วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยจัดงานบุญใหญ่

วันเปรียญและนักธรรมแห่งชาติเชิดชูพระพุทธศาสนา

พระภิกษุและสามเณร ส่วนหนึ่งที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและนักธรรม

องค์กรชาวพุทธในเมืองไทยหลายองค์กร ที่มีปณิธานในการส่งเสริมบำรุงพระพุทธศาสนานั้นมีหลายองค์กร และแต่ละองค์ร่วมกันจัดกิจกรรมเชิดชูพระพุทธศาสนา ชื่อว่าช่วยสืบทอดอายุและความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

อย่างเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดสามพระยา ถ.สามเสน 5 เขตพระนคร กรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบันมีคณะกรรมการร่วมกันบริหารเปรียญธรรมสมาคม โดยมีนายโชค ไกรเทพ เป็นนายกเปรียญธรรมฯ พ.อ.(พิเศษ) บุญชู ศรีเคลือบ, นายปรีชา ดุริยะสาย, พ.อ.(พิเศษ) ต่อพรต เจนการ, นายบุญเลิศ โสภา เป็นอุปนายก และนายคล่อง กล่อมเกลี้ยง เป็นเลขาธิการ เป็นต้น

นายโชค ไกรเทพ นายกเปรียญธรรมสมาคมฯ

นายโชค ไกรเทพ นายกเปรียญธรรมสมาคม กล่าวว่า เปรียญธรรมฯ กำลังเตรียมจัดโครงการสัมมนาผู้นำชาวพุทธ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราจะนำมาประชุมสัมมนา ที่วัดสามพระยา ผู้นำชาวพุทธที่เป็นผู้แทนสมาคมเปรียญธรรมแห่งประเทศไทย ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 100 คน โดยเน้นบทบาทหน้าที่ของชาวพุทธที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ว่าชาวพุทธต้องทำหน้าที่อะไรบ้าง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงตลอดไป ซึ่งขณะนี้ทางเปรียญธรรมกำลังประสานกับศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย วัดราชาธิวาสฯ ในการร่วมกันดำเนินการโครงการดังกล่าว ส่วนวันและเวลานั้นจะนัดหมายอีกครั้ง ทั้งนี้ทางเปรียญธรรมฯ ได้รับการสนับสนุนจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัดสรรงบประมาณมาให้ 1.5 แสนบาท

นายโชค ไกรเทพ กล่าวอีกว่า ทางเปรียญธรรมสมาคมจะจัดงานใหญ่อีกงานหนึ่งคือ งานวันเปรียญและนักธรรม ประจำปี 2556 เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี และเพื่อบำเพ็ญบุญอุทิศแด่บุรพาจารย์และผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและบาลี ในโอกาสนี้ได้จัดให้มีการฉลองพระภิกษุ-สามเณร ผู้สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค ประจำปี 2556 จำนวน 65 รูป ในวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา ถ.สามเสน เขตพระนคร กรุงเทพ

“ในโอกาสนี้เปรียญธรรมสมาคมฯ และมูลนิธิเปรียญธรรมสมาคมฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังผู้มีพระคุณ เพื่อโปรดให้การสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว โดยรับเป็นเจ้าภาพพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์รูปละ 4,000 บาท (จำนวน 10 รูป) เป็นเจ้าภาพถวายพระสงฆ์รับทักษิณานุปทานรูปละ 2,000 บาท (จำนวน 10 รูป) หรือจะตั้งบริจาคตั้งกองทุน เพิ่มทุนมูลนิธิเปรียญธรรมฯ บริจาคสมทบกองทุนจัดงานวันเปรียญและนักธรรมและกิจการอื่นๆ ของเปรียญธรรมฯ ตามกำลังศรัทธา โดยแจ้งความประสงค์ขอบริจาคได้ที่เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยฯ อาคารสุหัทรังสรรค์ ชั้น 3 วัดสามพระยา ถ.สามเสน เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทร.0-2628-7283 โทรสาร 0-2628-8878” นายโชค ไกรเทพ นายกเปรียญธรรมฯ กล่าวในที่สุด

นายสมบัติ ศีลสาร ประธานมูลนิธิเปรียญธรรมฯ, และนายโชค ไกรเทพ นายกเปรียญธรรมฯ ร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาของกรมการศาสนา

ฉะนั้นการที่ได้ส่งเสริมพระสงฆ์หรือสามเณร ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมหรือบาลีก็ดี คือการรักษาพระพุทธพจน์ไม่ให้เสื่อมเร็ว เพื่อสืบทอดคำสอนที่ถูกต้องที่สุดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปตราบนานเท่านาน งานนี้ใครได้ทำบุญ ถือว่าได้สร้างปัญญาบารมีอย่างแท้จริง

อนึ่ง โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ขอเชิญร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ ศาลา 100 ปี รพ.ศิริราช ทุกวันอาทิตย์ เวลา 17.19 น. ถึง 18.00 น. ขอเชิญร่วมบริจาคทรัพย์ตั้งกองทุนบูชาพระธรรมบริหารสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดีดีทีวี (ทีวีสาธารณะของคณะสงฆ์ ภายใต้การกำกับของมหาเถรสมาคม) เผยแผ่ธรรมไปทั่วโลกกว่า 177 ประเทศ CFM 88.75 Mhz โดยมีพระพรหมเมธี โฆษกมหาเถรสมาคม เป็นประธานคณะทำงาน, พระมหา ดร.ปราโมทย์ ปโมทโย ผู้อำนวยการสถานีดีดีทีวี โดยผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยรองเมือง เลขที่บัญชี 236-204-7407 ชื่อบัญชี “กองทุนบูชาพระธรรมฯ” แฟกช์หลักฐานการโอนมาที่โทรสาร. 0-2216-6248

คณะกรรมการเปรียญธรรมฯ ร่วมประชุม

….ขอเชิญญาติมิตรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ 100 วัน อุทิศแด่คุณพ่อบุญรอด ไชยชนะ นักหนังสือพิมพ์อาวุโส ณ ศาลาการเปรียญ วัดเสมียนนารี (พระอารามหลวง) เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2556 เวลา 09.00 ถึง 12.00 น. รายละเอียดสอบถามคุณผึ้ง บุตรสาว โทร.08-5044-7760

ปิดท้ายด้วยพุทธภาษิตที่ว่า ปัญญาคือแสงสว่างในโลก

ผู้ยิ่งใหญ่แห่งจักรวาล

บรรยายภาพ

รูป 1 พระภิกษุและสามเณร ส่วนหนึ่งที่สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยคและนักธรรม

รูป 2 นายสมบัติ ศีลสาร ประธานมูลนิธิเปรียญธรรมฯ, และนายโชค ไกรเทพ นายกเปรียญธรรมฯ ร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาของกรมการศาสนา

รูป 3 คณะกรรมการเปรียญธรรมฯ ร่วมประชุม

รูป 4 นายโชค ไกรเทพ นายกเปรียญธรรมสมาคมฯ

 

 

วันที่ 27/07/2556 เวลา 8:44 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี