วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

สปสช.เปิดตัวรองเลขาธิการคนใหม่ ย้ำโปร่งใสทุกขั้นตอน

น.พ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมัครดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ สปสช. ได้ประกาศผลการคัดเลือกแล้ว 2 ตำแหน่ง ได้แก่ น.พ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ และ น.พ.อรรถสิทธิ์ กาญจนสินิทธิ์

สำหรับประวัติของนายแพทย์สัมฤทธิ์ จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจาก London School of Hygiene and Tropical Medicine จาก University of London เคยดำรงตำแหน่งรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ สปสช. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) มีประสบการณ์ด้านการบริหารระบบสาธารณสุข มีความเข้าใจในระบบประกันสุขภาพเป็นอย่างดี มีความชำนาญด้านภาษาที่สามารถใช้ในการติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ และมีความชำนาญในการทำวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เป็นจำนวนมาก

ส่วน น.พ.อรรถสิทธิ์ มีประสบการณ์ทั้งด้านสาธารณสุข นโยบายระหว่างประเทศและการเมืองในประเทศ โดยเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ทำงานในชนบทมากกว่า 10 ปี อดีตเลขาธิการองค์การรัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter Parliamentary Organization: AIPO) และอดีตรองประธานกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถหลากหลายในการบริหารด้านสาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ การเชื่อมประสานกับสภา ทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา

น.พ.วินัย กล่าวอีกว่า ปัจจุบันภาระงานของ สปสช.มีมากขึ้น ทั้งงานประจำและงานใหม่ๆ เช่นการบูรณาการ 3 กองทุนด้านอุบัติเหตุ เอดส์ ไต รวมถึงการให้การรักษาโรคมะเร็งในอนาคต การจัดระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาระบบเบิกจ่ายกลาง อีกทั้งความตื่นตัวของการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในเวทีโลกมีสูงมาก ปัจจุบันสำนักงานหลักประกันสุขภาพเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานด้านหลัก ประกันสุขภาพให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ขณะเดียวกัน สปสช.กำลังเร่งเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านที่มีความก้าวหน้าด้านระบบประกัน สุขภาพมากกว่าเราเช่น ประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นการมีผู้บริหารจากภายนอกที่มีประสบการณ์และมุมมองอื่นๆ มาเพิ่ม จะทำให้การทำงานของ สปสช.บรรลุเป้าหมายได้ดีขึ้น”

 

วันที่ 5/03/2556 เวลา 22:58 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี