วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การสำรวจกระแสน้ำ ตอนที่ 2

วิชาฮวงจุ้ยมีชื่อเรียกน้ำชนิดต่างๆ ที่แตกต่างกันออกไปดังนี้คือ

บ่อน้ำประจัน คือน้ำที่ไหลไปสู่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่

บ่อน้ำสวรรค์ คือบ่อน้ำ หรือทะเลสาบที่ตั้งอยู่บนภูเขา

สายน้ำคันศร หรือสายน้ำโค้งคำนับ คือ สายน้ำที่โอบล้อมพื้นที่ทางด้านหน้าเอาไว้

น้ำลากจูงวัว คือสายน้ำที่พุ่งตรงออกไปเป็นเส้นตรงจากหน้าพื้นที่

น้ำรวมตัว คือน้ำที่อยู่บริเวณด้านหน้าของพื้นที่

น้ำถาโถม คือน้ำที่ไหลผ่านบริเวณหน้าพื้นที่ด้วยอาการถาโถมเป็นระลอกขึ้นลง

สายน้ำเหือดแห้ง คือทางน้ำที่เหือดแห้งยกเว้นในฤดูฝนเท่านั้นที่มีน้ำ

สายน้ำทะลวงหัวใจสวรรค์ คือทางน้ำที่ไหลพุ่งอย่างรวดเร็ว และรุนแรงเข้าสู่พื้นที่

สายน้ำตัดเท้า คือทางน้ำที่ไหลอย่างช้าๆ เข้าสู่พื้นที่

สายน้ำยิงซีโครง คือทางน้ำที่ไหลผ่านทางด้านข้างของหน้าพื้นที่

สายน้ำบนผนังกำแพงเมือง คือทางน้ำที่ไหลตั้งฉากเข้าสู่ผนังกำแพงอาคาร

สายน้ำคุ้มครองหลัง คือทางน้ำที่อยู่ทางด้านหลังของพื้นที่

สายน้ำเข้าปาก คือทางน้ำที่วิ่งออกจากพื้นที่ไปสู่ภูเขาควบคุมด้านหน้าพื้นที่

สายน้ำถนนหลวง คือทางน้ำที่วกไปวกมาอยู่หน้าพื้นที่

สายน้ำซ่อนเร้น คือทางน้ำที่ไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงจากด้านหน้าของพื้นที่ (เพราะตั้งอยู่หลังภูเขาที่อยู่ด้านข้างของพื้นที่)

สายน้ำฉีดพุ่ง คือน้ำพุในพื้นที่

สายน้ำผลักหน้า คือทางน้ำที่ไหลพุ่งอย่างรวดเร็วเข้าสู่พื้นที่ขนาดเล็ก

น้ำโจมตีด้านข้าง คือน้ำที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ทางด้านข้าง

น้ำสระผม คือน้ำตกที่อยู่ในด้านหลังของพื้นที่

น้ำกระโดดข้ามรางน้ำ คือน้ำตกที่ในด้านหน้าของพื้นที่

น้ำรากฐาน คือแม่น้ำสองสายที่ไหลเข้ามารวมกันในตอนหน้าของพื้นที่

น้ำส่งมังกร คือสายน้ำสองสายที่วิ่งขนาดกันไปในพื้นที่

น้ำสั่นระฆัง คือน้ำตกที่ไหลลงไปในรูหิน และทำให้เกิดมีเสียงดังขึ้น

ชื่อเรียกน้ำต่างๆ สามารถทำให้เข้าใจได้ถึงลักษณะ และผลในฮวงจุ้ยของน้ำนั้นๆ เช่น สายน้ำทะเลลวงหัวใจสวรรค์ มีความหมายไปในทางไม่ดีทำให้คนในรุ่นที่ 4 ของตระกูลไม่มีผู้ชายมาเกิด สายน้ำบนกำแพงเมือง จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในละแวกใกล้เคียงเกิดล่มจมล้มละลาย ความจริงแล้วน้ำสามารถทำให้เกิดได้ทั้งความมั่งคั่ง เกียรติยศ ชื่อเสียง ความยากจน และภัยอันตราย

น้ำที่มีความพิเศษเหนือกว่าน้ำอื่นใดควรได้แก่ บ่อน้ำสวรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงการมีพลังมังกรอยู่อย่างแน่นอน และจะทำให้เกิดบุคคลระดับผู้นำของบ้านเมืองขึ้นด้วย โดยตัวอย่างของเรื่อง บ่อน้ำสวรรค์ ที่มีพอกล่าวถึงได้ ก็คือบรรพบุรุษของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชิงได้ถูกฝังเอาไว้บนที่สูงของภูเขาเทียนซาน โดยที่หลุมฝังศพตั้งอยู่ระหว่างบ่อน้ำสวรรค์สองบ่อ

