วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปั้น “พิษณุโลก” เมืองสวยใสไร้มลพิษ

 

กรมควบคุมมลพิษร่วมมือปั้น “พิษณุโลกเมืองสวยใส ไร้มลพิษ” ตั้งเป้าทำขยะรีไซเคิล-กำจัดขยะถูกหลักวิชาการในปี 59

พิษณุโลก/ เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ พร้อมด้วย นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก น.อ.ภูวเดช สว่างแสง ผู้บังคับการกองบิน 46 ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือตามนโยบาย “โครงการพิษณุโลกเมืองสวยใส ไร้มลพิษ” โดยเชิญผู้นำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 24 แห่ง และชุมชนกองบิน 46 ร่วมงาน ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ ร่วมมือกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ได้คัดเลือกพิษณุโลกเป็นพื้นที่ของภาค จาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ ให้ร่วมผลักดันเกิดชุมชนต้นแบบ “ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะ” เชิญ 24 เทศบาล และ 1 ชุมชนนำร่องคือ ชุมชนกองบิน 46 ผลัดดันโครงการ “พิษณุโลกเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Phitsanulok : Clean and Green City)” เป้าหมาย คือนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และสามารถจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักวิชาการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2559 โดยเริ่มจากคัดแยกขยะชุมชุมในระดับครัวเรือนไปจนถึงขั้นตอนสุดท้าย

นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ปี 59 ตั้งเป้าลดปริมาณขยะมูลฝอยทั่วประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และนำขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 พิษณุโลก ถือเป็น 1 ใน 16 จังหวัดทั่วประเทศที่ต้องดำเนินการ เนื่องจากมี อบจ.พิษณุโลก เป็นพี่ใหญ่คอยสนับสนุน มีเทศบาลนครพิษณุโลกเป็นต้นแบบถือว่าศักยภาพสูง และมีโอกาสประสบความสำเร็จ เพราะพิสูจน์แล้วว่าจะต้องคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง แต่กรมฯ คงไม่สามารถบังคับ อปท.ได้ เพียงขอความร่วมมือ ส่วนงบประมาณของกรมควบคุมมลพิษ จะสนับสนุนในต่างจังหวัด เพื่อสร้างเตาเผาหรือสถานที่บำบัดขยะนั้นคงไม่สามารถทำได้ ท้องถิ่นจะต้องของงบประมาณผ่านรัฐบาลเอง เพราะ “เตาเผาขยะ” เป็นเรื่องของปลายทาง ไม่สามารถให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำอย่างไรต้องแปลงขยะให้เป็นพลังงานให้ได้ กรณีบ่อขยะยังน้ำคู้ รับทราบปัญหาแล้ว ได้ดำเนินการสั่งปิดแล้ว เพราะเป็นบ่อขยะไม่มีถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข แต่อำนาจนั้นเป็นของท้องถิ่น

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก กล่าวว่า เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ สนง.สิ่งแวดล้อมภาค 3 ร่วมมือกับ อปท.ทั้ง 24 แห่ง ลดปริมาณขยะ เพราะเมืองพิษณุโลกเติบโตต่อเนื่อง อนาคตจะเป็นศูนย์กลางการลงทุน จะมีโรงงานเกิดขึ้นอีกมาก ย่อมส่งผลกระทบ หากไม่รีบดำเนินการจะมีปัญหาตามมา แถมยังมีขยะอุตสาหกรรมเกิดขึ้นอีก แต่ก่อนจะถึงมือ ระบบกำจัดขยะอุตสาหกรรมเจนโก้จะต้องเจรจากับท้องถิ่นเพื่อลดปริมาณขยะให้ได้ก่อน โดยเฉพาะขยะอันตราย วันนี้ท้องถิ่นเล็กๆ อาจไม่ต้องมองไกลดูเทศบาลนครเป็นต้นแบบในการจำกัดขยะ และเปลี่ยนขยะมาเป็นพลังงานเพื่อทำให้พิษณุโลก เป็นเมืองสวยใส ไร้มลพิษ สำหรับโครงการส่งบ่อหรือกำจัดขยะนั้น อบจ.พิษณุโลกมีนโยบายอยู่แล้ว เพื่อทำให้ อปท.ใช้ร่วมกัน ณ วันนี้ ตั้งงบประมาณ 5 ล้านบาท กำลังดำเนินการศึกษาก่อนสร้างบ่อกำกัดขยะ หากถ้าไม่รีบดำเนินการวันนี้ จะมีปัญหาตามมาในอนาคตwfh

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ปัจจุบันเทศบาลนครพิษณุโลกนำเทคนิคการจัดการขยะมูลฝอย ฝังกลบ บำบัดเชิงกล-ชีวภาพ หรือ MBT เพื่อลดปริมาณขยะ และยังเอาขยะไปเป็นเชื้อเพลิง โดยเซ็นสัญญากับ เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัทในเครือของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด ส่งขยะไปกำจัดปีละ 200,000 ตันต่อปี ถือว่ายืดอายุบ่อขยะที่ ต.บึงกอก ออกไปอีกไม่น้อยกว่า 10 ปี หากโครงการนี้เดินหน้าผ่านไปได้ดี ทั้งนี้ สำคัญตรงที่ค่าขนย้ายขยะไปโรงปูน แต่ยืนยันได้เลยว่า โรงปูนเป็นคนรับดำเนินการ อีกทั้งเร็วๆ นี้ เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด จะนำเครื่องร่อนและคัดแยกขยะมาให้คัดเหลือเพียงขยะเชื้อเพลิง (RDF : Refused Derived Fuel) ส่งไปหม้อเผาซีเมนต์ที่โรงงานผลิตปูนซิเมนต์ในภาพรวมนั้นถือได้ว่า ลดปริมาณขยะของ จ.พิษณุโลกไปได้อีกมาก

น.อ.ฐากูร นาครทรรพ รองผู้บังคับการกองบิน 46 กล่าวว่า ชุมชุนในกองบิน 46 ดำเนินการลดขยะตั้งแต่ระดับครัวเรือนมาแล้ว โดยได้รับการสนับสนุน เช่น ถังสถานที่คัดแยกจาก บริษัท เอไอเอส ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชุมชุนในค่ายทหารกองบิน 46 เพราะถ้าไม่ทำถือว่าเป็นปัญหาที่หมักหมมหลายปี โดยที่ผ่านมามีขยะจำนวนมากต้องขนย้ายไปทิ้ง แต่ ณ วันนี้ สั่งการให้คนในชุมชนคัดแยกขยะจากต้นทา ทำให้ขยะจากที่มีปริมาณสูงหลายสิบตันต่อเดือน ปัจจุบันเหลืออยู่เพียง 8 ตันต่อเดือน อีกทั้งยังทำให้คนในชุมชนมีรายได้ เพราะนำขยะที่รีไซเคิลได้นำไปขาย ทั้งขวดแก้ว พลาสติกและกระดาษ ส่วนขยะที่ไม่สามารถคัดแยกได้ ก็ส่งไปกำจัดที่เทศบาลนครพิษณุโลกด้วยระบบฝังกลบ

 

 

วันที่ 26/02/2556 เวลา 9:12 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี “เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์” วัย 22 ปี