วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“ครัวกลาง” เทศบาลคอหงส์ จ.สงขลา

ต้นแบบบริหารจัดการอาหารกลางวันจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

การนำรูปแบบ “ครัวกลาง” มาบริหารจัดการอาหารกลางวันให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของเทศบาลเมืองคอหงส์ จ.สงขลา ที่ต้องการให้เด็กได้รับโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละมื้อ โดยนำโปรแกรมระบบจัดการสูตรอาหารกลางวันมาช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายและปริมาณส่วนประกอบอาหาร รวมทั้งปริมาณวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆ ในแต่ละเมนูเพื่อเป็นแนวทางในการปรุงอาหารที่ถูกตามหลักโภชนาการให้เด็กได้รับอย่างคุ้มค่า

เทศบาลเมืองคอหงส์ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้น 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองเปล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งโดน และศูนย์พัฒนาเด็กเ มีปัญหาในเรื่อง อ้วน เตี้ย และผอม โดยเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในโครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อเด็กไทยมีโภชนาการสมวัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการทั้งขาดและเกินที่เกิดขึ้นกับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีภาวะโภชนาการสมวัยในลักษณะของการส่งเสริมให้เด็กได้รับอาหารครบทุกมื้อในแต่ละวัน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ปกครองนักเรียนส่วนหนึ่งมาใช้ในการจัดหาอาหารว่างเสริมให้กับเด็ก

นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการจัดบริการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าด้านโภชนาการอย่างครบถ้วนให้แก่เด็ก โดยเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการด้านอาหารกลางวันแบบเดิมที่เคยทำในลักษณะของครัวเดี่ยวในแต่ละศูนย์มารวมกันเป็น “ครัวกลาง” เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองคอหงส์ทุกคนได้รับบริการอาหารกลางวันที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน

นายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ จ.สงขลา กล่าวว่า ครัวกลาง เป็นการบริหารจัดการอาหารกลางวันในลักษณะจุดเดียวเบ็ดเสร็จ มีการกำหนดเมนูอาหาร การประกอบอาหาร การจัดซื้อวัตถุดิบ โดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ เป็นครัวกลาง ในการประกอบอาหารรวม แล้วเมื่อถึงเวลาจะมีรถจากเทศบาลฯ มารับอาหารเพื่อจัดส่งกระจายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอีก 3 ศูนย์ของเทศบาลเมืองคอหงส์ ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 2-3 กิโลเมตร ใช้เวลาในการจัดส่งไม่เกิน 1 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยให้อาหารกลางวันของเด็กในแต่ละวันได้มาตรฐาน และสามารถลดต้นทุนเนื่องจากประหยัดงบประมาณที่ต้องจ้างผู้ประกอบอาหารในแต่ละศูนย์ฯ รวมถึงการจัดซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากจะทำให้ได้ราคาที่ถูกลง และสามารถต่อรองราคาได้

ขณะที่ นางทสมา มงคลรัตน์ นักวิชาการศึกษา 6 ว เทศบาลเมืองคอหงส์ กล่าวว่า การจัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายเสนาณรงค์ เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้ใช้โปรแกรมระบบการจัดการสูตรอาหารกลางวันโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งจะกำหนดสัดส่วนและปริมาณอาหารที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก โดยจะกำหนดเมนูอาหารหมุนเวียนในแต่ละสัปดาห์ ส่วนวัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหาร นอกจากของสดแล้วจะเน้นพืชผักท้องถิ่นเป็นหลัก

“การบริหารจัดการอาหารกลางวันแบบครัวกลาง นี้นอกจากจะส่งผลให้เด็กได้รับอาหารกลางวันที่มีปริมาณ คุณภาพ และมาตรฐานเท่าเทียมกันแล้วยังส่งผลต่อเนื่องถึงพฤติกรรมการบริโภคและภาวะโภชนาการที่ดีขึ้นของเด็กด้วย โดยจากการประเมินของผู้ปกครองพบว่าพฤติกรรมการกินขนมกรุบกรอบ น้ำอัดลมของเด็กลดลงหันมารับประทานผักผลไม้มากขึ้น และรับประทานอาหารได้หลากหลายชนิดมากขึ้น” นางทสมา กล่าว

 

วันที่ 25/11/2555 เวลา 9:07 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี “เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์” วัย 22 ปี