วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ชง พ.ร.บ.เสมอภาคทางเพศเพื่อสตรี

นางเรวดี ประเสริฐเจริญสุข ผู้แทนเครือข่ายพลังสตรีเพื่อการปฏิรูปและประธานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็นพลังสตรีเพื่อการปฏิรูป โอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศในสังคมไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.โอกาสและความเสมอภาคฯ ว่า การยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้คือการสร้างเงื่อนไขทางนโยบายให้เป็นเครื่องมือที่มีนัยยะสำคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง และมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ได้ถือปฏิบัติ เพื่อให้การทำงานผู้หญิงที่เคยเป็นงานอาสาสมัครให้เป็นระบบ ยกตัวอย่างการจัดงบประมาณให้ผู้หญิงบางครั้งเป็นการสร้างภาระให้ผู้หญิงเพิ่มมากขึ้น ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอ รากเหง้าของปัญหาที่ส่งผลต่อความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้ำ อคติทางเพศ หรือการที่ผู้หญิงขาดโอกาสในการพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการออกแบบที่จะให้รัฐจัดสรรทรัพยากรจากภาษีเพื่อมาหนุนเสริมขบวนการทำงานของกลุ่มต่างๆ เช่น ให้มีกองทุนพัฒนาสถานภาพและความเท่าเทียม เพราะปัจจุบันกองทุนพัฒนาสตรีแยกออกมาลอยๆ ซึ่งไม่มีหลักประกัน

นางเรวดี กล่าวว่า การจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ พ.ร.บ.สู่ความเท่าเทียมเสมอภาคจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของสตรี เพราะมีมาตรการที่จะสร้างโอกาส มีการดูแล เยียวยาปัญหาที่เกิดขึ้น มีงบประมาณที่จะหนุนเสริมปฏิบัติการที่จำเป็นต้องจัดการ มีกลไกระดับชาติที่จะคอยดูแลการเปลี่ยนแปลงทางนโยบาย มีหน่วยงานต่างๆ ที่จะปฏิบัติงาน มันมีนัยสำคัญต่อการสร้างให้ผู้หญิงเป็นพลังร่วมตัดสินใจ และสร้างความเข้าใจที่เป็นอคติทางเพศที่มีอยู่ในสังคมให้มองเห็นบางมุมที่ต่างไปจากเลนส์เดิมที่ถูกวัฒนธรรมครอบอยู่

นางเรวดี กล่าวว่า สำหรับกองทุนพัฒนาสตรีของรัฐบาลปัจจุบันนั้น ถ้าดูตามวัตถุประสงค์เป็นสิ่งที่ดี เพราะครอบคลุมทุกเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรี การพัฒนาความเป็นภาวะผู้นำ การที่จะสร้างโอกาสความเท่าเทียม ความเสมอภาค แต่มีข้อสังเกตคือในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ซึ่งมีคณะกรรมการที่มีแผนพัฒนาสตรี ภายใต้ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ก็มีมีกลไกอยู่แล้วแต่ไม่ได้ถูกเอามาใช้

“คุณไปทำระบบฐานสมาชิกเพื่อให้เงินไปพัฒนาสตรี แต่ผู้หญิงที่มีอยู่ในประเทศไทย หรือว่ากลุ่มหลากหลายต่างๆ ก็น่ามีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะเข้าถึงและใช้กองทุนก้อนนี้ คุณไปทำทะเบียน มันทำให้เกิดการตีความ คุณหวังผลทางการเมืองหรือไม่ การไปเน้นผู้หญิง กับการพัฒนาเศรษฐกิจแม้ไม่ผิด แต่เป็นการคิดกรอบผู้หญิงในวงแคบ แค่เอาเงินไปใช้ ไปกู้ แล้วก็เอาไปทำงาน แต่ไม่ได้คิดในเชิงยุทธศาสตร์” นางเรวดี กล่าวพร้อมระบุว่า เรื่องนี้เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยที่ให้คำมั่นสัญญากับสังคม เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็ต้องแสดงเจตนารมณ์โดยการหนุนเสริมให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ พ.ร.บ.ของภาคประชาชน เพื่อนำเข้าสู่ระบบรัฐสภา

 

วันที่ 5/03/2556 เวลา 21:49 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี