วันเสาร์ที่ 01 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สธ.ขานรับมาตรการประหยัดพลังงานสั่งลดการใช้ไฟฟ้า

น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับมาตรการการลดการใช้พลังงาน ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการควบคุมการใช้ไฟฟ้าและพลังงานของหน่วยงานใน สังกัดทั่วประเทศอย่างเคร่งครัด ทั้งในส่วนของสำนักงานด้านการบริหารและสถานพยาบาลทุกแห่ง โดยได้ส่งหนังสือเวียนแจ้งกำชับให้ทุกหน่วยงาน ช่วยกันลดการไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นอย่างจริงจัง และให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จนเคยชินเป็นนิสัย

น.พ.ณรงค์ กล่าวว่า มาตรการประหยัดพลังงานที่กระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอยู่ขณะนี้ มี 3 มาตรการ ได้แก่ 1.ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เปลี่ยนหลอดไฟจำนวน 880 หลอด ภายในอาคาร 1 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเปลี่ยนจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ที 8 ซึ่งใช้ทั่วๆ ไป เป็นหลอดผอมเบอร์ 5 หรือที 5 (T5) ซึ่งเป็นหลอดชนิดประหยัด และจะเร่งดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่วนที่เหลืออยู่อีกประมาณ 4,200 หลอดให้เป็นหลอดผอมทั้งหมด 2.ลดจำนวนการใช้ลิฟท์ในเวลาที่ไม่เร่งด่วน โดยให้แต่ละอาคารปิดลิฟท์ 1 ตัว ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. และในเวลา 13.30-15.00 น. และ 3.จัดพิมพ์แผ่นพับแจกจ่ายสำนักงานต่างๆ ขอความร่วมมือในการใช้เครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน รวมทั้งห้องผู้บริหาร ตามคำแนะนำของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เช่น ให้ปรับตั้งอุณหภูมิที่ 25 องศาเซลเซียส ให้ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ ปิดเครื่องปรับอากาศและหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อไม่อยู่ในห้อง หรือในเวลาพักเที่ยง เป็นต้น โดยได้มอบหมายให้สำนักโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงสาธารณสุข ติดตามประเมินผล ตั้งเป้าลดการใช้พลังงานลงให้ได้ 10% ต่อเดือน โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 4-12 เม.ย.56 ที่คาดว่าจะมีวิกฤตด้านพลังงาน ได้กำชับให้สถานบริการทั่วประเทศเตรียมพร้อมรับมือ เช่นเตรียมเครื่องสำรองไฟ เตรียมน้ำมันสำรองให้เพียงพอ เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการให้บริการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย

สำหรับการประหยัดพลังงานในระยะยาวนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงอย่างต่อเนื่อง เช่น หากมีการจัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทดแทนเครื่องเก่าที่ชำรุดของสำนักงาน จะต้องซื้อชนิดที่เป็นรุ่นประหยัดพลังงานเสมอ เป็นต้น รวมทั้งให้จัดหาพลังงานทดแทน เช่นพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ซึ่งการประหยัดนั้นไม่ได้ดูที่ค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเน้นให้ทุกคนทุกฝ่ายตระหนักถึงความสำคัญของการใช้พลังงานและไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า และมีประโยชน์มากที่สุด แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการประชาชนด้วย น.พ.ณรงค์ กล่าว

วันที่ 5/03/2556 เวลา 22:48 น.ฤดูฝนปีนี้ไปเที่ยวไหนกันดี

View Results

Loading ... Loading ...‘อะตอม’ตูมต่อเนื่องเปลี่ยนชื่อดวงพุ่งงานเข้า-เซ็กซี่กว่าเดิม [25/10/2557]
“อะตอม-ภัคจิรา วิศววิสุทธิ์” ที่เข้าวงการแรกๆ ได้ฉายา “อั้ม พัชราภา2” มาแล้ว เพราะใบหน้า ทรงผมคลับคล้ายคลับคลาไม่น้อย แต่พอเข้าวงการมาหลายปี คนเริ่มทักน้อยลง เหตุที่เธอมีบุคลิกเฉพาะตัวเป็นของตัวเอง