วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ส.ป.ก.เตรียมรับมือโครงข่าย

คมนาคมอาเซียนผ่านเขตปฏิรูปที่ดิน

ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดเผยว่า ผลจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี จะก่อให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายงานพัฒนาด้านต่างๆ ระหว่างประเทศสมาชิก และสิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินค่อนข้างมาก คือ การเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการคมนาคม และขนส่งระหว่างประเทศสมาชิก โดยจะมีการก่อสร้างทางหลวงสายเอเชียหลายเส้นทางผ่านเข้ามาในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งหากเป็นโครงข่ายถนนเส้นทางคมนาคม จะมีโอกาสผ่านเข้ามาในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นจำนวนมาก

ขณะนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีข้อมูลอยู่ในเรื่องสถานที่ ซึ่งจะเป็นที่ตั้งของด่านเพื่อการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เช่น ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา ด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณีเช่นนี้ เราต้องยอมรับและคำนึงถึงการพัฒนาและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ เพราะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน อาจต้องมีการถอยร่นออกมาจากพื้นที่ หรืออาจเป็นการเวนคืนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลอาจมีมาตรการชดเชยในเรื่องค่าที่ดินและจัดหาที่ดินใหม่ให้กับเกษตรกรโดยการจัดซื้อที่ดินมาจัดให้เกษตรกรเช่าซื้อ ทั้งนี้ เกษตรกรจะมีเสถียรภาพในการประกอบอาชีพ แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการเวนคืน แต่ในแง่ของการอยู่ใกล้เส้นทางการคมนาคม ใกล้ตลาดมากขึ้น ทำให้เกษตรกรได้มองเห็นช่องทางในการผลิตสินค้าเพื่อการจำหน่าย หรือการส่งออกได้เป็นอย่างดี

ส่วนกรณีที่รัฐบาลต้องการจะสร้างทางรถไฟความเร็วสูง โดยเริ่มที่เส้นทางจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ เชื่อมั่นว่าจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งผ่านเข้ามาในเขตปฏิรูปที่ดินอย่างแน่นอน ซึ่ง ส.ป.ก.จะเข้าไปศึกษา วางแผนในเรื่องเส้นทางเพื่อกำหนดจุดพื้นที่อย่างชัดเจน ปัญหาเหล่านี้ ส.ป.ก.ได้เริ่มวางแผน เตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขผลกระทบ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งต้องศึกษาอย่างถ่องแท้ ในเรื่องการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเกษตรกรอย่างละเอียดถี่ถ้วน และมีมาตรการรักษาผลประโยชน์ของประเทศอีกทางหนึ่ง เพื่อพร้อมก้าวเดิน ก้าวไกลสู่…ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในอีก 2 ปีข้างหน้านี้

วันที่ 7/03/2556 เวลา 7:25 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี