วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กกต.อำนาจเจริญพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นทุกแห่ง

อำนาจเจริญ/ นายโกเศศ ศุภโกศล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่น ในปี 2555 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ครบวาระการดำรงตำแหนงรวม 11 แห่ง แยกเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาล 4 แห่ง คือ เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ เทศบาลตำบลนายม เทศบาลตำบลพนา และเทศบาลตำบลชานุมาน ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลครบวาระการดำรงตำแหน่งมี 7 แห่ง มี 4 อบต.ที่ครบวาระพร้อมกันในวันที่ 5 เม.ย.55 คือ อบต.ดอนเมย อบต.นาแต้ อบต.โคกกลาง และ อบต.โนนงาม กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 20 พ.ค.55 เทศบาลตำบลชานุมาน ครบวาระในวันที่ 18 เม.ย.55 เลือกตั้งวันที่ 2 มิ.ย.55 อบจ.อำนาจเจริญครบวาระวันที่ 19 เม.ย.55 เลือกตั้ง 3 มิ.ย.55 ทต.นายม ครบวาระวันที่ 26 เม.ย.55 เลือกตั้ง 10 มิ.ย.55 ทต.พนาครบวาระวันที่ 18 ก.ค.55 เลือกตั้ง 1 ก.ย.55 ทม.อำนาจเจริญ ครบวาระวันที่ 27 ก.ย.55 เลือกตั้งวันที่ 11 พ.ย.55 และ อบต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ ครบวาระวันที่ 25 ต.ค.55 เลือกตั้ง 9 ธ.ค.55 ซึ่งในส่วนของการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีการเตรียมความพร้อมสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาในเรื่องของการดำเนินการจัดการเลือกตั้งอยู่บ้างเล็กน้อย เรื่องเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เรื่องของการสืบสวนสอบสวน และเรื่องการประกาศผลล่าช้า ยังเป็นปัญหาเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนทำให้ต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวน ดำเนินคดี จึงต้องมีการวางระบบการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้เตรียมฝ่ายสอบสวนหาข่าว และป้องปราม รวมทั้งขอความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนหาข่าว และสั่งการให้ กกต.ประจำเขตทั้งจังหวัดหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวว่าที่ผู้สมัคร รวมทั้งผู้สนับสนุนและหัวคะแนนต่างๆ เพื่อเตรียมการเฝ้าระวังในช่วงเลือกตั้ง

ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยอีกว่า อย่างไรก็ดีการดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นทุกแห่งในครั้งนี้ ตนเองในฐานะผู้กำกับดูแลการเลือกตั้งจะดำเนินการจัดการการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ และเที่ยงธรรมที่สุด ส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองที่จะโอนเอียงให้กับผู้สมัคร ตนเองได้ประสานไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการคาดโทษกับการกระทำความผิด กฎหมายการเลือกตั้ง หากมีใครเข้าไปกระทำความผิดก็จะต้องถูกดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งเชื่อว่าไม่น่าจะมีข้าราชการ หน่วยใดเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างแน่นอน

วันที่ 5/03/2555 เวลา 11:45 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี