วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการหุ้มทองคำ ยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

พุทธศาสนิกชนไทยร่วมมหากุศลครั้งแรกในโลก

ในสมัยพุทธกาลพุทธคยา (Bodh Gaya, Mahabodhi Temple) คือคำเรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญที่สุดของชาวพุทธทั่วโลก ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดมหาโพธิ อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมพุทธ-ฮินดู


พุทธคยา ปัจจุบันตั้งอยู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำเนรัญชรา ไกลจากฝั่งแม่น้ำประมาณ 350 เมตร (นับจากพระแท่นวัชรอาสน์) พุทธคยามีสัญลักษณ์ที่สำคัญคือองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่สูงใหญ่ โดยสูงถึง 51 เมตร ฐานวัดโดยรอบได้ 121.29 เมตร ล้อมรอบด้วยโบราณวัตถุโบราณสถานสำคัญ เช่น ต้นพระศรีมหาโพธิ พระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับตรัสรู้ และอนิมิสสเจดีย์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากพุทธสถานโบราณแล้ว บริเวณโดยรอบพุทธคยายังเป็นที่ตั้งของวัดพุทธนานาชาติ สำหรับชาวพุทธพุทธคยานับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่สุดของนักแสวงบุญชาวพุทธทั่วโลกที่ต้องการมาสักการะสังเวชนียสถานสำคัญ 1 ใน 4 แห่งของพระพุทธศาสนา

จากความสำคัญของพุทธคยาดังกล่าวนั้น พระอริยสงฆ์ที่มีความสำคัญอีกรูปหนึ่งคือ พระอาจารย์ ดร.กฤษฎา สิริวฑฒโน ประธานสงฆ์ วัดเมตตาพุทธาราม พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งอยู่ในการอุปถัมภ์ของสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยสร้างกิจกรรมมหากุศลทำนุบำรุงพระมหาเจดีย์พุทธคยาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเกือบ 10 ปี และในวาระพิเศษในปี พ.ศ.2556 นี้ ท่านได้ร่วมกับพุทธศานิกชนชาวไทยประสานงานจนได้รับความเห็นชอบจากโบราณคดีฝ่ายมรดกโลก ประเทศอินเดีย และได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการผู้บริหารวัดมหาโพธิมหาวิหาร (บริหารงานโดย Bodh-gaya Temple Management Committee) ให้เป็นผู้ดำเนินการ จัดสร้างทองคำสำหรับหุ้มยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ซึ่งนับเป็นมหามงคลอันสูงสุดที่พุทธศานิกชนชาวไทยได้มีโอกาสถวายทองคำ (ประมาณ 200 กิโลกรัม) เพื่อขึ้นรูปและนำไปหุ้มยอดฉัตรมหาเจดีย์พุทธคยา โดยความสูงของยอดฉัตรประมาณ 6 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เมตร ถวายเป็นพุทธบูชาและร่วมเทิดพระเกียรติฉลองพระชันษาครบ 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 3 ตุลาคม 2556 ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศพระองค์แรก ซึ่งในการนี้ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รับหน้าที่เป็นหัวเรือใหญ่คอยอำนวยการบริหารจัดการโครงการมหาบุญให้บรรลุผลสำเร็จ ทั้งนี้คณะกรรมการที่เริ่มดำเนินการได้เปิดโอกาสให้พุทธศานิกชนชาวไทยร่วมบูชาพระพุทธเจ้าอันจะเป็นการบำเพ็ญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ในชีวิตนี้

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวว่า “นี่เป็นครั้งแรกที่คนไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมกันนำทองคำขึ้นไปปิดไว้บนยอดสูงสุดของพระมหาโพธิเจดีย์ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เชื่อว่าอานิสงส์จากการทำบุญครั้งนี้ นอกจากจะช่วยปกปักรักษาคุ้มครองครอบครัวของผู้มีจิตศรัทธา ยังน่าจะช่วยให้บ้านเมืองสงบด้วย”

สำหรับพุทธศานานิกชนที่สนใจร่วมโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย สามารถติดต่อได้ที่กองอำนวยการโครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารพระนางเจ้ารำไพพรรณี ชั้น 5 เลขที่ 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 เวลาทำการ 09.00-16.30 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร.0-2280-3413-4 ต่อ 511 หรือ 09-1212-5293, 09-1212-5294, 09-1212-5295 โทรสาร 0-2628-2899

หรือสามารถร่วมบริจาคได้ ดังนี้ 1.ติดต่อบริจาคโดยตรง ณ กองอำนวยการ “โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา” ในเวลา 09.00-16.30 น. เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทร.0-2280-3413-4 ต่อ 511 หรือ 09-1212-5293, 09-1212-5294, 09-1212-5295 หรือโอนเข้าบัญชีกระแสรายวัน ชื่อบัญชี โครงการหุ้มทองคำยอดฉัตรพระมหาเจดีย์พุทธคยา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มทร.พระนคร เลขบัญชี 8803500373 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเทเวศร์ เลขบัญชี 0203046033 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาท่าพระจันทร์ เลขบัญชี 2243027889 ธนาคารออมสิน สาขาหน้าพระลาน เลขบัญชี 0000275438

 

วันที่ 13/03/2556 เวลา 7:12 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี