วันจันทร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557

รร.ตรังผุดโครงการค่ายอาเซียน

โรงเรียนเมืองตรัง ผุดโครงการค่ายอาเซียน “เยาวชนนาโยง ก้าวไกลสู่อาเซียน” เตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558

ตรัง/ นายสาธร นราวิสุทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง ได้จัดให้มีโครงการค่ายอาเซียน “เยาวชนนาโยง ก้าวไกลสู่อาเซียน” ในการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่การเป็นประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 ขึ้นที่ห้องประชุมโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข อ.นาโยง จ.ตรัง

นายสาธร เปิดเผยต่อไปว่า ทั้งนี้จากการที่รัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับอาเซียนในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง ตลอดจนสังคม และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียนและนโยบายของรัฐบาลไทยในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืน

“โดยกระทรวงศึกษาได้เตรียมความพร้อมในด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ซึ่งจุดเน้นข้อที่ 7 นักเรียน ครู สถานศึกษา เป็นการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ อำเภอนาโยงได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นในการส่งเสริมให้เยาวชนในอำเภอนาโยงได้มีความรู้พื้นฐานและมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558” นายสาธร กล่าว

นายสาธร กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข มีความตระหนักที่จะส่งเสริมพัฒนาให้เยาวชนและชุมชนได้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพด้วย จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนในอำเภอนาโยง มีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้ ซึ่งในการเข้าค่ายอาเซียนครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 650 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน

 

วันที่ 17/10/2555 เวลา 0:56 น.ไปเที่ยวตลาดน้ำที่ไหนดี

View Results

Loading ... Loading ...หวิวแรก‘ลูกเกด’แซบเวอร์! [20/04/2557]
“ลูกเกด” เข้าวงการจากการชนะเลิศในโครงการ “ชิงดาว” ของโพลีพลัส จากนั้นได้โอกาสเล่นละครหลายเรื่อง ส่วนมากจะรับบทร้าย