วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เกษตรกรมีเฮ!! ธอส.ไฟเขียวโครงการซื้อหนี้เกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ร่วมเจรจากับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรร่วมกัน เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

นายสุภาพ คชนูด ประธานกรรมการจัดการหนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า การประชุมหารือเรื่องแนวทางการจัดการหนี้ของเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ข้อสรุป ดังนี้ 1.สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จะขยายเวลาการขึ้นทะเบียนการเป็นสมาชิกสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 เพื่อให้เกษตรกรที่ต้องการยื่นคำร้อง ส่งเอกสารมายัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจำนวนที่แน่นอน 2.มีจำนวนลูกหนี้ทั้งหมดรวมจำนวน 2,613 ราย แยกเป็นลูกหนี้ที่ลงทะเบียน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้ยืนยันแล้ว จำนวน 1,770 ราย (กฟก.ตรวจสอบคุณสมบัติที่จะสามารถจัดการหนี้ได้ทันที มีจำนวน NPL 501 ราย NPA 81 ราย) นอกจากนี้ยังมีในส่วนที่ กฟก. สาขารับรองเพิ่มมาอีกจำนวนหนึ่ง โดย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะมีการส่งรายชื่อให้ธนาคารเพิ่มเติมในส่วนที่เหลือเพื่อให้ธนาคารตรวจสอบเพื่อยืนยันหนี้ 3.เจรจาขอให้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายให้กับลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวซึ่งรวมถึงที่จะส่งเพิ่มเติมด้วย ซึ่งปัจจุบัน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายให้กับลูกหนี้กลุ่ม 1,770 รายแล้ว ภายใต้ระยะเวลาบังคับคดี 4.สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะเสนอขอชำระหนี้แทนลูกหนี้เกษตรกร ที่ใกล้หมดอายุความ มายัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามหลักเกณฑ์ของสมาคมธนาคารไทยเพื่อพิจารณาเรื่อง แยกลูกหนี้กลุ่มที่จะหมดอายุความในกลุ่ม 1,770 ราย ไปยัง กฟก. เพื่อเสนอเรื่องขอชำระหนี้แทนลูกหนี้ดังกล่าวมายังธนาคารอาคารสงเคราะห์

ทั้งนี้ ลูกหนี้ส่วนที่เหลือ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จะทำเรื่องขอชำระหนี้แทนเกษตร มายังธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามที่เคยเรียกร้องไว้เมื่อวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีเงื่อนไขคือ การชำระเงินต้น ร้อยละ 30 ซึ่งผลการเจรจาในครั้งนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ยินดีให้ชำระหนี้แทนเกษตรกรตามเงื่อนไขของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรต่อไป

วันที่ 26/06/2556 เวลา 21:33 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี