วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หลวงพ่อ “สายทอง เตชะธัมโม” พระอริยสงฆ์แห่งวัดป่าห้วยกุ่ม

พระผู้มากด้วยบารมี สร้างโรงพยาบาลอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น ที่ชัยภูมิ

หลวงพ่อ “สายทอง เตชะธัมโม” เดิมชื่อ “สายทอง คำมิสา” เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2491 ที่หมู่บ้านดอนสำราญใต้ กิ่ง อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด ของครอบครัว “คำมิสา” เป็นบุตรคนที่ 3 ในจำนวนบุตร 11 คน บิดาชื่อ “พุธ” มารดาชื่อ “พา” ประกอบสัมมาอาชีพ ทำไร่ ทำนา เลี้ยงครอบครัวด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

“หลวงพ่อสายทอง” เมื่อมีอายุเข้าเกณฑ์การศึกษา ผู้ปกครองจึงได้นำไปฝากเรียนที่โรงเรียนบ้านดอนสำราญใต้ จนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้ดำเนินชีวิตตามท้องไร่ท้องนาประกอบอาชีพตามวิถีชีวิตชนบท หลังจากนั้นก็ได้บวชเป็นเณรอยู่ 2 ปี แล้วสึก จนอายุ 32 ปี ญาติผู้ใหญ่จึงได้จัดหาคู่ครองให้ อยู่กินกับภรรยาจนมีบุตรหญิงด้วยกัน 1 คน ด้วยความยากจนและการทำมาหากินที่ฝืดเคือง จึงตัดสินใจเข้ากรุงเทพฯ เพื่อขับรถแท็กซี่ จนมาวันหนึ่งได้ถูกคนร้ายตีเสียจนน่วมไปทั้งตัว แล้วโยนทิ้งลงข้างทาง “สายทอง” สลบอยู่ข้างทาง ก่อนฟื้นได้ยินเสียงพูดก้องหูว่า “โลกนี้หาความซื่อสัตย์ยาก ผ้ากาสาวพัสตร์นั้นจะช่วยเธอได้”

หลังจากรักษาร่างกายอยู่นาน พอหายจึงได้ออกบวชโดยไม่ยอมบอกใครเลย เข้าบวชเป็นนาคตาปะขาว นานประมาณ 1 เดือน จากนั้นจึงได้เข้าสู่เพศบรรพชิตด้วยวัย 35 ปี ณ วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2527 เวลา 21.00 น. โดยมีท่านเจ้าคุณภัทรมุณี (เลื่อน) วัดเหนือ จ.ร้อยเอ็ด เป็นพระอุปัชฌาย์ มีหลวงปู่ศรี มหาวีโร เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ คอยอบรมสั่งสอนเรื่อยมา

“หลวงพ่อสายทอง” เมื่อบวชแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนัก ข่มกิเลสด้วยการอดอาหาร เดินจงกรมติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน ไม่ได้นั่งได้นอน ถึงกับเท้าแตก เลือดไหลท่านก็ไม่ยอมหยุดที่จะปฏิบัติ เอาผ้ามาพันเท้าที่แตกไว้ แล้วเดินจงกรมต่อ เพื่อไม่ให้เสียสัจจะ “ถ้าหวังความสุขความสบาย ไม่มีทางกำจัดกิเลสได้ การปฏิบัติก็ไม่สำเร็จ” เมื่อปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ก็ต้องรักษากาย รักษาใจให้อยู่ในกรอบของธรรม นี่เป็นสิ่งที่ยากกว่า “เรารักษาใจ ได้ชื่อว่ารักษาตัว รักษาธรรม”

