วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ธ.ก.ส.ผุดเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 3

 

นายอรุณ เลิศวิไลย์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่า ธ.ก.ส. เปิดรับฝากเงิน “โครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 3″ เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมเงินให้กับข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ หรือพนักงานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกษียณอายุตามปกติ หรือเกษียณอายุก่อนกำหนดในปี 55 และบุคคลทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป รวมถึงทดแทนเงินฝากในโครงการเงินออมเกษียณเปี่ยมสุข ของ ธ.ก.ส. ที่กำลังจะหมดอายุในวันที่ 30 ก.ย.นี้ เพื่อให้ผู้เกษียณสามารถวางแผนจัดสรรเงินไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 3 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภท 4 ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ต.ค.55-29  ก.ย.59  อัตราผลตอบแทน  ปีที่  1 อยู่ที่ 3.30% ต่อปี ปีที่ 2 อยู่ที่ 3.4% ต่อปี ปีที่ 3 อยู่ที่ 3.5% ต่อปี และปีที่ 4 อยู่ที่ 4.6% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3.7% ต่อปี และประเภท 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.55- 29 ก.ย.58 อัตราผลตอบแทน ปีที่ 1 อยู่ที่ 3.2% ต่อปี ปีที่ 2 อยู่ที่ 3.3% ต่อปี และปีที่ 3 อยู่ที่ 4.0% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 3.5% ต่อปี โดยดอกเบี้ยเงินฝากที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษี  ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถเปิดบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่า  1 แสนบาท และสำหรับลูกค้าโครงการเงินออมเกษียณเปี่ยมสุขเดิมที่มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดโครงการ ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไปทุกบัญชี ธนาคารจะโอนฝากต่อเป็น  ”โครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข 3″  ประเภท  4 ปี  โดยไม่ต้องเปิดบัญชีเล่มใหม่

ส่วนการจ่ายอัตราดอกเบี้ย จะจ่ายเป็นรายเดือน โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อให้ผู้ฝากสามารถเบิกถอนไปใช้จ่ายอย่างสะดวกเสมือนมีเงินเดือนใช้ทุกเดือน โดยจะเริ่มเปิดรับฝากตั้งแต่ 1 ต.ค.-16 พ.ย.นี้ ตั้งเป้าการรับฝากที่ 3  หมื่นล้านบาท

 

วันที่ 21/09/2555 เวลา 13:57 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี