วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี

เมื่อเร็วๆ นี้ เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูโครงการ เลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ซึ่งมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทร่วมกับซีพีเอฟ เดินหน้าโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนอย่างต่อเนื่องที่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

นายสุปรี เบ้าสิงห์สวย กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ได้รับการสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ ที่น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ว่า “เยาวชนเหล่านี้ควรจะได้บริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ โดยโรงเรียนจัดให้มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ขึ้นภายในโรงเรียน หรือสถานที่ใกล้เคียง เพื่อให้โรงเรียนมีรายได้จากการประกอบกิจกรรมดังกล่าว และนำมาเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตลอดไป” มูลนิธิฯ จึงได้ร่วมกับ บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPF เริ่มดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันมาตั้งแต่ปี 2532 เรื่อยมาอย่างต่อเนื่อง

โดยการสร้างแหล่งอาหารโปรตีนจากไก่ไข่ให้กับนักเรียนจำนวนทั้งหมด 430 โรงเรียนกว่า 86,000 คน ให้พ้นจากภาวะทุพโภชนาการจากการได้รับโปรตีนและสารอาหารที่จำเป็นจากไก่ไข่ ทั้งยังได้รับความรู้และเข้าใจกระบวนการเลี้ยงไก่ไข่ และสามารถนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคออกจำหน่ายให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อนำรายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ในปี 2556 มูลนิธิฯ และ CPF ตั้งเป้าขยายการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียนอีก 58 แห่ง และคาดว่าจะครบ 500 แห่งภายในปี 2557 และขยายโครงการต่อไปเรื่อยๆ

ด้าน ร.ต.ต.สมบัติ จรูญไชย ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาสารภี ต.ทับพริก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว กล่าวว่า เดิมโรงเรียนตชด.บ้านเขาสารภีเคยเป็นศูนย์อพยพมาก่อน แล้วจึงก่อตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ.2513 และเป็น 1 ใน 8 โรงเรียนตระเวนชายแดนนำร่องในการทดลองดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่ เพื่อเป็นอาหารกลางวันนักเรียนเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยมีวิธีการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ 1.สำนักงานโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระเทพฯ โดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ 2.มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ เป็นผู้ประสานงานและบริหารจัดการโดยภาพรวม 3.ซีพีเอฟให้ความสนับสนุนด้านวิชาการ ได้แก่ การผลิตที่ได้มาตรฐาน การบริหารจัดการที่เป็นระบบทั้งด้านบัญชีและการเงิน

พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อให้สามารถเลี้ยงไก่ไข่รุ่นต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง มีการจัดการด้านผลผลิตและการตลาดระดับชุมชนผ่านระบบสหกรณ์ของโรงเรียน และ4.ส่วนราชการที่เข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ เช่น กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น โรงเรียนแห่งนี้จึงนับว่าเป็นต้นแบบความสำเร็จที่นำไปสู่การขยายโครงการฯ ไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีก 131 โรงเรียนในปัจจุบัน รวมถึงเป็นการต่อยอดสู่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และอื่นๆ อีก 289 แห่ง

ปัจจุบันโรงเรียนตชด.บ้านเขาสารภีได้เลี้ยงไก่ไข่มาเป็นรุ่นที่ 9 แล้ว โดยแต่ละรุ่นเลี้ยงประมาณ 100-120 ตัว ขณะนี้เหลือเพียง 69 ตัวซึ่งสามารถผลิตไข่เฉลี่ยวันละ 40-50 ฟอง ซึ่งเพียงพอสำหรับนำไปเป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียนจำนวน 61 คน ให้รับประทานเมนูไข่ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ส่วนไข่ที่เหลือ ทางสหกรณ์โรงเรียนจะจัดจำหน่ายให้ผู้ปกครองและชาวชุมชน เพื่อนำรายได้เข้ากองทุนในการบริหารจัดการเลี้ยงไก่ไข่ได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้นักเรียนและบุคลากรยังได้นำองค์ความรู้ อาทิ การผลิต การจัดการด้านผลผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย ตลอดจนการจัดการบัญชีอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดการอาชีพเกษตรอื่นๆ รวมถึงนำไปใช้เพื่อการประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วย

ทั้งนี้มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทฯ มีเป้าหมายให้โครงการเลี้ยงไกไข่เพื่อเด็กและเยาวชนไทยมีสุขภาพที่ดี เติบโตเป็นคนดี เป็นพลเมืองที่ดี และมีอาชีพดีตามเป้าหมายที่มูลนิธิฯ ตั้งไว้ ซึ่งในปีที่ผ่านมาช่วยให้โรงเรียนมีเงินทุนหมุนเวียนจากการขายไข่และแม่พันธุ์ไก่ไข่รุ่นที่ 8 เป็นจำนวน 32,192 บาท เพื่อใช้ในการซื้ออาหารและแม่พันธุ์ไก่ไข่ หรือใช้ซื้ออุปกรณ์การศึกษาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนต่อไป

 

 

วันที่ 25/08/2556 เวลา 9:27 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี “เฌอเบลล์-ลัลณ์ลลิน เตจะสา เวศซ์” วัย 22 ปี