วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“มะเร็งไทรอยด์” ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด

รู้ตัวเร็วและรักษาได้อย่างทันท่วงที

ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บที่สร้างความวิตกกังวลและก่อให้เกิดการสูญเสียมากที่สุดของผู้ป่วยในเมืองไทย อันดับ 1 ก็คือ “มะเร็ง” โดย “มะเร็งไทรอยด์” พบมากถึง 90% ของมะเร็งระบบต่อมไร้ท่อ จากข้อมูลสถาบันมะเร็งแห่งประเทศไทย พบโรคมะเร็งไทรอยด์เป็นอันดับ 10 ในบรรดาโรคมะเร็งของอวัยวะต่างๆ โดยจะพบผู้ป่วยประมาณ 2-3 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคนในทุกช่วงอายุ และพบในผู้หญิงได้บ่อยกว่าผู้ชายในสัดส่วน 3 ต่อ 1 โดยช่วงอายุที่พบว่าเริ่มเป็นมะเร็งไทรอยด์มากที่สุดคือประมาณ 30-50 ปี

เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์และประชาชนทั่วไปให้เข้าใจถึงสาเหตุการเกิดโรคและการรักษาที่ถูกต้อง สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้จัดการประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “อยู่กับมะเร็งไทรอยด์” ที่คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

น.พ.ยชญ์ อนงค์พรยศกุล หน่วยเวชศาสตร์นิวเคลียร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า ผู้ป่วยที่พบว่าตนเองเป็นมะเร็งไทรอยด์ อย่าเพิ่งตกใจไป เพราะหากได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ผลการรักษาของผู้ป่วยส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับดีมาก ผู้ป่วยหลายรายสามารถหายขาดจากโรคได้ ถึงแม้บางรายอาจไม่หายขาดแต่ก็สามารถมีชีวิตที่ยืนยาวได้เป็น 10 ปี โดยมะเร็งไทรอยด์ชนิดที่พบมากที่สุด 80% คือ papillary ผู้ป่วยมักไม่มีอาการอะไรแต่พบก้อนที่คอ การวินิจฉัยต้องเจาะเพื่อนำเซลล์ไปตรวจหรือผ่าตัด มะเร็งชนิดนี้มักกระจายไปตามทางเดินน้ำเหลือง รองลงมาคือ ชนิด follicular พบประมาณ 10% การวินิจฉัยทำได้จากการผ่าตัดและนำก้อนเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาเท่านั้น โดยมะเร็งชนิดนี้มักกระจายไปตามกระแสเลือด อวัยวะที่พบการกระจายไป คือปอด และกระดูก

นอกจากนี้ยังพบชนิด medullary ไม่มากนักประมาณ 5-10% ซึ่งเป็นชนิดรุนแรงมากขึ้น และพบว่ามีการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การแพร่กระจายจะไปที่หลอดน้ำเหลือง ปอด และกระดูก และชนิด anaplastic ประมาณ 1-2% เป็นมะเร็งชนิดรุนแรง ผู้ป่วยมักมีประวัติก้อนที่คอโตอย่างรวดเร็ว อาจไปกดเบียดหลอดอาหารทำให้กลืนอาหารลำบาก หรือไปกดทับหลอดลมทำให้หายใจลำบาก มะเร็งชนิดนี้สามารถกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้นหรือเป็นสัปดาห์ การรักษามักไม่ค่อยได้ผล แต่พบได้ไม่บ่อยนัก สำหรับมะเร็งไทรอยด์ชนิดที่ผู้ป่วยมักเป็นกันมากนั้น มีรายงานการรอดชีวิตของผู้ป่วยเป็นระยะเวลา 20 ปี ถึง 80% ดังนั้นการรู้จักชนิดของมะเร็งจะทำให้เราเข้าใจและลดความหวาดกลัวได้

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคนั้น ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ป่วยที่มีประวัติได้รับการฉายรังสีรักษาโรคบริเวณศีรษะและคอมาก่อน หรือบุคคลในครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งไทรอยด์ บางส่วนเกิดจากการอาศัยในบริเวณที่มีรังสี ความผิดปกติทางพันธุกรรม แต่ส่วนมากเกิดขึ้นเองโดยไม่มีปัจจัยเสี่ยงชัดเจน อาการที่สงสัยว่าอาจจะเป็นมะเร็ง ได้แก่ ก้อนนูนที่โตขึ้นค่อนข้างเร็ว เสียงแหบ หรือมีต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอโตร่วมด้วย อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ส่วนใหญ่มักจะไม่ปรากฏอาการร่วมเหล่านี้ ดังนั้นผู้ที่มีก้อนนูนที่ต่อมไทรอยด์ทุกราย ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย

สำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ขั้นต้นนั้น น.พ.ยชญ์ เสริมว่า สามารถทำได้โดยการผ่าตัดต่อมไทรอยด์ออก และกินสารไอโอดีนกัมมันตรังสี หรือที่เรียกทั่วไปว่า “น้ำแร่” สารนี้จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดซึ่งจะช่วยทำลายเนื้อไทรอยด์และเซลล์มะเร็ง ไทรอยด์ที่อาจหลงเหลืออยู่หลังการผ่าตัด การรักษาขั้นนี้ผู้ป่วยจะมีรังสีอยู่ในตัวในปริมาณสูง จึงต้องอยู่ในห้องแยกของโรงพยาบาลประมาณ 2-3 วัน เพื่อป้องกันไม่ให้รังสีแผ่ไปถูกผู้อื่นโดยเฉพาะเด็กเล็กและคนตั้งครรภ์ หลังจากนั้นผู้ป่วยจะต้องกินฮอร์โมนไทรอยด์ไปตลอดชีวิตทดแทนฮอร์โมนในร่างกายที่ขาดไป เพื่อให้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายสามารถทำงานต่อไปได้อย่างปกติ และยังช่วยกดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งอีกด้วย โดยแพทย์จะปรับขนาดฮอร์โมนตามความรุนแรงของโรค หลังจากนั้น 6 เดือน จะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมในการติดตามผล เพื่อดูว่ามีก้อนบริเวณต่อมไทรอยด์ หรือมีต่อมน้ำเหลืองโตหรือไม่ จากข้อมูลพบว่าผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์มากกว่า 85% จะมีอัตราการรอดชีวิตเกิน 10 ปีหลังจากเริ่มวินิจฉัย ซึ่งถือว่าเป็นโรคมะเร็งที่มีการพยากรณ์โรคหรือมีผลการรักษาที่ดีมากเมื่อเทียบกับโรคมะเร็งที่อวัยวะอื่นๆ

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสัมมนาร่วมกับผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ โดยหนึ่งในผู้ป่วยที่รับการรักษาแล้วมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ให้ฟังว่า “ครั้งแรกที่รู้ว่าป่วย รู้สึกว่าทำไมโรคนี้ต้องเกิดกับตนด้วย เพราะทุกอย่างในชีวิตกำลังลงตัว แต่ในเมื่อเป็นแล้วก็ต้องรักษา ปฏิบัติตามที่คุณหมอบอกทุกอย่าง พอมาคิดอีกทีที่เป็นโรคนี้ก็มีผลดีกับตัวเรา จากเมื่อก่อนที่ชอบดื่มสังสรรค์กับเพื่อนเป็นประจำ พอรู้ตัวว่าเป็นโรคนี้ ก็หันมาดูแลตัวเองมากขึ้น ออกกำลังกาย กินแต่อาหารที่มีประโยชน์ มีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ตอนนี้ตนรักษาหายแล้วต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆ ที่ทำให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ”

 

วันที่ 31/12/2555 เวลา 21:37 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี