วันพุธ ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 20:37 น.

กทม-สาธารณสุข » คอลัมน์

กระแซะมากระซิบ

ขุนเวียงวัง : วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559, 09.57 น.

กระแซะมากระซิบ วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

 

กระแซะมากระซิบฉบับประจำวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559...@ วันนี้ 14 ธ.ค.59 เป็น วันสถาปนากรุงเทพมหานคร ก้าวสู่ปีที่ 45 เช้าวันนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมทำบุญตักบาตร สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ณ ศาลาว่าการ กทม. (เสาชิงช้า) บวงสรวงพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ณ ศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะแถลงนโยบายการดำเนินงานในทิศทางของท่านเพื่อที่จะทำให้กับคนกรุงเทพฯ ส่วนจะมีอะไรนั้นวันนี้จะได้รู้กัน...@ รองผู้ว่าฯ จักกพันธ์ ผิวงาม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูงานด้านโยธา ขมีขมันออกตรวจงาน และเตรียมการเพื่อบริหารงบประมาณประจำปี 2560 ถึงแม้จะไม่มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน แต่ก็เคยมีประสบการณ์ผ่านการอนุมัติงบประมาณด้านจัดซื้อ จัดจ้างงานก่อสร้างมาแล้วอย่างโชกโชน เพราะเคยเป็น ผอ.เขตมาหลายเขต เรียกว่ามีความเชี่ยวชาญการจัดจ้างก่อสร้างมาพอสมควรก็ว่าได้...@ ในหลายยุคหลายสมัย ตำแหน่งรองผู้ว่าฯ ที่ดูแลกำกับงานทางด้านก่อสร้าง โดยเฉพาะสำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ ฯลฯ มีงบประมาณในการจัดจ้างก่อสร้างจำนวนมาก จนเป็นผู้มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเป็นส่วนใหญ่ ที่ผ่านมาการจัดจ้างก่อสร้างที่มีการดำเนินการ ล้วนมีการถูกตรวจสอบพบว่ามีการตั้งงบประมาณเอาไว้ค่อนข้างสูง การจัดทำงบประมาณราคากลางไม่ได้ดำเนินการตามระเยียบที่กรมบัญชีกลางออกระเบียบไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องที่ให้แยกรายละเอียด ค่าวัสดุ และค่าแรงงานอย่างชัดเจน และส่วนใหญ่มักจะทำราคากลางเท่ากับการตั้งงบประมาณหรือให้ต่ำกว่าเล็กน้อยอะไรทำนองนี้...@ ที่ผ่านไปแล้วก็ให้ผ่านไป มาในยุคของท่านผู้ว่าฯ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ที่เลือกใช้ท่านรองผู้ว่าฯ จักกพันธ์ ผิวงาม หวังว่าน่าจะมีการจะได้ตรวจสอบรายละเอียดที่ว่ามานี้อย่างถูกต้องครบถ้วนชัดเจน เพราะ ระเบียบราชการ ก็เขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้ชัดเจนอยู่แล้ว และก็มีตัวอย่างการคิดราคาค่าก่อสร้างอย่างชัดเจน เอาแค่ว่าว่าคนที่อ่านหนังสือออก เขียนหนังสือได้ ไม่ต้องมีความรู้ทางด้านวิศวกรรม ทำได้ครับ คงจะเป็นความหวังว่าต่อไป การจัดจ้างก่อสร้างจะได้ราคาสมจริง ไม่แพงเวอร์อย่างในอดีต “ขุนเวียงวัง” ก็แค่หวังเพียงว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นเงินภาษีจากประชาชนไม่ตกหล่นไปตามที่ต่างๆ เท่านั้นเองครับ...@ เขตบางขุนเทียน ผอ.ประเสริฐ ฉวีอินทร์พร้อม ผู้ช่วยฯ น.ส.สมบัติ นามพินิช ผู้ช่วยฯ ธนาชิต ชูติกาญจน์ และเจ้าหน้าที่เขตฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ณ หมู่ 10 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในโครงการป้องกันการกัดเซาะและอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน ตามนโยบาย ผู้ว่าฯ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง โดยมี ผู้ใหญ่วิสูตร นามศิริ ประธานกลุ่มอนุรักษ์พัฒนาป่าชายเลน ให้ข้อมูล...@

 

ขุนเวียงวัง

 

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข » คอลัมน์