วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ฝึกอบรม 8 สาขาอาชีพรองรับ AEC

ว่าที่ ร.ต.อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวมอบหมายให้สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยวกำหนดแผนปฏิบัติการพัฒนาบริการท่องเที่ยว เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2556 เน้นการฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศภูมิภาค เพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จำนวน 4,000 คนใน 8 สาขาอาชีพ คือบริการที่พัก บริการร้านอาหาร บริการขายของที่ระลึก บริการขนส่งทางบก-ทางน้ำ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และผู้ให้บริการสปา รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการจัดการด้านความรู้ด้านการท่องเที่ยว (Tourism Knowledge Management Center) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการจัดทำระบบฐานข้อมูล การเปิดเสรีบริการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และเปิดเว็บไซต์ที่ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล งานวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ด้านการยกระดับคุณภาพมาตรฐานด้านการบริการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาทางสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จะพัฒนาภาคบริการในแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มตลาดคุณภาพ (Hi-End) กลุ่มตลาดหลักทั้งนักท่องเที่ยว Repeater และ First Visit แนวทางในการพัฒนา คือ ในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 กำหนดแผนการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานด้านบริการท่องเที่ยว 17 มาตรฐาน คาดว่าจะมีผู้ประกอบการขอการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 300 แห่ง ทั้งนี้สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว จะรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และเลือกสินค้าและบริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวนกว่า 700 รายการ โดยมอบ Gift Voucher ให้กับนักท่องเที่ยวทุกกลุ่มเป้าหมายของตลาด ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงผลักดันอีกแรงหนึ่งที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละ 20 เปอร์เซ็นต์ รายได้จากภาคบริการที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานโดยเฉลี่ย คาดว่าจะได้รับประมาณ 187,237 ล้านบาท ในปี 2556

 

 

 

วันที่ 6/11/2555 เวลา 4:11 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี