วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สภาพัฒน์ดึง สปร.ขับเคลื่อนแผน 11

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 กล่าวระหว่างการประชุมร่วมคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป จัดโดยสำนักงานปฏิรูป (สปร.) ว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นั้นเริ่มตั้งแต่ ปี 2555 สืบเนื่องมาจากปัญหาน้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมา จึงต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ เพื่อให้สังคมไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้ เพราะยังมีปัญหาในหลายๆ ด้านที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เช่นปัญหาแรงงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่อยากจะให้พึ่งแต่ทางภาครัฐเพียงอย่างเดียว เราต้องใช้ภาคอื่นๆ หลายๆ ฝ่ายเข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน จึงอยากให้ทาง สปร. เข้ามาช่วยกันหนุนเสริมหลายๆ เรื่องทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม และเรื่องอื่นๆ มาช่วยกันทำงาน ทางสภาพัฒน์เองยินดีสนับสนุนงบประมาณ เพราะว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นี้ มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ด้าน ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานกรรมการสมัชชาปฏิรูป กล่าวว่าแผนพัฒนาฯ ที่ 11 มีการพัฒนา 3 ด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ให้เชื่อมโยงกันไม่ใช่ต่างคนต่างไป มันเป็นกรอบที่กว้างใหญ่มาก อะไรๆ ก็จะมาลงที่นี่ คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป มีจุดมุ่งหมายในการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จุดที่เราทำ เพราะโครงสร้างอำนาจยังไม่ดี จึงต้องควรมีการปฏิรูปโครงสร้างกันใหม่ ต้องกระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่น ชุมชนต่างๆ อย่างทั่วถึง

“คณะทำงานฯ ทำใน 2 ด้าน คือ ส่วนแรกไปส่งเสริมพื้นที่จัดการตนเอง ท้องถิ่นจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง อีกส่วนหนึ่ง ทำนโยบายในสมัชชาปฏิรูปที่จัดไป 2 ครั้งแล้ว และกำลังจะจัด ครั้งที่ 3 ในกลางปีนี้ รวมแล้วจะมีประเด็นนโยบายประมาณ 20 ประเด็น ซึ่งเป็นประเด็นยากๆ ทั้งสิ้น เช่นเรื่อง ปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปภาษี ระบบสวัสดิการต่างๆ เราต้องทำงานไปเป็นระยะยาว และจะมีการทำงานเชื่อมโยงกับทางสภาพัฒน์ต่อไป ในหลายๆเรื่อง เราต้องไปหนุนข้างล่างขึ้นมา ต้องสร้างผู้นำในแต่ละพื้นที่ เรามีครบ ทั้ง 3 องค์กร ในพื้นที่ คือ อบต. เทศบาล และ อบจ.”

อย่างไรก็ตาม แม้แผนจะมีมากเกินไปอาจจะทำสำเร็จยาก แต่สิ่งที่ประเทศไทยยังขาดคือ การจัดการที่ดี การจัดการทุกอย่างที่เก่ง ทั้งเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจมหภาค ต้องมีการเชื่อมโยงทุกอย่างที่ดีเข้าด้วยกัน ถ้ายังแยกกันทำ ทุกอย่างก็จะทำยากไปหมด จึงเห็นว่า เราจะต้องมีการวางแผนร่วมกันทุกฝ่าย คอยร่วมมือกันเรื่อยๆ จะได้มีการช่วยเหลือกันต่อไปในระยะยาวต่อจากนี้

 

วันที่ 5/02/2556 เวลา 7:33 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี