วันพฤหัสบดีที่ 02 ตุลาคม พ.ศ. 2557

บูรณะบานประตูไม้แกะสลักลงรักปิดทอง

วัดสุทัศนเทพวรารามฯ

 

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 กรมศิลปากรได้จัดพิธี บวงสรวงเพื่ออนุรักษ์และบูรณะบานประตูไม้แกะสลักลงรักปิดทอง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ณ ห้องมุขเด็จด้านตะวันตก หมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อดำเนินการอนุรักษ์และบูรณะบานประตูไม้แกะสลักลงรักปิดทอง พระวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ที่ชำรุดเสียหายจากการถูกเพลิงไหม้ ตามหลักวิชาการอนุรักษ์ โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการจาก Sumitomo Foundation

ทั้งนี้ กรมศิลปากร โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์และบูรณะบานประตูไม้แกะสลักลงรักปิดทอง วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร (Conservation and Restoration of Incised Door Panels of Wat Suthat) โดยได้รับทุนสนับสนุนโครงการฯ จาก Sumitomo Foundation รวม 2 ปี เป็นเงิน 2,500,000 เยน เพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพของบานประตูไม้แกะสลักลงรักปิดทอง พระวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม ที่ชำรุดเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้ บันทึกรายละเอียดของบานประตูไม้แกะสลักลงรักปิดทองก่อนการอนุรักษ์ ศึกษาหาวิธีการอนุรักษ์และบูรณะที่เหมาะสม แล้วจึงดำเนินการอนุรักษ์และบูรณะบานประตูไม้แกะสลักลงรักปิดทอง จากนั้นจึงบันทึกรายละเอียดของบานประตูไม้แกะสลักลงรักปิดทองภายหลังการอนุรักษ์และบูรณะ

บานประตูไม้แกะสลักลงรักปิดทอง พระวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามราชมหาวิหาร มีอายุ 191 ปี ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่ห้องมุขเด็จในหมู่พระวิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เดิมบานประตูนี้อยู่ด้านหน้าพระวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ลักษณะบานประตูไม้แกะสลักมีขนาดกว้าง 260 เซนติเมตร สูง 564 เซนติเมตร แกะสลักจากไม้แผ่นเดียวลึกลงไปเป็นลวดลายสลับซับซ้อน ทำให้เกิดลายนูนเด่นลอยขึ้นจากพื้น เป็นเทคนิคการแกะสลักไม้ลงรักปิดทองที่สืบทอดมาจากสมัยอยุธยา นับเป็นงานชิ้นเอกของสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ที่สำคัญบานประตูไม้แกะสลักคู่นี้ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2365 เชื่อกันว่าการแกะสลักไม้บนบานประตูคู่นี้เป็นฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยด้วยส่วนหนึ่ง ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2502 เกิดเพลิงไหม้บานประตูชำรุดเสียหาย จึงถอดมาเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และยังมิได้ดำเนินการอนุรักษ์และบูรณะ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวจะทำให้สามารถอนุรักษ์บานประตูไม้แกะสลักลงรักปิดทอง พระวิหารวัดสุทัศนเทพวรารามราชมหาวิหาร งานชิ้นเอกของสมัยต้นรัตนโกสินทร์ และเป็นงานแกะสลักไม้ฝีพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง เพื่ออนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป

 

 

วันที่ 28/07/2556 เวลา 9:08 น.ฤดูฝนปีนี้ไปเที่ยวไหนกันดี

View Results

Loading ... Loading ...‘จ๊ะ อาร์สยาม’ เลิกเกาคบแฟนทอมชื่นมื่น [27/09/2557]
ฮอตเวอร์จากลีลาท่าเกาเฉพาะตัว “จ๊ะ อาร์สยาม” หรือ “จ๊ะ คันหู” ชื่อจริง “นงผณี มหาดไทย” วัย 23 ปี วันนี้เธอปรับลุคส์ใหม่ เลิกท่าเกาอันเป็นเอกลักษณ์ มาเน้นหนักขายเนื้อหาเพลง