ด้วยจิตอันแกร่งกล้า ความเมตตาที่สูงส่งของ “หลวงพ่อสายทอง” แม่กระทั่งหลวงตามหาบัวครั้งเมื่อมีลูกศิษย์ไปกราบท่านที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี ท่านมักจะกล่าวเสมอว่า “เดินทางมาอะไรกันตั้งไกล ถ้าจะทำบุญ ใกล้ๆ นั้นที่วัดป่าห้วยกุ่ม ก็มีพระให้ทำบุญกราบไหว้ พระผู้มีบารมีอยู่นั้นไง……นู่นที่ห้วยกุม มีพระอรหันต์ อยู่ที่นั่นนะ” ด้วยบารมีของหลวงพ่อ “สายทอง” ที่ผ่านมาได้มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างอาคารสงฆ์อาพาธ และผู้ป่วยใน 5 ชั้น ชื่ออาคาร “หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” ของโรงพยาบาลภูเขียว และอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็นผลสำเร็จ

น.พ.สมปอง เจริญวัฒน์ ผอ.รพ.ชัยภูมิ เล่าว่า เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา “หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลชัยภูมิ ซึ่งกำลังก่อสร้างด้วยงบประมาณ 250 ล้านบาท เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยมาใช้บริการไม่น้อยกว่าวันละ 1,500 คน แต่ทางโรงพยาบาลชัยภูมิมีสถานที่ไม่เพียงพอ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการทำงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น จึงขอรับความเมตตาจาก “หลวงพ่อสายทอง” และผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อหาทุนทรัพย์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น มอบให้กับโรงพยาบาลชัยภูมิ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 เป็นต้นมา มีนายจักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์ ประธานมูลนิธิสว่างคุณธรรมจังหวัดชัยภูมิ รับเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างฐานรากทั้งหมดของอาคาร มูลค่า 21 ล้านบาท นอกจากจะมีอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้นแล้ว ยังได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นจำนวนเงิน 195 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารอีกหนึ่งหลัง เพื่อรองรับการเป็นโรงพยาบาลศูนย์ ซึ่งปัจจุบันได้ประสานงานกับโรงพยาบาลมหาราช จ.นครราชสีมา ในการส่งแพทย์เฉพาะทางด้านการผ่าตัดสมองมาช่วยในการรักษาผู้ป่วย พร้อมได้ประสานกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมของนักศึกษาแพทย์อีกด้วย

แต่ด้วยงบประมาณการก่อสร้างที่สูงถึง 250 ล้านบาท โรงพยาบาลชัยภูมิยังขาดเงินสนับสนุนการก่อสร้างอีกเป็นจำนวนมาก “หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม” จึงได้มีเมตตารับเป็นเจ้าภาพในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น ให้แก่โรงพยาบาลชัยภูมิ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับ “หลวงพ่อสายทอง” ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์สมทบทุนตามกำลังศรัทธา โดยสามารถบริจาคได้ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ, โรงพยาบาลประจำอำเภอ, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านได้ทุกแห่ง หรือบริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาชัยภูมิ ชื่อบัญชีเงินบริจาคโครงการสร้างตึกผู้ป่วย 10 ชั้น เลขที่ 307-0-80753-4 หรือสั่งจองเหรียญ “พุทธทันดร” เหรียญแห่งพุทธานุภาพ พลังชีวิต ไร้ทุกข์ ไร้โศก ทำจากแร่หินสเคล่าร์ ปรับสมดุล ชาร์จพลังชีวิต เจริญพุทธคุณ บูชาเหรียญละ 2,999 บาท โดยหลวงปู่ฤาษี เกศแก้ว หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม รายได้ทั้งหมดสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยใน 10 ชั้น โรงพยาบาลชัยภูมิ (ใบเสร็จรับเงินการบริจาคสามารถนำไปเป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีได้) รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลชัยภูมิ 044-811006 ต่อ 1352 นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ บำรุงถิ่น 088-5815449 นายสุชาติ สิมาชัย 08-8718-6514

ทศ ตาลชัย-ชาตรี ทวีนาท/ชัยภูมิ

 

 

วันที่ 8/12/2555 เวลา 0:08 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี