วันเสาร์ที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สิทธิ์รถยนต์คันแรก

ตราด/ นางสุพัตรา เพชรดี สรรพสามิตพื้นที่ตราด เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมสรรพสามิตรับผิดชอบนโยบายรถยนต์คันแรก ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภคได้อย่างเท่าเทียมกัน และเป็นการผลักดันเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมและด้านการค้า ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องซื้อรถยนต์เป็นคันแรกของตนเอง มีอายุ 21 ปีขึ้นไป และต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี รถยนต์ราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท เป็นรถยนต์นั่ง รถยนต์กระบะ หรือรถยนต์นั่งมีกระบะ แต่ถ้าเป็นรถยนต์นั่ง ต้องมีกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ซีซี. ยื่นเรื่องขอเข้าโครงการ ภายใน 31 ธันวาคมที่ผ่านมา ในส่วนของจังหวัดตราด ปรากฏว่ามีประชาชนสนใจเข้าร่วมโครงการซื้อรถยนต์คันแรกรวมทั้งสิ้น 3,668 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 1,767 คัน รถยนต์กระบะ 982 คัน และรถยนต์กระบะ 4 ประตู 919 คัน คิดเป็นมูลค่าจ่ายภาษีให้กับประชาชนคืนรายละไม่เกิน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 249,996,956 บาท ในจำนวนนี้มีการยื่นใบจองรถยนต์เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1,496 คัน ทั้งนี้ ในส่วนของประชาชนที่ได้รับเงินภาษีคืนจากโครงการนี้ที่เริ่มจ่ายคืนตั้งแต่ เดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีจำนวน 103 ราย มูลค่า 7.32 ล้านบาทเศษ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ชาวตราด ที่เข้าร่วมโครงการส่วนมากจะซื้อรถยนต์กระบะทั้งสองประตูและสี่ประตู รวมกัน 1,901 คัน มากกว่ารถยนต์นั่งอาจเนื่องมาจากสามารถใช้ประโยชน์ในการบรรทุกพืชผลทางการ เกษตร หรืออาจเหตุผลประโยชน์ใช้สอยมีมากกว่า

 

วันที่ 11/01/2556 เวลา 7:06 น.ฤดูฝนปีนี้ไปเที่ยวไหนกันดี

View Results

Loading ... Loading ...‘อะตอม’ตูมต่อเนื่องเปลี่ยนชื่อดวงพุ่งงานเข้า-เซ็กซี่กว่าเดิม [25/10/2557]
“อะตอม-ภัคจิรา วิศววิสุทธิ์” ที่เข้าวงการแรกๆ ได้ฉายา “อั้ม พัชราภา2” มาแล้ว เพราะใบหน้า ทรงผมคลับคล้ายคลับคลาไม่น้อย แต่พอเข้าวงการมาหลายปี คนเริ่มทักน้อยลง เหตุที่เธอมีบุคลิกเฉพาะตัวเป็นของตัวเอง