วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ดันโครงการปลูกไม้ยืนต้นทนดินเค็มแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกข้าวอีสาน


นายอนุสรณ์ จันทนโรจน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า ปัญหาดินเค็มซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีพื้นที่มากว่า 17 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 17 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งปัญหาดินเค็มส่วนใหญ่จะพบในที่ลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว ทำให้ผลผลิตข้าวลดลง โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ดินเค็มมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ จ.นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สกลนคร มหาสารคาม และ จ.ขอนแก่น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีมาตรการแก้ไขปัญหาดินเค็มอย่างเร่งด่วน กรมพัฒนาที่ดินจึงได้จัดทำโครงการปลูกไม้ยืนต้นทนเค็ม โดยใช้เป็นพืชเบิกนำเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม และปรับระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ำโขง ชี มูล โดยดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยขามเรียน มีเป้าหมาย 87,436 ไร่ การดำเนินงานจะเน้นปรับปรุงและพัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินตามศักยภาพของดิน โดยใช้วิธีการทางด้านวิศวกรรม สำหรับปรับรูปแปลงนาเพื่อปรับสภาพพื้นที่ให้มีความสม่ำเสมอ และใช้วิธีทางด้านพืชโดยในพื้นที่เค็มจัดจะส่งเสริมปลูกไม้ยืนต้นทนเค็ม คือ กระถินออสเตรเลีย ส่วนพื้นที่ที่มีระดับความเค็มปานกลางถึงเค็มน้อย จะให้ปลูกโสนแอฟริกัน ถั่วพร้า เป็นปุ๋ยพืชสด

ทั้งนี้ จากการศึกษาการดำเนินการปลูกกระถินออสเตรเลียและสะเดาบนคันนาในพื้นที่ให้น้ำเป็นที่ลุ่มดินเค็ม ซึ่งเคยเป็นนาข้าว แต่ต่อมาปลูกข้าวไม่ได้ผลผลิตเพราะดินและน้ำใต้ดินเค็มมาก ผลปรากฏว่ากระถินออสเตรเลีย อายุ 4 ปี ที่ปลูกไว้สามารถควบคุมระดับน้ำใต้ดินเค็มให้อยู่ลึก 1.13 เมตรจากผิวดิน ขณะที่สะเดามีระดับน้ำใต้ดินลึกเพียง 0.69 เมตร ซึ่งเท่ากับพื้นที่ที่ไม่ได้ปลูกต้นไม้ สาเหตุเพราะกระถินออสเตรเลียมีความสามารถทนเค็มได้มาก

นอกจากนี้กรมพัฒนาที่ดินยังส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้โตเร็ว เช่น ยูคาลิปตัสบนพื้นที่รับน้ำ และปลูกกระถินออสเตรเลียบนคันนาบนพื้นที่ให้น้ำ เพื่อควบคุมระดับน้ำใต้ดินไม่ให้เกลือแพร่ขึ้นมาสู่ผิวดิน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการทำเกษตร และยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้เกษตรกรอีกทางหนึ่ง

วันที่ 17/05/2555 เวลา 9:32 น.



เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...



‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี