วันอังคาร ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2560 00:14 น.

สมัครงาน

ฝ่ายบุคคล

 

บริษัท นวกิจ บ้านเมือง จำกัด

เลขที่ 1 ซอยปลื้มมณี  ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์  02-930-1600-9 , 02-513-0230-3  ต่อ 240