วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

พระไทยสร้างพระพุทธรูปใหญ่ถวายในหลวง

กษัตริย์จิกมีเชื่อมสัมพันธ์ชาวพุทธไทย-ภูฏาน

พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง อุปสโม ประธานสงฆ์วัดทรงเมตตาวนาราม ตั้งอยู่ 255 หมู่ 6 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้นำศรัทธาชาวไทย เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานแผ่นดวงมงคลศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา เพื่อนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระพุทธรูป และเผยแผ่พระพุทธศาสนา (ปางลีลาคล้ายพระพุทธมณฑลนครปฐม) สูง 45 ฟุต องค์แรกพระนาม สมเด็จพระพุทธลีลาวดี เฉลิมพระเกียรติ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทรงอภิเษกสมรส 13 กรกฎาคม พ.ศ.2554 โดยประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 อันเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ในพิธีรองนายกรัฐมนตรี H.E Lyonpo Yeshey Zimba ตัวแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ส.ส. ส.ว. อธิบดี รวม 19 ท่าน มี น.ส.ทัศมาวดี เมี้ยวเจริญ เอกอัครราชทูตไทยประจำบังกลาเทศและภูฏาน (ในขณะนั้น) พร้อมพระครูสังฆรักษ์บุญส่ง อุปสโม และคณะชาวไทย 99 ท่าน ร่วมเป็นประธานจัดงานวางศิลาฤกษ์ มีชาวพุทธภูฏานร่วมงานเกือบ 500 คน

และเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น. ได้มีเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ โดยนายกรัฐมนตรี Jigmiy Thinley เป็นประธานพิธีฯ และมีประธานรัฐสภา ประธานองคมนตรี ตัวแทนพระราชาจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก รองสมเด็จพระสังฆราช รัฐมนตรีร่วม 10 กระทรวง ส.ส. ส.ว. อธิบดีของประเทศภูฏานเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางชาวไทยที่เดินทางไปร่วมงานเฉลิมฉลองถึง 161 ท่าน นับเป็นคณะชาวไทยชุดใหญ่ที่สุดที่เคยเดินทางไปประเทศภูฏาน พร้อมกับประชาชนชาวภูฏาน ประมาณ 500 คน ร่วมงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ ณ สวนสาธารณะ Conterary Park

งานนี้นายกรัฐมนตรีภูฏาน ได้พูดถึงการสร้างเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีชาวพุทธ ไทย-ภูฏาน ในการสร้างพระพุทธรูปครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก เมื่อกล่าวจบ นายกรัฐมนตรีภูฏานได้ถวายเหรียญเกียรติยศ Gold Aworld นับเป็นเหรียญแรกให้พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง อุปสโม พร้อมมอบโล่เกียรติคุณให้ช่างไทย 10 ท่าน และได้มอบเหรียญสมเด็จพระราชาฯ ให้กับชาวไทยทุกท่าน เสร็จพิธีในเวลา 19.00 น. โดยมีทีวี นักข่าวหนังสือพิมพ์ของประเทศภูฏาน ได้ประโคมข่าวใหญ่โตทุกฉบับเป็นเวลา 2 วันเต็ม

พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง อุปสโม เผยความเป็นมาในการก่อสร้างพระพุทธรูป ณ ประเทศภูฏาน ถึงการทำงานจนได้รับรางวัลเหรียญ Gold Aworld กับผู้สื่อข่าวว่า เกิดจากที่อาตมาได้สร้างพระพุทธรูป ณ สังเวชนียสถาน สร้างพระพุทธรูปปางประสูติ ที่ลุมพินีวัน พระพุทธรูปปางตรัสรู้ ที่พุทธคยา และปางปฐมเทศนา ที่สารนารถ และปางปรินิพาน ณ กุสินารา และได้สร้างพระพุทธรูปปางพระพุทธศาสนา สูง 9 เมตร หรือ 38 ฟุต ณ วัดธรรมราธิการาม กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ เมื่อสร้างเสร็จ โดยนายกรัฐมนตรีบังกลาเทศ เป็นประธานเฉลิมฉลอง ในโอกาสนี้สื่อมวลชนบังคลาเทศทั้ง นสพ.และทีวี ได้เผยแพร่ภาพไปถึงประเทศภูฏาน โดยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก ทอดพระเนตรและพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธรูปปางเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดธรรมราธิการาม

