วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ม.แม่โจ้กับผลงานวิจัยบังคับกล้วยตกเครือบนลำต้น

กล้วยเป็นผลไม้ที่นิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั้งบริโภคแบบผลสดหรือแปรรูป จึงทำให้มีสวนปลูกกล้วยเพื่อการค้าเกิดขึ้นมาก ซึ่งสวนกล้วยส่วนใหญ่จะประสบกับปัญหาต้นกล้วยคอหักเมื่อตกเครือ ดังนั้นเพื่อช่วยให้ผู้ปลูกกล้วยได้รับความเสียหายน้อยลงและลดต้นทุนในการผลิต ทางฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรและสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ทำการวิจัยการบังคับกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้าตกเครือบนลำต้น

คุณนิคม วงศ์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตรและสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ เปิดเผยว่า การทำวิจัยการบังคับกล้วยหอม กล้วยไข่ และกล้วยน้ำว้าตกเครือบนลำต้น เริ่มทำเมื่อปี 2554 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบังคับเครือกล้วยออกบนลำต้น

รวมถึงลดระดับการออกเครือให้ต่ำลงมา สำหรับการปลูกกล้วยส่วนใหญ่จะประสบปัญหากล้วยคอหักเมื่อตกเครือเนื่องจากกล้วยมีน้ำหนักมากขึ้น ทำให้ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการซื้อไม้เพื่อค้ำยันต้นกล้วยต้องเพิ่มต้นทุนในการผลิตและเสียเวลาในการจัดการแปลงตลอดจนทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย จากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเล็งเห็นว่าหากสามารถบังคับให้เครือกล้วยออกบนลำต้นกล้วยแทนการออกบนยอดลำต้นแล้วมีการพัฒนาให้ผลผลิตได้ก็จะช่วยลดความเสียหายจากต้นกล้วยคอหักช่วยลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งสะดวกในการจัดการ ได้แก่การพ่นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืช การพ่นธาตุอาหาร ฮอร์โมนพืช การห่อเครือ การเก็บเกี่ยวผลผลิต แม้กระทั่งการกำหนดทิศทางของการตกเครือให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ กล้วยเป็นไม้ล้มลุกที่มีความสูงตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป จนถึงเกือบ 9 เมตร ลำต้นอยู่เหนือพื้นดินนั้นเป็นลำต้นเทียมเพราะข้างในคือกาบใบที่อัดแน่น

ส่วนลำต้นที่แท้จริงคือส่วนที่เรียกว่าเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นเทียมที่มีกาบใบอัดแน่นอยู่รอบจะค่อยๆ คลี่ออกเป็นใบ กาบใบนั้นมีท่อน้ำเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ ใบกล้วยส่วนมากจะยาว 2-4.5 เท่าของความกว้างของใบ ปกติใบกล้วยจะแตกใบทุกๆ 7-10 วัน เพื่อทดแทนใบเก่าที่ตายไป

ยกเว้นในฤดูหนาวการแตกใบจะช้าลงอีกประมาณ 8-10 วัน ตลอดอายุของกล้วยจะมีใบทั้งหมดประมาณ 60-70 ใบ แต่ในขณะใดขณะหนึ่งกล้วยจะมีใบที่แข็งแรงอยู่บนต้นประมาณ 10-15 ใบเพื่อความสมดุลของลำต้นอยู่เสมอ และขนาดความกว้างความยาวของใบกล้วยจะลดลง มีลักษณะตั้งตรงชี้ขึ้นฟ้า ที่เรียกว่าใบธงนั้นแสดงว่ากล้วยเริ่มจะออกดอก ส่วนขั้นตอนของการบังคับกล้วยตกเครือกลางลำต้นเมื่อต้นกล้วยที่ปลูกมีอายุประมาณ 8-10 เดือน สังเกตใบธง (แสดงว่ากล้วยเริ่มอุ้มท้อง)หลังจากนั้นทำลายแกนกลางกล้วยตามตำแหน่งที่ต้องการแล้วสอดวัสดุเข้าไปกั้นแกนกลางและบังคับให้เครือกล้วยโน้มลงพร้อมบำรุงรักษาเครือจนถึงเวลาที่เก็บเกี่ยว ซึ่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเก็บหลังจากบังคับกล้วยตกเครือกลางลำต้นประมาณ 3-4 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์กล้วยและความสมบูรณ์เป็นสำคัญ

ตามปกติกล้วยแก่พร้อมเก็บจะมีลักษณะกลม ผิวเต่งเมื่อตัดไปบ่มแล้วจะสุกมีสีเหลืองภายใน 1 อาทิตย์ และถ้าปล่อยทิ้งคาเครือติดกับต้นไว้จะสุกเหลืองเอง การสุกจะไม่พร้อมกัน หวีที่อยู่ปลายเครือเริ่มสุกก่อน แล้วสุกหมดทั้งเครือในเวลาใกล้เคียงกัน เมื่อตรวจพบกล้วยเครือใดที่มีลักษณะแก่เต็มที่แล้วก็ตัดทั้งเครือ ซึ่งการทำวิจัยการบังคับกล้วยตกเครือบนลำต้นนี้ทำให้เก็บผลผลิตได้เร็วขึ้นกว่าปกติประมาณ 15 วัน ภายหลังจากการทำวิจัยแล้วจะมีการถ่ายทอดให้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกกล้วยได้นำวิธีการนี้ไปปรับใช้ในสวนกล้วย

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณนิคม วงศ์นันตา โทร.08-1951-5287 หรือ ฝ่ายนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร และสาขาไม้ผล คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โทร.0-5387-5108 โทรสาร.0-5387-5114

นิวัตร ธาตุอินจันทร์-ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์ใจ ทรงประโคน/เชียงใหม่

 

 

วันที่ 7/03/2556 เวลา 8:29 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี “เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์” วัย 22 ปี