความสำเร็จของความร่วมมือกัน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวเลย นอกจากนั้นในอนาคตศูนย์ฯ นี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบูรณาการในด้านงบประมาณเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดเลยในทุกๆ ด้านที่เป็นภารกิจที่กฎหมายมอบให้เป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจะร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

ด้านการศึกษา “นายกอาร์ต” สร้างโรงเรียนออนไลน์เพื่อลูกหลานชาวเลย “School Online อบจ.เลย” ภายใต้โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนในจังหวัดเลย ด้วยระบบ ECC@Home School Online ซึ่งโครงการนี้ช่วยกระชับพื้นที่ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา ผ่านระบบโรงเรียนออนไลน์ให้เยาวชนชาวเลยใช้เรียน ทบทวน เตรียมตัวสอบ ตลอด 24 ชั่วโมง และระบบนี้ยังช่วยผู้ปกครองลดภาระค่ากวดวิชาและเรียนพิเศษ ไม่ต้องเสียเงินให้สถาบัน กวดวิชา และยังได้ใช้เวลาว่างอยู่ใกล้ชิดกับบุตรหลานทำให้เกิดความรักความผูกพัน ซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดได้เป็นอย่างดี โดยเด็กเลยกว่า 35 โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาได้รับมอบ User หรือ รหัสผ่าน ใช้เข้าสู่ระบบ School online ของ อบจ.เลย กับระบบการเรียนการสอน 2 แนวทาง คือ

1.School Online เป็นระบบที่มีบทเรียนและคลังข้อสอบ ระบบที่ช่วยให้เยาวชนของจังหวัดเลย เรียน ทบทวน เตรียมสอบ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้าน หรือที่โรงเรียน ตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.6 ซึ่งระบบนี้นักเรียนจะสามารถฝึกทำโจทย์ ทำข้อสอบ พร้อมกับวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง (คลังข้อสอบออนไลน์) ด้วยข้อสอบครบ 8 กลุ่มสาระวิชา และระบบนี้ยังช่วยนักเรียนในการเตรียมสอบ NT, O-NET, A-NET, GAT-PAT โควตามหาวิทยาลัยอีกด้วย

2.ห้องเรียน E-Learning Class Connect หรือ ECC ระบบที่ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในบางวิชา สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก และพื้นที่ห่างไกล ซึ่งทั้ง 2 ระบบจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของเยาวชนในจังหวัดเลยในทุกด้าน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

“เรื่องการศึกษาผมให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เพราะผมถือว่าการให้การศึกษาคือ การให้อาวุธทางปัญญา และการให้อาชีพกับพวกเขา ดังนั้นผมจึงทุ่มงบประมาณเต็มที่ ผมมั่นใจว่าเกิดประโยชน์กับเยาวชนที่นี่แน่ๆ”

ด้านสาธารณสุข ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ได้ปฏิบัติการเชิงรุกในการส่งเสริมสุขภาพดีทั่วหน้าและป้องกันเฝ้าระวังโรคในชุมชน โดยการอบรมฟื้นฟูความรู้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในเขตพื้นที่จังหวัดเลยอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการดูแลตัวเอง ครอบครัว นำไปสู่การสร้างสุขภาพดีทั่วหน้าประชาเป็นสุข ปัญหาที่ อบจ.เลย พบก็คือคนไทยและคนจังหวัดเลยมีอายุเฉลี่ย 70 ปี และยังมีปัญหาเรื่องจำนวนแพทย์ที่ดูแลคนจังหวัดเลยในอัตราแพทย์ 1 คนต่อประชากรประมาณ 6,500 คน ในขณะอัตราที่กำหนดสำหรับประเทศไทยคือ แพทย์ 1 คนต่อประชากร 5,000 คน เราต้องการที่จะทำให้คนจังหวัดเลยมีอายุเฉลี่ยที่มากขึ้น ในขั้นแรก อบจ.เลย ตั้งศูนย์ฉุกเฉินกู้ชีพโดยมีรถกู้ชีพที่มีเครื่องมือปฐมพยาบาลครบครั้นจำนวน 30 คัน ในขณะนี้กำลังที่จะบูรณาการร่วมกับมูลนิธิฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ในจังหวัดเลยและศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินในระดับชาติ เพื่อที่จะบริการให้ประชาชนจังหวัดเลยที่เจ็บไข้ได้ป่วยถึงมือแพทย์อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้การดูแลชีวิตมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ยังดูความชัดเจนในนโยบายระดับชาติว่าในด้านสาธารณสุขจะให้ อบจ.สามารถทำหน้าที่ได้ขนาดไหนว่าจะโอนสถานีอนามัยหรือ รพ.สต. หรือจะให้อบจ.เข้าไปมีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหน

