วันเสาร์ที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

อธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษคนใหม่

สานต่องานเดิมสร้างครูคุณภาพ

 

ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (มรภ.ศรีสะเกษ) เปิดเผยภายหลังมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มรภ.ศรีสะเกษ ว่า นอกจากการเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเชียนในปี 2558 และการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 รวมไปถึงความต่อเนื่องจากนโยบายของอธิการบดีคนก่อนแล้ว ยังมุ่งผลิตครูดี ครูมืออาชีพที่มีคุณภาพให้กับประเทศอีกด้วย เนื่องจากจุดเริ่มต้นของ มรภ.ศรีสะเกษนั้นมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับถึงความเป็นเลิศในการผลิตครูดี ครูเก่งให้กับประเทศมาแล้วในอดีตมาถึงปัจจุบัน เห็นได้จากการสอบบรรจุเข้ารับราชการครูที่ผ่านมา นักศึกษาที่จบสายครูจากที่นี่จะติดอันดับต้นๆ

ผศ.ดร.ประกาศิต กล่าวด้วยว่า ในระยะหลังการรับนักศึกษาเข้ามาเรียนในสายครุศาสตร์ ต้องได้เกรด 3 สอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐาน และสอบพื้นฐานความเป็นครู มีตัวเลขผู้สมัครสอบเข้าเรียนครูในปีที่ผ่านมาสูงถึงสามพันกว่าคน แต่รับได้เพียง 50 คน เท่านั้น ซึ่งนักศึกษาเหล่านี้ เราสามารถจัดการดูแลอบรมสั่งสอนให้วิชาการ และถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพครูได้อย่างเต็มที่ วัดได้จากสถิติเด็กที่เรียนครูเข้าใช้ห้องสมุดมีจำนวนเพิ่มขึ้น เข้าหาอาจารย์ที่ปรึกษา กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าถาม มีการเรียนแข่งขันด้านเกรดตลอดเวลา ซึ่งในอนาคตมีแผนรับครูเอกพลศึกษาโดยตรง จะพิจารณาถึงความสามารถ ดูผลงานจากสถิติการแข่งขันระดับต่างๆ ดูวุฒิบัตร เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเมืองกีฬา มีทั้งนักกีฬาทีมชาติ ทีมมหาวิทยาลัย ได้แชมป์มากมายหลายประเภท ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา มรภ.ศรีสะเกษ ดังนั้นหลักสูตรการผลิตครู ที่นี่จึงมีความเข้มข้นที่มั่นใจได้ถึงคุณภาพ ในอนาคตหากใครต้องการหาครูดี ครูมืออาชีพ มรภ.ศรีสะเกษ จะเป็นคำตอบให้กับทุกหน่วยงานที่ต้องการใช้ครูได้ดีที่สุด

 

 

วันที่ 26/02/2556 เวลา 8:51 น.



ฤดูฝนปีนี้ไปเที่ยวไหนกันดี

View Results

Loading ... Loading ...



‘อะตอม’ตูมต่อเนื่องเปลี่ยนชื่อดวงพุ่งงานเข้า-เซ็กซี่กว่าเดิม [25/10/2557]
“อะตอม-ภัคจิรา วิศววิสุทธิ์” ที่เข้าวงการแรกๆ ได้ฉายา “อั้ม พัชราภา2” มาแล้ว เพราะใบหน้า ทรงผมคลับคล้ายคลับคลาไม่น้อย แต่พอเข้าวงการมาหลายปี คนเริ่มทักน้อยลง เหตุที่เธอมีบุคลิกเฉพาะตัวเป็นของตัวเอง