วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รับสภาพค่าครองชีพพุ่งปรี๊ด

“โต้ง” แจงกลางสภา จำนนต้องลดการอุดหนุนบางชนิด

“เสี่ยโต้ง” แจงกลางสภา ชาวบ้านต้องเตรียมรับสภาพค่าครองชีพกระฉูด เผยรัฐจำเป็นต้องลดการอุดหนุนบางรายการ เหตุต้องการให้ตระหนักถึงต้นทุนที่แท้จริง ขณะที่ยัน งบปี 57 เหมาะสม-สอดคล้อง ดันเศรษฐกิจชาติโต มีเสถียรภาพ

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การจัดงบประมาณรายจ่ายปี 2557 นั้น เป็นการจัดงบที่สอดคล้องและครอบคลุมต่อการบริหารจัดการเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพ และถึงแม้ว่า งบประมาณรายจ่ายจะสูงเป็นประวัติการณ์ แต่ก็ไม่ได้เป็นความประสงค์ของรัฐบาลที่จะทำให้งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวสูงจนผิดปกติ ซึ่งการจัดทำงบประมาณในอดีต ก็มีลักษณะที่สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี ขณะที่การจัดทำงบประมาณปี 2557 นี้ สูงขึ้นเพียง 2 หมื่นล้านบาท จากปีงบประมาณ 56 เท่านั้น และเป็นงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ส่วนระดับการขาดดุลก็ลดลง หรือต่ำกว่า 2% ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)

สำหรับกรณีที่รัฐบาลกำลังออกกฎหมายกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท เพื่อลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมนั้น ก็ถือเป็นแนวทางที่รัฐบาลชุดก่อนๆ ได้เคยดำเนินการ ซึ่งรวมถึงรัฐบาลชุดก่อนด้วย แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลชุดนี้ จะมีความละเอียดในการพิจารณาการออกกฎหมายอย่างรัดกุมและมีมาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการ ส่วนกรณีที่มีการอภิปรายว่า รัฐบาลไม่สนใจปัญหาที่จะมีต่อระดับหนี้สาธารณะ ขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง เพราะการกู้เงินดังกล่าว จะไม่ทำให้ระดับหนี้สาธารณะเกินกว่า 50% ต่อจีดีพี แม้ว่า รัฐบาลชุดก่อนจะเปิดช่องให้ทำได้ไม่เกิน 60% ต่อจีดีพีก็ตาม

“ที่จริงแล้ว รัฐบาลชุดก่อนเป็นผู้ปรับเพิ่มเพดานการก่อหนี้สาธารณะ จาก 50% เป็น 60% ซึ่งผมมั่นใจว่า การปรับเกณฑ์ดังกล่าวนั้น เป็นความตั้งใจในอนาคตที่จะกู้เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผมก็ไม่ทักท้วงอะไร แต่ผมก็จะไม่ปรับเพดานลงมาขณะที่เราจะคุมหนี้ต่อจีดีพีให้ไม่เกิน 50% ขณะที่ โครงการลงทุนในกฎหมายฉบับนี้ ก็ชัดเจนว่า จะกู้ไปทำอะไร รวมถึง เราก็มีแผนการลดระดับหนี้ที่ชัดเจนด้วย” นายกิตติรัตน์ กล่าว

นายกิตติรัตน์ กล่าวถึงในส่วนของกรณีที่มีการอภิปรายว่า รายได้ที่เพิ่มขึ้น 1.7 แสนล้านบาท ในงบประมาณปี 2557 จะมาจากการปรับขึ้นภาษีนั้น ยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีความประสงค์ที่จะทำเช่นนั้น ยกเว้นการปรับขึ้นภาษีจะมีผลต่อพฤติการณ์การบริโภคสินค้าที่ลดลง

ขณะที่กรณีของภาษีน้ำมันดีเซลนั้น รัฐบาลยอมรับว่า จำเป็นต้องดูแลราคาขายปลีกให้มีเสถียรภาพ ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งก็มั่นใจจนสามารถกำหนดราคาสินค้าที่มีเสถียรภาพได้ ขณะเดียวกัน เราก็ดูแลกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีเสถียรภาพ ส่วนกรณีก๊าซหุงต้มนั้น ปัจจุบันต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับหลายประเทศ การพยุงราคาอาจทำให้ประชาชนไม่ประหยัด ดังนั้น เราจึงพูดถึงการลดการอุดหนุน ซึ่งรวมถึงการใช้ไฟฟ้าฟรีด้วย

“ยืนยันว่าไม่ใช่เป็นการทอดทิ้งประชาชนที่มีรายได้น้อย แต่ต้องการให้ตระหนักถึงภาวะต้นทุนและเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตามแม้จะมีค่าครองชีพที่สูงขึ้น ตามภาวะเงินเฟ้อแต่รัฐบาลก็มีนโยบายการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนควบคู่กันไปด้วย” นายกิตติรัตน์ กล่าว

นายกิตริรัตน์ กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที่ผู้นำฝ่ายค้านระบุว่า รัฐบาลไม่สนใจการออม โดยชะลอระยะเวลาการรับสมาชิกเข้ากองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) นั้น ยอมรับว่า จำเป็นต้องดำเนินการเช่นนั้น เพราะอยู่ระหว่างการทบทวนการเปิดให้มีการออมผ่านกฎหมายฉบับอื่น โดยเฉพาะกฎหมายประกันสังคม ซึ่งก็เปิดโอกาสให้มีการออมสำหรับผู้มีอาชีพอิสระอยู่แล้ว ขณะเดียวกัน รัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกันกับสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ (กบข.) ที่ร้องเรียนเรื่องผลตอบแทน ซึ่งจะกลายเป็นภาระต่อรัฐบาลในอนาคต ดังนั้น รัฐบาลจึงจำเป็นต้องแก้ไขประเด็นสมาชิก กบข. ให้เรียบร้อยก่อน

ขณะที่การผลักดันร่างกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ขอชี้แจงว่า ยังมีหลายประเด็นในร่างกฎหมายที่ต้องสร้างความชัดเจน เพื่อทำให้การลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนแผนการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งผู้นำฝ่ายค้าน ระบุว่า จะเป็นการเอื้อประโยชน์กับคนบางกลุ่ม ขอชี้แจงว่า ไม่เป็นความจริง ขณะเดียวกัน เนื่องจากทรัพย์สินที่เป็นที่ดินของประเทศ มีอยู่จำนวนมากและยังไม่ได้รับการพัฒนา ฉะนั้น กองทุนดังกล่าวจะเข้ามาทำหน้าที่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพย์สินที่มีอยู่

“ในส่วนของการใช้เงินคงคลังเพื่อคืนเงินให้แก่ผู้ซื้อรถยนต์ในโครงการรถยนต์คันแรกของรัฐบาลนั้น ขอเรียนว่า ที่ผ่านมา เราได้เก็บภาษีจากผู้ซื้อรถยนต์ในโครงการ ซึ่งเงินนี้ ก็จะนำเข้ามาเก็บไว้ในคงคลังอยู่แล้ว เมื่อถึงเวลาก็นำเงินที่เก็บมานี้ไปคืนแก่ผู้ซื้อรถยนต์ แต่จะคืนเฉพาะในส่วนของภาษีสรรพสามิตเท่านั้น ส่วนภาษีอื่น เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม ก็จะเก็บเข้าเงินคงคลัง” นายกิตติรัตน์ กล่าว

วันที่ 30/05/2556 เวลา 6:31 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี