วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

กปร. ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ

จัดค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ

 

นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กปร. ได้ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา จัดโครงการค่ายเยาวชนรู้งาน สืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยนำเยาวชนนักศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดใกล้เคียงเข้าศึกษา เรียนรู้งานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการศึกษาทดลองการปรับปรุงดินที่มีความเสื่อมโทรม ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกให้สามารถทำการปลูกพืชทั้งเพื่อการบริโภคและเชิงเศรษฐกิจได้ ตลอดถึงการใช้พื้นที่เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เชิงธุรกิจ ซึ่งประสบความสำเร็จก่อให้เกิดความอยู่ดีกินดีของราษฎรในพื้นที่อย่างต่อเนื่องตลอดมา และจากความสำเร็จดังกล่าวปัจจุบันได้มีราษฎรจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงและห่างไกลต่างเดินทางเข้าศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่องทุกวัน

และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสำนักงาน กปร. จึงได้จัดโครงการค่ายเยาวชน สืบสานพระราชดำริขึ้น เพื่อให้เยาวชนที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนา ตลอดถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติใช้ของราษฎรในพื้นที่

เนื่องจากปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีตัวอย่างความสำเร็จที่ผ่านการศึกษาทดลองมากมาย เช่น การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์ เกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสามารถส่งขายต่างประเทศ สร้างรายได้ 7-8 แสนบาท ต่อปี หรือการปลูกมะนาวนอกฤดู ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจำนวนมาก เพราะมะนาวในฤดูแล้งมีราคาแพง ถ้าปลูกได้ก็จะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับเกษตรกร โดยเยาวชนนักศึกษาที่เข้าค่ายในครั้งนี้จะได้เรียนรู้และสัมผัสกับตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จแล้วเหล่านี้ อันจะก่อเกิดภูมิรู้ที่สามารถนำไปเผยแพร่ ขยายสู่เยาวชนนักศึกษาใสถาบันการศึกษา ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง หรือบุคคลอื่นๆ ตลอดถึงนำไปปรับใช้ในสถาบันการศึกษาต่อไป

ในกิจกรรมครั้งนี้ เยาวชนนักศึกษา จะมีโอกาสเรียนรู้และใช้ชีวิตอยู่กับเกษตรกรที่น้อมนำแนวพระราชดำริและผ่านการศึกษาอบรมอาชีพในโครงการขยายผล ผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองของศูนย์ศึกษาไปปฏิบัติใช้จนประสบความสำเร็จ อาทิ เกษตรกรในโครงการศูนย์เรียนรู้การผลิตข้าวครบวงจร ของนายประสิทธิ์ เส็งมี ศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดแบบครบวงจร ที่ทำการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ของนายสำเริง วงศ์สุรินทร์ การเพาะเลี้ยงกบเชิงพาณิชย์ การทำเกษตรแบบผสมผสาน ของนายทิม คณะเสน และการปลูกพืชสมุนไพรของ นายธำรง ใจบุศย์

นอกจากนี้ยังมีวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนเหล่านี้ด้วย อาทิ อ.ธันยวัชร์ ไชยตระกูลชัย ครูเคท เนตรปรียา ชุมไชโย คุณปกรณ์ สันติสุนทรกุล ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บมาสเตอร์ Dek-D.com และคุณปรเมศวร์ มินศิริ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Sanook.com รวมไปถึงกิจกรรม “เยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำริ” ซึ่งให้เยาวชนได้นำเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาโดยการน้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติใช้ ชิงทุนดำเนินโครงการในสถาบันการศึกษาที่สังกัดอีกด้วย

“โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ พระอัจฉริยภาพ และพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการต่อยอด และน้อมนำแนวพระราชดำริไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเองต่อไป” นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. กล่าว

คนเกษตร/รายงาน

 

วันที่ 12/10/2556 เวลา 11:02 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี