วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ม.ขอนแก่นอนุรักษ์ตัวอักษรไทยน้อย

๐ ตัวอักษรโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้าง

รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักและมีภารกิจในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของภาคอีสาน จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ ตัวอักษรไทยน้อยเป็นตัวอักษรโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้าง อาณาจักรซึ่งมีอารยะธรรมที่ยิ่งใหญ่เป็นรากเหง้าของคนอีสาน ตัวอักษรไทยน้อยมีรูปร่างคล้ายอักษรไทย แต่แตกต่างออกไปจากอักษรไทยบ้าง โดยอักษรชนิดนี้ชาวอีสานจะใช้บันทึกเรื่องราวทั่วไป ได้แก่ วรรณกรรม และเรื่องราวทางโลก ซึ่งปรากฏอยู่ในจารึกต่างๆ ในฐานะขุมปัญญาของอีสาน

รศ.ดร.นิยม กล่าวต่อว่า “การพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคง ตามเป้าหมายมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน 400 ของโลกนั้น จำเป็นจะต้องรู้จักตนเองให้มากที่สุด สิ่งสำคัญประการหนึ่งคือการเริ่มเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของภาคอีสาน หรืออาณาจักรล้านช้างในสมัยก่อน ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเปรียบเสมือนขุมปัญญาของภาคอีสาน ดังนั้นศิลปะและวัฒนธรรมอีสานหลายอย่างจึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ รวมทั้งภาษาไทยน้อย ถึงแม้ปัจจุบันคนไทยจะใช้ภาษากลางเป็นภาษาประจำชาติ แต่ภาษาอีสานที่มีรากเหง้ามาจากภาษาไทยน้อย และตัวอักษรไทยน้อยควรอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ต่อไปอย่างภาคภูมิใจ”

“ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้อนุรักษ์ตัวอักษรไทยน้อย โดยมีการเพิ่มตัวอักษรไทยน้อย คำว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น” ที่ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และป้ายคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีอักษรไทยน้อยมานานแล้ว โดยสิ่งที่จะผลักดันต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม 2 เรื่อง คือ เรื่องแรกเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทยน้อย ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากเดิมที่มีอยู่แล้ว และการประชาสัมพันธ์ โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรมที่จะปรากฏตัวอักษรไทยน้อย หรือตัวอักษรธรรม บนเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆ อยู่เป็นประจำ รวมทั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิจัยศิลปวัฒนธรรม ที่จะไปสอนการเขียนภาษาไทยน้อยให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านต่างๆ และนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ฟรี และเรื่องที่สองเป็นการสนับสนุนคณะหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้เพิ่มตัวอักษรไทยน้อยบนป้ายคณะหน่วยงาน ด้วยการออกแบบให้อย่างเหมาะสมกับป้ายและตัวอักษรเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยนักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ” รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ กล่าวในที่สุด

 

วันที่ 15/02/2557 เวลา 9:12 น.เริ่มหนาวแล้วจะไปเทียวที่ไหนกัน

View Results

Loading ... Loading ...‘เฌอเบลล์’พลิกเซ็กซี่ซุ่มคบหนุ่มนอกวงการ [22/11/2557]
ถือเป็นอีกหนึ่งนางเอกดาวรุ่ง ที่ไม่ว่าจะแสดงละครเรื่องไหนก็จะถูกจับตามองมากๆ ได้รับบทบาท มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ถึงขนาดได้รางวัล “นักแสดงดาวรุ่งหญิง” เป็นเครื่องการันตี