วันพุธ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 17:50 น.

กทม-สาธารณสุข » คอลัมน์

กระแซะมากระซิบ

ขุนเวียงวัง : วันอังคาร ที่ 05 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 07.30 น.

กระแซะมากระมากระซิบประจำวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560...

@เช้าวันนี้ผู้ว่าฯพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง กำหนดจัดกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” ในวันที่ 5 ธ.ค. 60 โดยมีพิธีปล่อยแถวจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เวลา 09.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่  ณ ลานปฐมบรมราชานุสรณ์ รัชกาลที่ 1 สวนหย่อมสะพานพระปกเกล้า และวัดราชบูรณะราชวรวิหาร (วัดเลียบ)ขอเชิญชวนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน ขอเชิญชวนจิตอาสาฯ และประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน...@เมื่อวานนี้ผู้ว่าฯพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง รับมอบเงินสนับสนุนโครงการปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา จาก นายคณิต  ชุ่มช่วย ผู้แทนวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน จำนวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิปลูกป่าในใจคน ตามศาสตร์พระราชา ณ  ศาลาว่าการกทม. ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ร่วมสมทบกองทุนฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,655,414.07 บาท...@สหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร จำกัด ได้จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ กรรมการดำเนินการสหกรณ์ และผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2561 แทนตำแหน่งที่ว่าง ผลการลงคะแนนปรากฏว่า นายภัทรุตม์ ทรรทรานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเลือกให้เป็นประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และนางสาวนิตยา อัศวินานนท์ ได้รับเลือกเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ วาระการดำรงตำแหน่ง และผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ จำนวน 6 คน ได้แก่ 1.นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์ ได้ 292 คะแนน 2.นายสุชาติ จำปาขาว ได้ 285 คะแนน 3.นายสุรศักดิ์ สอนเครือ ได้ 266 คะแนน 4.นายยศศักดิ์ คงมาก ได้ 265 คะแนน 5.นายประสาน บำรุงพันธุ์ ได้ 259 คะแนน และ 6.นางวันทนีย์ วัฒนะ ได้ 236 คะแนน โดยมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี ซึ่งทุกตำแหน่งมีผลตั้งแต่วันที่ 2 ธ.ค.60 เป็นต้นไป สำหรับวันนี้มีผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ มาลงคะแนน จำนวน 588 คน จากทั้งหมด 603 คน ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ...@เขตยานนาวา ผอ.สุทัศน์ รุจิณรงค์ แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคาลเท็กซ์ ริมถนนพระรามที่ 3 วันที่ 6 ธ.ค. 60 เวลา 15.30 น. ร่วมกับทหาร ส.พัน 1 รอ. ตำรวจ สน. ทุ่งมหาเมฆ ตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน ประชาชนในชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ข้อเสนอแนะ และเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ประชาชนในชุมชนแจ้ง เพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชนในพื้นที่ให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่...@

ขุนเวียงวัง

หน้าแรก » กทม-สาธารณสุข » คอลัมน์