วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เปิดประตูอินโดจีน สมโภช 100 ปี เทศบาลเมืองบัวขาว

ยิ่งใหญ่อารยธรรม พระองค์ดำชุ่มเย็น ตำนานแสงสีเสียง

การพัฒนาที่ยั่งยืน จำเป็นอย่างยิ่งนักพัฒนาจำต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งนับวันมีความเจริญเติบโต ด้วยลักษณะการกระจายอำนาจในรูปแบบท้องถิ่นนับวันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ดังนั้นการก้าวข้ามในแต่ละยุคสมัยจำเป็นสิ่งสำคัญ

นายวีระวัฒน์ วงศ์ว่องไว นายอำเภอกุฉินารายณ์ กล่าวว่า อำเภอเภอกุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นอำเภอหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ยืนยาวกล่าวไว้ว่า เมื่อประมาณ 200 กว่าปี มีชนกลุ่มหนึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง เรียกชื่อตนเองว่า “ภูไท” ได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงขึ้นเทือกเขาภูพานลงมาตั้งเมืองกุดสิมนารายณ์ (ปัจจุบันคือบ้านคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์) ต่อมาเข้าสู่ปี พ.ศ.2384 (จ.ศ.1203) สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ไทยกับเวียดนามมีการสู้รบกันตามแนวเขตชายแดน เจ้าเมืองวัง คือ ท้าวกอ จึงได้อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาสู่แดนไทย ต่อมาท้าวกอ (ราชวงค์กอ) กับพรรคพวกได้มาตั้งเมืองที่มีหนองน้ำ (ผู้ไทเรียกว่า “กุด”) และมีสิมไม้ (โบสถ์) อยู่กลางหนองน้ำ และสิมนั้นมีรูปนารายณ์พร้อมเสมาหินแกะสลักเป็นลวดลายตั้งอยู่รอบๆ บริเวณนั้น จึงเรียกชื่อบ้านว่า “กุดสิมนารายณ์” ต่อมาปี พ.ศ.2388 บ้านกุดสิมนารายณ์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองกุดสิมนารายณ์ มีเจ้าเมืองราชวงค์กอ พระธิเบศร์วงศา (กอ) เป็นผู้ปกครอง จนถึงปี พ.ศ.2405 ก็ถึงแก่กรรม อุปราชด้วง จึงได้ปกครองเมืองกุดสิมนารายณ์เป็นคนที่ 2 ในปี พ.ศ.2409 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรีได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งอุปราชด้วง เป็นพระธิเบศร์วงศา (ด้วง) จนถึงปี พ.ศ.2423 ก็ถึงแก่กรรม ท้าวกินรีจึงได้ปกครองเมืองกุดสิมนารายณ์เป็นคนที่ 3 ในปี พ.ศ.2426 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งท้าวกินรีเป็นพระธิเบศร์วงศา (กินรี) ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2451 เมืองกุดสิมนารายณ์ถูกยุบลงเป็นอำเภอกุดสิมนารายณ์ พระธิเบศร์วงศา (กินรี) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายอำเภอกุดสิมนารายณ์ 4 ปี จนถึงปี พ.ศ. 2454 ก็ถึงแก่อนิจกรรม ต่อมาปี พ.ศ.2454 ทางราชการได้แต่งตั้ง หลวงประเวศน์ อุทรขันธ์ (ลี มัธยมนันท์) มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอ พอถึงปี 2456 ราวกลางเดือนมีนาคมหลวงประเวศน์ อุทรขันธ์ ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอกุดสิมนารายณ์ไปตั้งอยู่ที่บ้านบัวขาว ตั้งชื่ออำเภอเป็น “กุฉินารายณ์” โดยได้อัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาประดิษฐานไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอกุฉินารายณ์ มาจนถึงทุกวันนี้เป็นเวลา 100 ปี ซึ่งชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์นี้ว่า “หลวงพ่อองค์ดำ”

“ในวาระโอกาสพุทธยันตี 2,600ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า และอำเภอกุฉินารายณ์ได้ตั้งอำเภอที่บ้านบัวขาว ครบรอบ 100 ปี ในเดือนมีนาคม 2556 อำเภอกุฉินารายณ์จึงได้กำหนดจัดงานสมโภชกุฉินารายณ์ครบรอบ 100 ปี และได้จัดสร้างพระพุทธรูป “พระพุทธชยันตีกุฉินารายณ์พิทักษ์มิ่งมงคล” (หลวงพ่อองค์ดำ) จำลอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขึ้น”

ด้านนายธนเสฏฐ์ ชังสงครามธนทัต นายกเทศมนตรีเมืองบัวขาว กล่าวว่า งานสมโภช 100 เมืองบัวขาว เทศบาลเมืองบัวขาวเป็นแม่งานหลัก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก อ.เขาวง อ.นาคู อ.ห้วยผึ้ง และ อ.กุฉินารายณ์ ด้วยความร่วมมือครั้งนี้ การจัดงานจะมีความยิ่งใหญ่ โดยในวันที่ 16 ก.พ.56 ตั้งแต่เช้าจะมีพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปจำลอง พระพุทธชยันตีกุฉินารายณ์พิทักษ์มิ่งมงคล หรือหลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวอำเภอกุฉินารายณ์เคารพนับถือจำนวน 2,600 องค์ และพระกริ่งหลวงพ่อองค์ดำจำนวน 10,000 องค์ และในวันที่ 17 ก.พ.56 กลางวันชมการประกวด อาหาร ดนตรี และการแสดงบนเวทีมากมาย ชมการออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอนาคู และอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงบ่ายชมพิธีเปิดอันยิ่งใหญ่ตระการตา พร้อมชมขบวนฟ้อนรำของสาวงาม 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง อำเภอนาคู อำเภอห้วยผึ้ง จำนวน 4,000 คน โดย ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นประธานในพิธี ส่วนภาคกลางคืนชมความยิ่งใหญ่ตระการตา แสง สี เสียง การแสดงประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของอำเภอกุฉินารายณ์ ใช้นักแสดงเป็นจำนวนถึง 4,000 คน พร้อมชมคอนเสิร์ตลูกทุ่ง ต่าย อรทัย ดอกอ้อ ทุ่งทอง และก้านตอง ทุ่งเงิน

ด้านนายประเสริฐ์ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขตเลือกตั้งที่ 6 พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า งานสมโภช 100 ปีบัวขาว ครั้งนี้เป็นความตั้งใจของทุกภาคส่วน เพื่อแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน การแสดงที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่า อำเภอกุฉินารายณ์ซึ่งถือเป็นอำเภอหน้าต่างในถนนประตูสู่อินโดจีน “กาฬสินธุ์ของเรามีความพร้อม” ในทุกด้าน และเชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้ยังจะทำให้พี่น้องประชาชนในท้องถิ่นเกิดความสามัคคี นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมการจัดงาน และสร้างเม็ดเงินให้กับจังหวัดกาฬสินธุ์จำนวนมากด้วย

ชมพิศ ปิ่นเมือง/กาฬสินธุ์

วันที่ 14/02/2556 เวลา 7:27 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี “เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์” วัย 22 ปี