วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 02:38 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

ฮวงจุ้ยพารวย

วรธนัส อัศกุลโกวิท : วันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560, 13.09 น.

รู้จักพลิกแพลงในการเรียน นำไปสู่การประยุกต์ที่ใช้ได้จริงของฮวงจุ้ย ตอนที่ 27

รู้จักพลิกแพลงในการเรียน นำไปสู่การประยุกต์ที่ใช้ได้จริงของฮวงจุ้ย

ตอนที่ 27

 

คำเฉพาะของศาสตร์ฮวงจุ้ย

 

 • ศาสตร์ฮวงจุ้ย                   - ซินแสฮวงจุ้ย
 • คานยวี้                             - ภูมิศาสตร์
 • ปากว้า                              - 5 ธาตุ
 • เทียนกันตี้จือและเจี่ยจึน่าอิน               -  ความหมายของ 24 ภูเขา
 • เทียนซินสือเต้า                          - ซานกังอู่ฉาง
 • พลังชี่                               - มังกร
 • เทือกเขามังกร                           - น้ำ
 • ปากน้ำ                             - ถ้ำและการกำหนดถ้ำ
 • ซา                                             - ทิศทาง
 • ฉาวและอั้น                                - กว้าชะตา
 • 10 ที่อปมงคล                   - ความชั่วร้าย
 • รูปลักษณ์และลักษณะ               - การโคจรใหญ่และเล็ก
 • ไท่สุ้ย                                - ลานบ้าน
 • เข็มทิศฮวงจุ้ย                   - การเลือกความมงคล
 • คำเฉพาะในการเลือกวันทำกิจต่างๆ

                 

คำศัพท์เฉพาะของฮวงจุ้ยที่ใช้บ่อยๆ

 

 • ศาสตร์ฮวงจุ้ย

หรือศาสตร์ดูบ้านและศาสตร์คานยวี้ เป็นวิชาที่ศึกษาฮวงจุ้ย หมายถึงการเริ่มต้นจากการดำรงชีวิตของคน ผสมกับความรู้จักในวัฒนธรรมโบราณที่มีต่อการเลือก จัดวางและจัดการกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เป็นวิชาที่สัมพันธ์กับความสมดุลของคนและธรรมชาติ

 

 • ซินแสฮวงจุ้ย

ซินแสฮวจุ้ยคือผู้ที่มีความรู้ด้านฮวงจุ้ย ได้รับการมอบหมายจากผู้อื่นให้ตัดสินความดีร้ายของฮวงจุ้ย หากจำเป็นก็ต้องแก้ไขด้วยเช่นกัน ปกติแล้วซินแสฮวงจุ้ยจะมีความสามารถรอบด้าน เช่น การทำนายว่า ดูโหงวเฮ้ง เลือกวันมงคล ฯลฯ แต่มีนักพรต แพทย์แผนจีน ฯลฯ บางคนก็อาจจะมีความรู้ด้านฮวงจุ้ยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ซินแสฮวงจุ้ยที่มีความสามารถด้านฮวงจุ้ยโดยเฉพาะก็เรียกว่านักคานยวี้เช่นกัน ชาวบ้านมักจะเรียกนักฮวงจุ้ยว่าซินแสฮวงจุ้ยหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่านักหยินหยาง

 

 • คานยวี้(堪舆)

คาน หมยาถึงพื้นดิน ลักษณะของพื้นดิน ยวี้ หมายถึงการศึกษา จึงมีความหมายว่าการศึกษาลักษะของภูมิศาสตร์เน้นที่รูปร่างหน้าจาของพื้นดิน ในตำราบันทึกประวัติศาสตร์จีนโบราณได้นำนักคานยวี้และ 5 ธาตุมารวมกัน เดิมทีเป็นการมองดูปรากฎการณ์ฟ้าและสำรวจภูเขา แม่นำ ต่อมาได้เรียกผู้ที่ดูฮวงจุ้ยว่าเป็นนักคานยวี้ ดังนั้น คานยวี้จึงถูกเรียกในสังคมชาวบ้านทั่วไปว่าฮวงจุ้ย ทว่า มีคนคิดว่า คานยวี้ ไม่ใช่แค่ฮวงจุ้ยเท่านั้น แต่ยังแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ เข็มทิศ วัน เสวี๋ยนคง(玄空)การฝังศพและลักษณะ

 

 • ภูมิศาสตร์

คานยวี้หรือฮวงจุ้ยหรือภูมิศาสตร์ ในตำราอี้(易)ได้กล่าวไว้ว่า แหงนหน้ามองดูดาราศาสตร์ ก้มหน้ามองดูภูมิศาสตร์ แต่ภูมิศาสตร์ไม่เหมือนกับภูมิศาสตร์ของตะวันตก เคยมีชาวตะวันตกกล่าวไว้ว่าภูมิศาสตร์ของจีนคือสถานที่ของคนเป็นและคนตายที่มีความสมดุล สอดคล้องกัน แต่ภูมิศาสตร์ที่ถูกเรียกว่าคานยวี้ ในความเป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะจริงเสมอไป เพราะเช่นนี้แล้วจะมองข้ามความสัมพันธ์ของดวงดาวและคานยวี้

 

 • ปากว้า

ปากว้ากำเนิดขึ้นมาจากหยินหยาง ตำราอี้กล่าวไว้ว่า อี้มีไท่จี๋ กำเนิดสองลักษณ์ สองลักษณ์กำเนิดสี่ลักษณะ สี่ลักษณะกำเนิดปากว้า