น้ำไม่จำเป็นที่จะต้องถูกมองเห็นได้ น้ำอาจอยู่ใกล้หรือไกล ถูกมองเห็นได้หรือไม่อาจมองเห็นได้ก็ตาม ล้วนสามารถส่งผลกระทบในทางฮวงจุ้ยได้ทั้งสิ้น การมองเห็นน้ำจากที่อยู่อาศัยมิได้หมายความว่ามันไม่มีน้ำอยู่ในสภาพแวดล้อมใกล้เคียง คนที่เรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยธรรมดาโดยทั่วไปมักจะรู้จักแต่เพียงน้ำที่เห็นได้ด้วยสายตา และรู้เพียงว่าน้ำที่มองเห็นได้เท่านั้นที่จะสามารถทำให้เกิดความโชคดีขึ้นกับคนเราได้ ซึ่งความรู้เช่นนี้เป็นเรื่องที่ผิวเผิน และโดยความเป็นจริงแล้วน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ แต่มิอาจมองเห็นได้ด้วยสายตาก็สามารถที่จะทำให้เกิดผลดีหรือเลวได้เช่นกัน

ประตูสวรรค์และประตูดิน

ทิศทางที่น้ำไหลมา และน้ำไหลไปเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องได้รับการพิจารณา ในฮวงจุ้ยเรียกทิศทางที่น้ำมาว่า “ประตูสวรรค์” และเรียกทิศทางที่น้ำไหลว่า “ประตูดิน” ทั้งนี้ด้วยเหตุที่ว่าน้ำไหลมาจากที่สูงไปสู่ที่ต่ำ ดังนั้นที่สูงจึงถูกเรียกให้เป็นสวรรค์ และที่ต่ำจึงถูกเรียกให้เป็นดิน และตามหลักวิชาของฮวงจุ้ยนั้น ประตูสวรรค์ ควรจะมีความกว้าง ทั้งนี้เพื่อช่วยให้พลังสามารถเคลื่อนตัวได้โดยสะดวกไม่ติดขัด และไปสู่ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ตอนล่างลงไปของสายน้ำได้โดยง่าย และสำหรับ ประตูดิน นั้นควรมีความแคบ ทั้งนี้เพื่อมิให้ความมั่งคั่งไหลผ่านไปได้โดยง่าย และด้วยเหตุดังกล่าวนี้สายน้ำที่ไหลออกไปที่ถูกมองเห็นได้ยาก หรือถูกตรวจพบได้ยากจึงมีความเป็นมงคลเป็นอย่างมาก และจะยิ่งมีความเป็นมงคลมากขึ้นไปอีกหากมีภูเขาตั้งอยู่ที่ปลายทางน้ำไหลออกไปจากพื้นที่ (ช่วยควบคุมการรั่วไหลของพลังได้มากขึ้น) เราจะเห็นได้ชัดว่าเราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากสำหรับเรื่อง ประตูสวรรค์ และ ประตูดิน และดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก็คือการเลือกพื้นที่ๆ มีประตูสวรรค์ที่มีความกว้างใหญ่และ ประตูดิน ที่มีความแคบ ซึ่งงานนี้เป็นงานที่ทำได้ยาก และต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการออกติดตามค้นหา ปรมาจารย์ฮวงจุ้ยได้ให้ความสนใจกับประตูดินเป็นอย่างมากดังจะเห็นได้จากการตั้งชื่อภูเขาในบริเวณประตูดินเป็นชื่อต่างๆ เอาไว้มากมาย ตัวอย่างเช่น ภูเขาที่ตั้งอยู่ทางด้านขวาของ ประตูดิน มีชื่อเรียกว่า “เต่า” และภูเขาที่ตั้งอยู่ทางด้านซ้ายของ ประตูดิน มีชื่อเรียกว่า “งู” ทั้งภูเขาเต่า และภูเขางูเมื่อตั้งอยู่รวมกันจะทำให้เกิด ประตูดิน ที่มีความสมบรูณ์ที่ช่วยควบคุมการรั่วไหลของพลังได้ดีขึ้น หินก้อนใหญ่ หรือภูเขาลูกเล็กที่ตั้งอยู่กลางสายน้ำที่มีชื่อเรียกว่า “ฝาจุกกลางลำน้ำ” หรือ “ดาวเหนือ” หรือ “ดวงดาวที่เคารพ” จะมีส่วนช่วยเสริมให้ ประตูดิน มีความแข็งแกร่ง และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

 

โปรดติดตามต่อสัปดาห์หน้านะครับ……………….สวัสดีครับ

ท่านผู้อ่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับเคล็ดฮวงจุ้ยเพิ่มเติมและติดต่อเรียนฮวงจุ้ยฟรีได้ที่ชมรมฟ้า ฝน ไฟ โทร.0-2961-9414

 

วันที่ 2/03/2556 เวลา 2:02 น.ฤดูฝนปีนี้ไปเที่ยวไหนกันดี

View Results

Loading ... Loading ...‘ปู ไปรยา’ สุดสะพรั่งว่าที่สะใภ้หมื่นล้าน [18/10/2557]
สวยสะพรั่ง โดดเด่น ราศีจับระยิบ แถมคว้ารางวัลผู้หญิงเซ็กซี่แห่งปี จากนิตยสาร FHM 3 ปีซ้อน จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากเธอคนนี้ “ปู-ไปรยา สวนดอกไม้” วัยเบญจเพส 25 ปีเต็มๆ ชีวิตวันนี้ช่างสุขสมบูรณ์ไปทุกอย่าง เส้นทางชีวิตเธอโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ ทั้งเรื่องครอบครัว ชีวิตคู่ และหน้าที่การงาน แทบหาจุดอ่อนไม่ได้