ด้านการพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตลดรายจ่ายเสริมรายได้ แก้ปัญหาความยากจน โดยจัดฝึกอบรม ฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทุกด้าน เช่น สุขภาพ จัดอบรมส่งเสริมอาชีพนวดแผนไทย ด้านการเกษตรเพิ่มความชำนาญและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรด้วยการจัดฝึกอบรมทักษะอาชีพเทคนิคการกรีดยางพาราและทำยางแผ่น นอกจากนี้จะส่งเสริมการแปรรูปยางพาราของจังหวัดเลยให้ตรงตามความต้องการของตลาดต่างประเทศ จากการที่เราได้นำผู้ซื้อยางพาราจากจีนมาดูผลผลิตยางพาราของจังหวัดเลยทำให้เราพบว่า เกษตรกรของเราแปรรูปยางพาราที่คุณภาพที่แตกต่างกัน ในขณะที่ยางพาราจังหวัดเลยสามารถที่จะแปรรูปให้กับโรงงานที่ผลิตยางที่ใช้กับเครื่องบินได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มพูนทักษะเทคนิคและรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยด้วยการ จัดอบรมทักษะอาชีพให้กลุ่มถักทอไหมพรม ฝึกอบรมอาชีพตัดเย็บ เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของประชาชนในท้องถิ่นให้ชำนาญ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ตรงความต้องการของตลาด

ด้านคุณภาพชีวิต “นายกอาร์ต” บอกว่าเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ต่อต้านยาเสพติด โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน และผู้นำหมู่บ้านเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น เพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงนำมาอบรมพัฒนาสุขภาพเพิ่มพูนความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด โดยเน้นทำลายโครงสร้างเครือข่ายของวงจรยาเสพติดให้โทษเหล่านี้

ด้านส่งเสริมกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น อบจ.เลย ได้เข้าไปส่งเสริมให้เยาวชนของจังหวัดเลยสนใจในเรื่องของการเล่นกีฬา การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในสังกัด อบจ.เลย เช่น การจัดการแข่งกีฬาสีของโรงเรียน สนับสนุนให้เด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดที่มีความสามารถและทักษะในด้านกีฬา ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตน รวมทั้งจัดหาและมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลน ในเขตจังหวัดเลย

ในเรื่องจารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น อบจ.เลย มีการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมในงานประเพณีต่างๆ ของจังหวัดเลย เพื่อให้เยาวชนและคนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญ รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม อาทิ การจัดงานประเพณีดอกฝ้ายบาน งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน งานวันออกพรรษา อ.เชียงคาน งานวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด เป็นต้น

ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากจังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่ดี รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะในฤดูกาลใด ก็มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเลยที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูหลวง แก่งคุดคู้เชียงคาน ฯลฯ อบจ.เลย ส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้มีการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูสภาพของแหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงทัศนียภาพ และส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาดในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในเขตจังหวัดเลย เพื่อให้สถานที่ท่องเที่ยวเกิดความสวยงาม ให้นักท่องเที่ยวที่มาจังหวัดเลย เกิดความประทับใจ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการจำหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งเป็นสินค้าประจำจังหวัดเลย ที่ประชาชนในพื้นที่ทำขึ้นเพื่อจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว อาทิ ของชำร่วย ของฝาก ของที่ระลึก หมวกไหมพรม ผ้าพันคอ พวงกุญแจ ผ้าห่ม ผ้านวม เสื้อกันหนาว ผ้าทอ ผ้าไหม นอกจากนี้ยังมี กระชายดำ เครื่องดื่มสมุนไพร และสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ส่งเสริมอาชีพให้แก่คนในชุมชน เพื่อให้มีรายได้เข้ามาในจังหวัดเลย และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักจังหวัดเลยมากยิ่งขึ้น

“ช่วง 3 สมัยที่ผมได้เข้ามาทำหน้าที่นายก อบจ. ผมมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ ผมมีแผนงานที่ทำตามกรอบข้อกฎหมายที่อบจ.จะสามารถทำได้ ผมจะดูแลพี่น้องชาวเลยอย่างเต็มที่ ผมจะหาสิ่งดีๆ มาให้กับพ่อแม่พี่น้องอยู่เรื่อยๆ ผมขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนคนเมืองเลยผิดหวังในตัวผมครับ”

จรัส พิบูลย์ปุญญโชติ/เรื่อง-ภาพ

วันที่ 12/02/2555 เวลา 9:51 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี