วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 02:56 น.

กทม-สาธารณสุข » คอลัมน์

กระแซะมากระซิบ

ขุนเวียงวัง : วันศุกร์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560, 06.50 น.

กระแซะมากระซิบวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2560

@รถเมล์BRT ที่กทม.ลงทุนจากการเอาเงินภาษีประชาชนไปดำเนินการกว่า 2,000 ล้านบาทเปิดดำเนินการ ให้บริการประชาชนมาหลายปี ประสบภาวะขาดทุนอย่างมหาศาลทุกปีติดต่อกัน ซึ่งในช่วงแรกกทม.ก็ดูตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะยกเลิกโครงการนี้ แต่รองนายกรัฐมนตรีขอให้ กทม.ทบทวนด้านรองผู้ว่าฯพล.ต.ท.อำนวย นิ่มมโน ดูแลเรื่องนี้โดยตรง ก็ยังยืนยันนั่งยันสมควรยกเลิกโครงการนี้อยู่ดี เพราะได้ไม่คุ้มเสีย ผู้โดยสารน้อย เสียช่องจราจรที่มีน้อยอยู่แล้ว ทำให้รถติดมากฯลฯ...@เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนผู้เสียภาษีถึงเรื่องรถ BRT นี้ ว่าเป็นนโยบายประชานิยมที่นักการเมืองยุคนั้นที่เข้ามาบริหารกทม. พยายามจัดทำโครงการแข่งขันกับโครงการประชานิยมของรัฐบาลในยุคนั้น โดยทุ่มเงินงบประมาณสร้างเส้นทาง สถานี และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆออกมากว่า 2,000 ล้านบาทเป็น(Fixed Cost และยังเสียค่าจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคม ให้เดินรถขาดทุนขาดทุนเสียหายอีกปีละ 200 ล้านบาท และที่ก่อให้เกิดปัญหาก็คือ ผู้ใช้รถใช้ถนนเส้นที่รถ BRTวิ่งผ่าน ถนนเส้นนั้นรถจะติดหนึบ เป็นปัญหาการจราจรต่อเนื่องมาตลอด ทำให้เป็นเหตุของการสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เพียงเพื่อให้สะใจนักการเมืองยุคนั้นๆและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้กันเลย...@”ขุนเวียงวัง”ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโครงการที่กทม.ลงทุนและประสบปัญหาการขาดทุนอย่างมหาศาล ที่ถูกยกเลิกและทำท่าว่าคนกรุงเทพฯจะลืมเลือนไปจากนักการเมืองยุคก่อนๆ เช่น โครงการรถนักเรียน โครงการ drop station (ที่ทิ้งขยะ) โครงการสถานีขนถ่ายขยะย่อย โครงการสร้างสถานีขนถ่ายขยะแบบอูด โครงการโรงงานฆ่าสัตว์ ที่ทำเอาไว้เป็นอนุสรณ์ให้ผู้บริหารที่ผ่านมาเอาไว้เป็นที่ฆ่าตัวตาย อย่างนี้เป็นต้น...@ อดสงสารประชาชนที่ต้องเสียภาษี เพื่อให้นักการเมืองนำเงินไปถลุงจัดทำโครงการต่างๆที่ไม่เป็นโล๊เป็นพายอย่างเสียๆหายๆ โดยไม่มีความรับผิดชอบ คงต้องถามท่านผู้ว่าการ ส.ต.ง.ว่าไม่คิดจะเช็คบิลย้อยหลังบ้างรึอย่างไร ให้สมกับสโลแกนของ ส.ต.ง.ที่ว่า” เงินแผ่นดินนั้นคือเงินของประชาชนทั้งชาติ”...@ หลายเขตแจ้งผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 กทม.เปิดรับลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 เม.ย. – 15 พ.ค. 60คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 พ.ค. 2542) เป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ทั้งปี ไม่เกิน 1 แสนบาท มีทรัพย์สินทางการเงิน เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน พันธบัตร และตราสารหนี้ ไม่เกิน 1 แสนบาท และไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าวต้องเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ขอรับแบบฟอร์มการลงทะเบียนฯ ได้ที่หน่วยลงทะเบียนทุกแห่ง ประกอบด้วย สำนักงานเขตทั้ง 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส.) ทั่วประเทศ รวมถึงคลังจังหวัด หรือดาวน์โหลดได้ที่ www.mof.go.th, www.fpo.go.th หรือ www.epatment.go.th และนำแบบฟอร์มการลงทะเบียนพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน มายื่นด้วยตนเองที่หน่วยลงทะเบียน เพื่อเตรียมพร้อมรับสวัสดิการที่รัฐบาลมอบให้ในอนาคต เช่น ส่วนลดค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่ารถไฟ ค่ารถเมล์....@

 

ขุนเวียงวัง

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข » คอลัมน์