วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สายด่วน “1300 OSCC” ช่วยสังคม

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม One Stop Crisis Center (OSCC) มีหน้าที่ช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ รวมทั้งผู้ที่ต้องการรับการดูแลจากสังคม เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่างเร่งด่วน โดยมีกรอบการทำหน้าที่รับแจ้งเหตุ เรื่องร้องเรียน หรือเบาะแส เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในคุณแม่วัยใส หลังจากประเทศไทยติดอันดับ 1 ในเอเชีย การใช้แรงงานเด็ก ที่พบว่า มีการใช้แรงงานเด็กที่ไม่เป็นธรรมและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

นอกจากนี้ ยังรวมถึงการค้ามนุษย์ ซึ่งไทยถูกประเมินอยู่ในอันดับ Tier 2 Watch List ที่ต้องเฝ้าระวัง และการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ ซึ่งทุก 20 นาที จะพบเด็กและสตรีถูกกระทำความรุนแรง 1 ราย โดยศูนย์จะทำหน้าที่ส่งผู้ได้รับผลกระทบต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไปตามความเหมาะสม และการติดตามประเมินผล เรียกได้ว่า บูรณาการช่วยเหลือทั้งในภาวะวิกฤติและตามผลในภายหลัง

ทั้งนี้ OSCC จะทำหน้าที่ประสานส่งต่อในการช่วยเหลือฟื้นฟู เพื่อคืนความสุขและรอยยิ้มให้สังคม โดยมีการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งยังมีการติดตามประเมินผล โดยมีระบบสัญญาณเตือนเมื่อการช่วยเหลือล่าช้า มีการรายงานผลต่อผู้บริหารทุกระดับผ่านระบบ PMOC ของรัฐบาล และมีการจัดเก็บข้อมูลของผู้ประสบปัญหาอย่างเป็นระบบ และเป็นความลับ ซึ่งถือเป็นภารกิจใหม่ของรัฐบาล ที่เป็นทั้งการพิทักษ์สิทธิ์และการดำเนินการตามกฎหมาย การฟื้นฟู เยียวยา ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม รวมถึงการช่วยเหลืออื่นๆ ตามสภาพปัญหา”

หากพบเบาะแส ขอรับบริการ ขอคำปรึกษา หรือประสงค์แจ้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง สามารถแจ้งผ่านหน่วยรับเรื่องและคัดกรองกว่า 21,553 แห่งทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม.ผ่านสายด่วน 1300 และทาง www.osccthailand.go.th รวมถึง Mobile Application ทั้งในระบบ Android, Apple และ Window Mobile

 

 

วันที่ 13/05/2556 เวลา 22:08 น.ฤดูฝนปีนี้ไปเที่ยวไหนกันดี

View Results

Loading ... Loading ...‘อะตอม’ตูมต่อเนื่องเปลี่ยนชื่อดวงพุ่งงานเข้า-เซ็กซี่กว่าเดิม [25/10/2557]
“อะตอม-ภัคจิรา วิศววิสุทธิ์” ที่เข้าวงการแรกๆ ได้ฉายา “อั้ม พัชราภา2” มาแล้ว เพราะใบหน้า ทรงผมคลับคล้ายคลับคลาไม่น้อย แต่พอเข้าวงการมาหลายปี คนเริ่มทักน้อยลง เหตุที่เธอมีบุคลิกเฉพาะตัวเป็นของตัวเอง