โดยเมื่อ พ.ศ.2554 สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ทรงปรารถนาให้พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง อุปสโม ไปสร้างพระพุทธรูป ณ ประเทศภูฏาน นับเป็นพระพุทธรูปองค์แรก ซึ่งประเทศภูฏานยังไม่เคยมีพระพุทธรูปยืนมาก่อนเลย ทั้งๆ ที่ประชากรประเทศภูฏานนับถือพระพุทธศาสนาถึง 99% พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง อุปสโม เปิดเผยให้นักข่าวฟังถึงอุปสรรคปัญหา ความยากลำบากในการสร้างจนได้มาถึงเหรียญรางวัลและโล่เกียรติคุณ Gold Aworld ซึ่งช่างไทยนำโดย พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง นายแดน บุตรพรหม เป็นผู้ออกแบบและดูแลการก่อสร้าง พร้อมด้วยคุณนิมิต, คุณโพธิ์, คุณบังอร, คุณประภาวดี, คุณรัชกิจ และพระอาจารย์ทองจันทร์, พระอาจารย์ธงชัย, พระไก่ และคุณสรกิจ โดยใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์-10 เมษายน รวมใช้เวลาก่อสร้าง 48 วัน สูงรวมฐาน 16 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 45 ฟุต เป็นปริศนาธรรมว่า พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนานานถึง 45 พรรษาในขณะทรงมีพระชนมชีพ โดยงบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดร่วม 7 ล้านบาท

พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง เล่าอีกว่า คณะได้ทำงานเสียสละสร้างพระ ท่ามกลางความหนาวติดลบ 2-6 องศาทุกวัน โดยเฉพาะต้องจำวัดในเต็นท์กลางแจ้ง อดทนกับความหนาวสุดๆ เป็นเวลาร่วม 2 เดือนเต็ม หาแรงงานชาวภูฏานที่เก่งเรื่องปั้นพระฉาบปูนองค์พระไม่มี พระไทย ช่างไทยต้องทำกันเองเกือบ 100% และเงินบริจาคจากศรัทธาชาวไทยที่บริจาคเพื่อนำไปเป็นทุนก่อสร้าง ได้ถูกขโมยถึง 2 ครั้ง ขณะทำงานและขณะกำลังสวดมนต์ยามค่ำคืน เป็นเงินร่วม 1 ล้านบาท โดยสื่อมวลชนภูฏานได้ออกข่าวใหญ่โตไปทั้งประเทศ พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง อุปสโม จำเป็นต้องกู้ปัจจัยไปสำรองการก่อสร้างจนการสร้างพระพุทธรูปแล้วเสร็จอย่างแสนสาหัส

อนึ่ง ท่านผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมบริจาคทุนทรัพย์ ในการสร้างพระพุทธรูปปางเผยแผ่พระพุทธศาสนาใหญ่สุดองค์แรก ณ ประเทศภูฏาน กับพระครูสังฆรักษ์บุญส่ง อุปสโม บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบ้านอำเภอ ชลบุรี ชื่อบัญชี พระครูสังฆรักษ์บุญส่ง จิตรวารินทร์, ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 724-2303452 หรือสอบถาม โทร.08-6153-7389, 08-4659-6609

ปิดท้ายด้วยคำควรคิด อุปสรรคและปัญหา เป็นที่มาของความสำเร็จ

ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล

 

วันที่ 5/05/2555 เวลา 7:40 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘โบวี่’ เซ็กซี่กระจาย [15/11/2557]
ดาราสาวหน้าสวย คม เซ็กซี่เกินร้อย “โบวี่-อัฐมา ชีวนิชพันธ์” วัย 29 ปี เธอเป็นดาราระดับ “มีคุณภาพล้น” ในวงการบันเทิงยุคนี้