วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

โคราชตั้งศูนย์ป้องกัน

แก้ไขปัญหาภัยหนาว

นครราชสีมา/ นางปิยะฉัตร อินสว่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยตอนบนได้เข้าสู่ช่วงฤดูหนาว หลายพื้นที่เริ่มมีอากาศหนาวเย็น โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นก่อนภาคอื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด จะอยู่ในช่วงกลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม โดยประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าปีที่แล้ว และฤดูหนาวปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานใต้ ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ เราจึงได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวขึ้น โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องกันหนาวแก่ทางจังหวัดทันทีที่มีการร้องขอ โดยในระดับจังหวัดได้ประสานให้สำนักงาน ปภ.จังหวัดในเขตรับผิดชอบทั้ง 4 จังหวัด ดำเนินการตามแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของจังหวัดที่วางไว้ ให้ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังและเตรียมการป้องกันภัยหนาว พร้อมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ทันเหตุการณ์ทั่วถึงและเป็นธรรม ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ

ทั้งนี้ ในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง และระมัดระวังอันตรายจากสาธารณภัยที่มักเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว โดยเฉพาะเพลิงไหม้และไฟป่า ส่วนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยานพาหนะผ่านเส้นทางที่มีหมอกลงจัด เพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นเส้นทางไม่ดี หากประชาชนในพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยหนาว สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงาน ปภ.จังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ ปภ. เขต 5 นครราชสีมา โทรศัพท์สายด่วน 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

วันที่ 22/11/2556 เวลา 7:16 น.ฤดูฝนปีนี้ไปเที่ยวไหนกันดี

View Results

Loading ... Loading ...‘ปู ไปรยา’ สุดสะพรั่งว่าที่สะใภ้หมื่นล้าน [18/10/2557]
สวยสะพรั่ง โดดเด่น ราศีจับระยิบ แถมคว้ารางวัลผู้หญิงเซ็กซี่แห่งปี จากนิตยสาร FHM 3 ปีซ้อน จะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากเธอคนนี้ “ปู-ไปรยา สวนดอกไม้” วัยเบญจเพส 25 ปีเต็มๆ ชีวิตวันนี้ช่างสุขสมบูรณ์ไปทุกอย่าง เส้นทางชีวิตเธอโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ ทั้งเรื่องครอบครัว ชีวิตคู่ และหน้าที่การงาน แทบหาจุดอ่อนไม่ได้