วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

“ไท้ส่วยเอี้ย”

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

วันตรุษจีน ชาวจีนทั่วโลกจะเริ่มต้นปีด้วยการไหว้เทพเจ้าต่างๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล และนิยมไหว้ เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย ซึ่งเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนทั่วโลกเคารพและกราบไหว้บูชาในเทศกาลตรุษจีน ตามความเชื่อและประเพณีปฏิบัติของชาวจีนทั่วโลกที่ยึดถือกันมา ความเชื่อของชาวจีนจะมีองค์ไท้ส่วยเอี้ยทั้งหมด 60 องค์ เป็นเทพเจ้าที่มีอำนาจต่อมนุษย์สูงสุดประจำปีนั้นๆ แต่ละปีจะเวียนลงมาไม่ซ้ำและมีชื่อไม่เหมือนกัน ถือเป็นเทพเจ้าที่คนจีนทั่วโลกให้ความสำคัญมากที่สุด คนจีนจึงกราบไหว้ท่านเพื่อให้ท่านนำมาซึ่งความร่มเย็นตลอดปี

คำว่า “ไท้ส่วย” แปลว่า บุญบารมีสูง “เอี้ย” แปลว่า สูงมากๆ ไท้ส่วยเอี้ย จริงๆ ไท้ แปลว่า กว่าหรือใหญ่กว่า ส่วย แปลว่า วัย หรือ อายุ เอี้ย แปลว่า เทพเจ้า หรือคนที่มีอำนาจบารมี

“ไท้ส่วยเอี้ย” จริงๆ ตามหลักของเทพฮินดูก็คือ “พระพรหม” ท่านเป็นคนลิขิตชะตาชีวิตของมนุษย์นั่นเอง พอศาสนาฮินดูไปถึงเมืองจีน เขาก็มีการใช้เรียกคนละอย่าง แต่ดูจากหน้าที่แล้วคือ “พระพรหม”

ตามหลักของคนจีน เขาจะมีปีชง ก็คือปีที่ ไม่ดี ชาวจีนดูดวงนับชงปีด้วยดาวพฤหัสบดี ถ้าเราเกิดปีไหน นับไป 6 ปี จะเป็นปีชงของเรา นับไป 3 ปี จะเป็นปีกึ่งชงแบบนี้ และปีที่ตัวเองเกิด เขาจะเรียกปีอุ่งของตัวเอง ต้องไม่ดีเหมือนกัน

บางตำราบอกไว้ว่า “ไท้ส่วย” ถือเป็นดวงดาวและเทพเจ้าได้ทั้ง 2 อย่าง เหตุเพราะไท้ส่วยจะมีการจรมาแต่ละปี แต่ละองค์หมุนเปลี่ยนเวียนกันไป ถือเป็นเทพเจ้าที่ทำหน้าที่ควบคุมความดีชั่วประจำปีของมวลมนุษย์ โดยปรากฏทั้งหมด 60 องค์/ปี 5 รอบนักษัตรถือเป็นวัฏจักรองค์ไท้ส่วย

เนื่องจากเทพเจ้าไท้ส่วยเป็นเทพเจ้าประจำปี และใกล้ชิดกับการกระทำทั้งดีชั่วของคนเรามากที่สุด จึงสามารถดลบันดาลบรรเทาโทษภัยให้น้อยลง หรือขจัดเภทภัยให้หมดสิ้นได้และมีผลโดยตรงกับมนุษย์ ดังนั้นผู้ใดก็ตามที่ต้องการขจัดปัดเป่าภัยพิบัติต่างๆ จึงสมควรบูชาเทพเจ้าไท้ส่วยเป็นอย่างยิ่ง โดยองค์ไท้ส่วยบางคนกล่าวว่าท่านคือ ดาวประจำอายุขัย บ้างก็ว่าเป็นดาวบักแช (ดาวพฤหัส) บางคนกล่าวว่า ท่านเป็นเทพเจ้าตามสารทและฤดูกาล บ้างก็กล่าวว่า ท่านเป็นเทพเจ้าประจำยามทั้ง 12 ยาม หรือกล่าวว่าท่านเป็นเทพเจ้าประจำเดือนทั้ง 12 เดือน เป็นต้น ซึ่งการกล่าวเช่นนั้นยังไม่มีการฟันธงแน่นอน โดยแท้นั้นคนเราให้ความสำคัญของไท้ส่วยตรงที่ท่านเป็นเจ้าแห่งการลงโทษ เป็นที่น่าเกรงขาม ท่านได้รับบัญชามาจากสวรรค์ในการทำหน้าที่ตรวจตราดูแลความดีความชั่วของมนุษย์ในแต่ละรอบปี และท่านยังมีความผูกพันกันดาวอายุขัยของแต่ละคนอีกด้วย

