วันเสาร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 20:44 น.

สมัครงาน

ฝ่ายบุคคล

บริษัท นวกิจ บ้านเมือง จำกัด
เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์  02-930-1600-9 , 02-513-0230-3  ต่อ 240