วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 09:33 น.

กทม-สาธารณสุข » คอลัมน์

กระแซะมากระซิบ

ขุนเวียงวัง : วันศุกร์ ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560, 05.43 น.

กระแซะมากระซิบประจำวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2530...

@สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยพระราชทาน ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ในโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมทำความสะอาดสนามหลวงและบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ งานล้างถนนราชินี ถนนกัลยาณไมตรี และถนนราชบพิธ งานทาสีขอบคันหินรอบสนามหลวงรอบในและรอบนอก ถนนรอบพระบรมมหาราชวัง งานปรับปรุงภูมิทัศน์สวนนาคราภิรมย์ งานล้างทำความสะอาดวัดตรีทศเทพ งานจัดระเบียบคอกต้นไม้ตลอดแนวมหาราชและปลูกเฟื่องฟ้าถนนราชินี ข้างสะพานช้างโรงสี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลคูน้ำริมคลองบางชื่อ (ต่อเนื่อง) เขตบางซื่อ ประกอบด้วย คูน้ำซอยมหาลาภ คูน้ำซอยศรีวิชัย คูน้ำปลาทู คูน้ำคอกม้า และคูน้ำข้างวัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ โดยเมื่อเวลา 08.30 น. วานนี้ พล.อ.ศิวะ ภระมรทัต ราชองครักษ์ในพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานพิธีปล่อยแถวผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2,069 คน  ณ ศาลหลักเมือง...@เขตมีนบุรี ผอ.ไพโรจน์ จันทรอด ขอเชิญชวนจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเฉพาะกิจ เพื่องานของพ่อ” พัฒนาทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ณ วัดบำเพ็ญเหนือ ถ.เสรีไทย ในวันที่ 19 ต.ค. 60 เวลา 09.00 น. จุดนัดพบบริเวณหน้าศาลา 1 เพื่อน้อมใจกันบำเพ็ญประโยชน์ถวายงานในการจัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดงานพิธี อย่างสมพระเกียรติสูงสุด การแต่งกายจิตอาสาสวมชุดสีดำไว้ทุกข์ สวมหมวกและผ้าพันคอพระราชทาน ติดบัตรจิตอาสา (หากยังไม่ได้รับสิ่งของพระราชทานสวมชุดสีดำไว้ทุกข์) ...@เขตประเวศ ผอ.ธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง แจ้งว่า เขตฯ กำหนดเปิดรับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุราย ใหม่ และเบี้ยความพิการแก่คนพิการรายใหม่ ในวันที่ 1–30 พ.ย. 60 คุณสมบัติของผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ มีดังนี้ผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 สัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตประเวศ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจขอเชิญชวนผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการมาลงทะเบียนได้ในวันที่ 1–30 พ.ย. 60(วันจันทร์ถึงวันเสาร์) ตั้งแต่เวลา 08.30–16.00 น. บริเวณ ชั้น 1 สำนักงานเขตประเวศ...@นายสุธน สุวรรณภานนท์ ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้ง ว่า เขตฯ กำหนดจัดการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ บริเวณคลองลำตาเสือ ในวันที่ 16 ต.ค. 60 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตลาดกระบัง ทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางและระดมข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจากทุกภาค ส่วนในพื้นที่...@

 

ขุนเวียงวัง

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข » คอลัมน์