ในยุคสมัยเจี้ยงก๊ก (ก่อน พ.ศ.89-พ.ศ.323) เป็นต้นมา คนเราได้คิดค้นปฏิทินออกเป็น 2 แบบ คือ แบบฉอซวง และแบบอิ๋วซวง (วนซ้ายและวนขวา) และเมื่อนำปฏิทินทั้งสองระบบนี้มารวมกันก็ได้เกิดเป็นเทพเจ้าไท้ส่วยขึ้นมา โดยแต่ละองค์ท่านได้โคจรหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันมาควบคุมโลกมนุษย์โดยมีความสัมพันธ์กับการโคจรของดวงดาวบนท้องฟ้า-สวรรค์

ในสมัยยุคแรกของราชวงศ์ไซฮั่ง (พ.ศ.342-พ.ศ.536) คนเราเชื่อกันว่าเทพเจ้าไท้ส่วยที่โคจรมาแต่ละทิศทางของปี ท่านถืออย่างมากในการบุกเบิกดิน ก่อสร้าง โยกย้าย หรือการทำพิธีมงคลแต่งงาน ถ้าหากใครไปบุกเบิกดิน กระทบดินตรงทิศทางที่ไท้ส่วยอยู่ ก็เท่ากับว่าไปเชือดเฉือนเอาก้อนเนื้อของตัวเองทีเดียว อันจะนำมาซึ่งภัยพิบัติกับตนเอง ดังนั้นจึงถือกันว่าห้ามกระทบดินลงบนศีรษะของเทพเจ้าไท้ส่วย

ดังนั้น เมื่อผู้ใดจะกระทำการก่อสร้างถาวรวัตถุลงบนดินตรงไหน เจ้าของที่ก็มักจะปรึกษาหารือกับซินแสว่าทิศทางการโคจรของไท้ส่วยอยู่ทางด้านทิศใด เพื่อจะได้ไม่รบกวนกระเทือนต่อองค์ไท้ส่วย

ในยุคสมัยราชวงศ์ซ้อง (พ.ศ.1503-1822) เทพเจ้าไท้ส่วยยังไม่ถูกจัดเรียงลำดับเทพเจ้าที่ต้องเซ่นไหว้ประจำพระราชสำนัก จวบจนยุคสมัยราชวงศ์ง้วง (พ.ศ.1822-1911) และราชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911-2187) เทพเจ้าไท้ส่วยได้รับการยอมรับนับถือกันอย่างกว้างขวาง

ชื่อของ “ไท้ส่วย” ปรากฏครั้งแรกในสมัยราชวงศ์ฮั่ง ในรัชสมัยของพระเจ้าไอตี่ (พ.ศ.537-543) หนังสือ “ฮั่งจู” ว่าด้วยบทบาทของชนชาติเซียงโน้ว มีบันทึกไว้ว่า “ข่าน” แห่งชนชาติเซียงโน้วได้มาปรากฏกายที่พระราชสำนักฮั่ง ทรงบีบบังคับพระราชสำนักต่างๆ นานา ประชาชนทั้งหลายไม่ว่าจะทำการมงคลใดๆ ไม่ว่าจะสร้างบ้านหรือการโยกย้ายบ้านเรือนถิ่นที่อยู่ หรือแม้กระทั่งการแต่งงานมงคลให้เห็นความสำคัญของเทพเจ้าไท้ส่วยให้มาก หลบหลีกเลี่ยงการกระทบทิศทางของเทพเจ้าไท้ส่วยสถิตอยู่ และหันมาเทิดทูนบูชาเพื่อให้สิ่งร้ายๆ กลายเป็นดีในที่สุด

ตรุษจีนปีนี้ ท่านสามารถเดินทางไปกราบสักการบูชา “เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย” ได้ที่ ศาลเจ้านาจาซาไท้จื้อ อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี อยู่ใกล้แค่เอื้อมนี่เอง

ในโอกาสพิเศษนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จึงได้จัดสร้างแสตมป์ที่ระลึก “เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย” เพื่อให้บารมีของท่านช่วยคุ้มครองและป้องกันดวงชะตาจากอุปสรรคปัญหา และส่งเสริมดวงชะตาให้ดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีความเป็นสิริมงคล และกำหนดจัดพิธีเปิดตัวแสตมป์ที่ระลึกชุด “เทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย” ซึ่งจัดพิมพ์ด้วยเทคนิคพิเศษพิมพ์ฟอยล์ทอง เงิน นาก โดยได้รับเกียรติจาก อ.วิศิษฎ์ เตชะเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย ซึ่งจะให้คำแนะนำในการบูชาเทพเจ้าไท้ส่วยเอี้ย เพื่อเสริมสิริมงคลแก้ปีชง ร่วมด้วยตัวแทนมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดตัวแสตมป์ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา พร้อมคุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปณท ประธานในพิธี รวมถึงผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมด้วย

วันที่ 11/02/2556 เวลา 10:31 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี