วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คลังไฟเขียวฟื้นฟูเอสเอ็มอีแบงก์

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะกำกับดูแลธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า ตนได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินการของคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของเอสเอ็มอีแบงก์แล้ว โดยมีประเด็นสำคัญ 2 เรื่อง ประกอบด้วย

1.เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูเอสเอ็มอีแบงก์ตามที่ทางธนาคารเสนอ และ

2.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการรวม 3 คณะ เพื่อกำกับและติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูฯ และรายงานต่อกระทรวงการคลังเป็นประจำรายสัปดาห์ ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการวางแผนทางการเงินของ ธพว., คณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการพัฒนาคุณภาพสินเชื่อและการแก้ไขปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ของเอสเอ็มอีแบงก์ และคณะอนุกรรมการกำกับและติดตามการปรับโครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการองค์กรของเอสเอ็มอีแบงก์

ทั้งนี้ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูเอสเอ็มอีแบงก์ดังกล่าว มีแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญ คือ

1.แก้ไขปัญหาหนี้เอ็นพีแอล ซึ่งทางเอสเอ็มอีแบงก์ได้ทำการแยกประเภทหนี้ และจัดเกรดหนี้เอ็นพีแอลใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขหนี้ที่เหมาะสม และจัดตั้งศูนย์เร่งรัดตามหนี้รายย่อยและพีเอสเอ และปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในเพื่อติดตามหนี้เอ็นพีแอล และติดตามหนี้ในกลุ่มเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการตกชั้นเป็นหนี้เสีย

และ 2.ปรับปรุงกระบวนการอำนวยสินเชื่อให้มีความรัดกุม เพื่อให้มั่นใจว่าสินเชื่อที่ปล่อยใหม่เป็นสินเชื่อที่มีคุณภาพ ธพว.จะแยกฝ่ายการตลาดและวิเคราะห์สินเชื่อออกจากกัน รวมถึงให้ฝ่ายกลั่นกรองสินเชื่อขึ้นต่อกลุ่มงานบริหารความเสี่ยง และให้การอนุมัติสินเชื่ออยู่ในรูปคณะกรรมการในทุกระดับวงเงิน พร้อมทั้งเพิ่มการติดตามสินเชื่อหลังอนุมัติอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้การกำหนดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตจะต้องสะท้อนความเสี่ยงของลูกค้ามากขึ้น นอกจากนี้ ทางเอสเอ็มอีแบงก์จะปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรและโครงสร้างองค์กรใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูองค์กร

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะแยกโครงการที่เป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐ หรือพีเอสอี ออกจากการดำเนินงานตามธุรกรรมปกติของธนาคาร เนื่องจากการดำเนินการตามนโยบายรัฐดังกล่าว คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้เอสเอ็มอีแบงก์สามารถขอรับชดเชยความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากรัฐบาลได้ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังมีแผนจะเพิ่มทุนให้ ธพว. ในงวดแรกจำนวน 555 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2556 และงวดต่อไปตามความเหมาะสม

“คลังมั่นใจว่า หากเอสเอ็มอีแบงก์สามารถปฏิบัติภารกิจตามที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูองค์กรได้สำเร็จ ธนาคารจะสามารถสร้างรายได้มาหล่อเลี้ยงองค์กร พลิกฟื้นให้กลับมามีกำไร และจะส่งผลให้ความเพียงพอของเงินกองทุน (BIS Ratio) กลับมาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ภายในสิ้นปี 2556” นายทนุศักดิ์ กล่าว

วันที่ 7/03/2556 เวลา 8:49 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี