วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

มทส. จัดกิจรรม 3 งาน รับปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดกิจกรรม “งานเกษตรสุรนารี’ 57” วันที่ 8-12 มกราคม 2557 “งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557” วันที่ 11 มกราคม 2557 และ “ตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา (SUT Job Fair & Coop Fair) วันที่ 17 มกราคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า “มทส. ได้เตรียมกิจกรรมหลากหลายสำหรับกลุ่มเยาวชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย “งานเกษตรสุรนารี’ 57” ภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจก้าวไกล เกษตรไทยก้าวหน้า” ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 และบริเวณเทคโนธานี มทส. โดยจัดแสดงนิทรรศการและความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการเกษตรของ มทส. ทั้งด้านพืช สัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมการเกษตร อาทิ ไก่เนื้อโคราช โคเนื้อพันธุ์โคราชวากิว รวมทั้งนิทรรศการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคีต่างๆ การสัมมนาและอบรมทางวิชาการสำหรับเกษตรกรหลายหลักสูตร งานแสดงนิทรรศการและประกวดโค มทส. ครั้งที่ 10 การแข่งขันล้มโค การประกวดแพะ-แกะ สุนัข ปลาคาร์พ ชวนชม กล้วยไม้ การประกวดธิดาเกษตรสุรนารี การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร สินค้าธงฟ้า และผลิตภัณฑ์จากฟาร์ม มทส. ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ผู้เข้าร่วมชมงานทั้งกลุ่มเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จะได้รับทั้งความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมต่างๆ เรียกได้ว่ามา มทส.ที่เดียว เที่ยวได้ทั้งวัน ซึ่งช่วยส่งเสริมความสำคัญของการเกษตรและการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

และในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557” เน้นกิจกรรมสร้างความสนุกสนาน ส่งเสริมความสามารถของเยาวชนและการมีส่วนร่วมของครอบครัว เพราะมางานวันเด็กที่ มทส. “ผู้ใหญ่มีงานเกษตรสุรนารีให้ดู…คุณหนูมีกิจกรรมให้เล่น” อาทิ นิทรรศการให้ความรู้ด้าน AEC นิทรรศการสนุกคิด สนุกคิด การละเล่น การประกวดแข่งขัน แข่งคลาน ประกวดหนูน้อย AEC วาดภาพระบายสี เปิดบ้านอุทยานเรียนรู้สิรินธร ซึ่งเยาวชนจะได้สนุกกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับความสุขและของรางวัลกลับบ้านมากมาย

นอกจากนี้ ในวันที่ 17 มกราคม 2557 มทส. ได้ร่วมกับ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรม “ตลาดนัดแรงงานบัณฑิต มทส. และตลาดนัดงานสหกิจศึกษา” ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 โดยมีสถานประกอบการชั้นนำ 102 บริษัท มาร่วมเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งงานว่างกว่า 6,000 อัตรา กิจกรรมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสมัครงาน การทดสอบความถนัดทางอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสการก้าวเข้าสู่อาชีพของบัณฑิตและนักศึกษาที่กำลังสำเร็จการศึกษา พร้อมกันนี้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ยังได้จัดกิจกรรมตลาดนัดงานสหกิจศึกษาขึ้นเป็นครั้งแรกในงานนี้ด้วย เพื่อให้สถานประกอบการสามารถพบปะนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อพูดคุยและให้รายละเอียดงานสหกิจศึกษา ก่อนที่นักศึกษาจะทำการสมัครงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ตนเองต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา” อธิการบดี มทส. กล่าวในที่สุด

 

 

วันที่ 31/12/2556 เวลา 8:58 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี