วันพฤหัสบดี ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562 07:04 น.

กทม-สาธารณสุข » คอลัมน์

กระแซะมากระซิบ

ขุนเวียงวัง : วันอังคาร ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560, 04.43 น.

กระแซะมากระซิบประจำวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560...

@เรื่องเรือเหาะของของกองทัพบกที่ใช้ในกิจการทางชายแดนภาคใต้ ราคา 390 ล้านบาท และมีการซ่อมบำรุงอีกปีละประมาณ 50 ล้านบาท หลังจากใช้งานมา 8 ปี เพราะหมดอายุการใช้งาน มีการสั่งให้ปลดประจำการ เป็นการปิดฉากยุทโธปกรณ์ที่ตอนสั่งซื้อให้เหตุผลว่า  เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเคลื่อนไหวการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีข้อครหาถึงความคุ้มค่าตลอดมา...@แต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับการจัดซื้อ รถ เรือดับเพลิง ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย กทม. ราคา 6,700 ล้านบาท  เมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว อ้างว่าเป็นยุทธภัณฑ์ จะต้องให้หัวหน้า ค.ส.ช.ใช้อำนาจพิเศษยกเว้นภาษีฯให้จนสามารถนำรถดับเพลิง(รถปิกอัพผลิตในประเทศไทย)เพื่อนำออกมาใช้งานได้ ส่วนรถดับเพลิง รถน้ำ เรือดับเพลิง ที่มีขนาดใหญ่ยังคาราคาซัง จอดอาไว้เป็นวัตถุโบราณประจานการทุจริตมโหราฬอยู่ถึงจนถึงวันนี้ แถมพ่วงถูกบริษัทฯเอกชนที่นำรถไปจอดไว้ที่บริเวณท่าเรือ จังหวัดชลบุรี ฟ้องเรียกค่าจอดกว่า 1,000 ล้านบาท เรื่องคาราคาซังอยู่ที่ศาลฯ จะออกหัวออกก้อยก็ยังไม่รู้ แต่ที่แน่ๆงานนี้ยังต้องสู้กันอีกเป็นเวลาหลายปีทีเดียว...@ย้อนความเป็นมาเริ่มแรกของการจัดซื้อ รถ เรือดับเพลิงล๊อตนี้ก็อ้างว่า  รถ เรือดับเพลิงที่มีอยู่อายุใช้งานนานเกิน 8 ปีแล้ว จำเป็นต้องหา รถ เรือดับเพลิงใหม่มาทดแทน อายุการใช้งานนานเกิน 8 ปี  เหมือนเป็นเกณฑ์เอามาอ้างเพื่อจัดหาอุปกรณ์ใหม่มาใช้ รถ เรือดับเพลิงชุดโกงมหาศาลนี้ ปัจจุบันอายุนานเกินกว่า 10 ปีแล้ว  และมีแนวโน้มว่า รถ เรือดับเพลิง ส่วนใหญ่ยังคงไม่สามารถนำมาใช้งานได้เป็นแน่ ถ้าจะเอาเกณฑ์เรื่องเรือเหาะของกองทัพบกมาจับเป็นดัชนีชี้วัดแล้วหยั่งงี้ก็คงต้องโล๊ะ รถ เรือดับเพลิงล๊อตนี้ เพราะอายุเกิน และยังไม่มีวี่แววว่าจะใช้งานได้ และยังมีประเด็นถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็นเงินอีกจำนวนมาก “ขุนเวียงวัง”ก็ได้แต่หวังว่าผู้มีอำนาจจะมีความคิดอ่านว่าจะดำเนินการอย่างไรกับเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ ไม่คุ้มค่า ส่วนความเสียหาย และผู้รับผิดชอบต้องชดใช้ แต่คงต้องรอกันยาวหน่อยละครับ...@เขตจอมทอง ผอ.โชติรส เหล่ามานะ แจ้งว่า เขตฯ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 630 ผ่านช่องทาง ดังนี้ 1.ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซด์ www.epayment.go.th www.mof.go.th และ www.fpo.go.th 2.ทาง Call  center สำนักเศรษฐกิจการคลัง 1359 ธนาคาร ธ.ก.ส. โทร. 0 2555 0555 ธนาคารออมสิน 1115  ธนาคารกรุงไทย โทร. 0 2111 1111และกรมบัญชีกลาง โทร. 0 2270 6400 และ 3.ทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตจอมทอง ผู้ที่มีรายชื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องไปรับบัตรด้วยตนเอง ณ ที่ลงทะเบียนไว้ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปแสดง ในวันที่ 21ก.ย. 60 เป็นต้นไป สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ...@เขตบางกอกน้อย  ผอ.ประชา พัฒนรัฐ แจ้งว่า ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 เขตฯ ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนเมื่อวันที่ 3 เม.ย. - 15 พ.ค. 60 นั้น เขตฯ จะดำเนินการแจกจ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐไว้กับสำนักงานเขตบางกอกน้อย จำนวน 3,854 ราย ตั้งแต่วันที่ 21-29 ก.ย. 60 ณ สำนักงานเขตบางกอกน้อย อาคาร A  ชั้น 1  โดยแสดงบัตรประชาชนตัวจริงเพื่อรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ...@

 

ขุนเวียงวัง

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข » คอลัมน์