         ตั้งแต่ไท่จี๋มาถึงปากว้าสี่ลักษณะคือ ไท่หยาง(太阳)ไท่หยิน(太阴)ส้าวหยาง(少阳)ส้าวหยิน(少阴) ปากว้าแบ่งออกเป็นเฉียน คุน เจิ้น หลี ตุ้ย ข่าน เกิ้น สวิ้น ซึ่งเป็นตัวแทนของปรากฎการณ์ธรรมชาติ โดยเฉียนคือฟ้า คุนคือดิน เจิ้นคือสายฟ้า สวิ้นคือลม ข่านคือน้ำ หลีคือไฟ เกิ้นคือภูเขา ตุ้ยคือบ่อน้ำ

      เฉียน    สามารถมองได้ว่าเป็นนาย บรรพบุรุษ ประตู อันดับแรก คุณธรรม ฯลฯ 

    คุน       สามารถมองได้ว่าเป็นขุนนาง เมือง ที่นา บ้าน ฯลฯ

      เจิ้น       คือ    หลัก ถนน ฝั่งซ้าย       

    สวิ้น      คือ    สตรี ประเพณี เตียง

      ข่าน     คือ    แม่น้ำ ทวีป บ่อน้ำ น้ำเย็น      

    หลี        คือ    ประตู นรก เตา

      เกิ้น      คือ    ก้อนหิน วัด วัง ถ้ำ       

    ตุ้ย        คือ    น้องสาว ฝั่งขวา ทิศตะวันตก เป็นต้น

      ก่อนที่ซินแสฮวงจุ้ยจะใช้เข็มทิศก็อาจจะใช้ปากว้าชีวิตหลังเกิดหรือชีวิตก่อนเกิดก่อน

      ซินแสฮวงจุ้ยคิดว่าบ้านทุกหลังมีคุณสมบัติของตัวเอง นั่นก็คือการนำเฉียน ตุ้ย เกิ้น คุนของปากว้าชีวิตหลังเกิดมาเป็นบ้านสี่ตะวันตก นำหลี เจิ้น สวิ้น ข่านมาเป็นบ้านสี่ตะวันออก ส่วนจะจำแนกอย่างไรนั้นก็ต้องดูจากทิศทางของบาน เช่นทิศทางจึอู่คือบ้านข่าน บ้านข่านเป็นบ้านสี่ตะวันออก

      ซินแสฮวงจุ้ยยังคิดว่าทุกๆ คนมีชะตาบ้านของตัวเอง หากเป็นชะตาสี่ตะวันออกก็เหมาะที่จะอาศัยอยู่ในบ้านสี่ตะวันออก หากเป็นชะตาสี่ตะวันตกก็เหมาะที่จะอาศัยอยู่ในบ้านสี่ตะวันตกจึงจะดี

 

IMG_0127.jpg

 

ตั้งแต่ไท่จี๋จนถึงปากว้า

 

 • 5 ธาตุ

ศาตร์ฮวงจุ้ยคิดว่า การดูพื้นดินนั้นมีความอัศจรรย์มาก ใน 5 ธาตุ ลักษณะของภูเขาแม่น้ำมีทั้งแบบตรงและคดเคี้ยว มีเหลี่ยมกลม มีกว้างแคบ ซึ่งต่างก็แบ่งเป็นธาตุต่างๆ แต่จะทราบได้อย่างไรนั้นก็จะต้องดูที่พลังชี่มาทดสอบสภาพ สภาพกำเนิดได้ด้วยพลังชี่ พลังชี่อยู่ในสภาพ ภูมิศาสตร์เปลี่ยนแปลงหลากหลาย ต่างเกี่ยวข้องกับพลังชี่ของ 5 ธาตุ

         5 ธาตุก็คือ ทอง น้ำ ไม้ ไฟ และดิน

 

      1.กฎเกณฑ์การปะทะกัน

         การกำเนิดมีความหมายของการกำเนิด การช่วยเติบโต ใน 5 ธาตุจะมีการกระตุ้น ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งความสัมพันธ์แบบนี้เรียกว่าการกำเนิดซึ่งกันและกัน

         หลักการๆ กำเนิดซึ่งกันและกันของ 5 ธาตุคือ น้ำกำเนิดไม้ ไม้กำเนิดไฟ ไฟกำเนิดดิน ดินกำเนิดทอง ทองกำเนิดน้ำ หมุนเวียนเช่นนี้เรื่อยไป ไม่มีวันสิ้นสุด แถมยังมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าเป็นการช่วยเหลือให้เจริญก้าวหน้าซึ่งกันและกัน

         ในการกำเนิดซึ่งกันและกันของ 5 ธาตุ ไม่ว่าจะเป็นธาตุใดต่างก็กำเนิดฉัน และฉันก็กำเนิดได้ ซึ่งหมายความว่าเป็นความสัมพันธ์แม่ลูก โดยมีน้ำเป็นตัวอย่าง ผู้กำเนิดฉันคือทอง ทองคือแม่ของน้ำ ฉันกำเนิดคือไม้ ไม้เป็นลูกของน้ำ เป็นต้น

 

 

การกำเนิดและปะทะซึ่งกันและกันของ 5 ธาตุ

 

         2.กฎเกณฑ์การปะทะซึ่งกันและกัน

         การปะทะกันคือความหมายของการควบคุมและชนะ ใน 5 ธาตุต่างก็มีการควบคุม เอาชนะซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์แบบนี้เรียกว่าการปะทะซึ่งกันและกัน

         กฎเกณฑ์การปะทะซึ่งกันและกันของ 5 ธาตุคือ ไม้ปะทะดิน ดินปะทะน้ำ น้ำปะทะไฟ ไฟปะทะทอง ทองปะทะไม้ ควบคุม หมุนเวียนเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด การปะทะกันในสถานการณ์ทั่วไปก็เหมือนกับพลังที่รักษาความสมดุล เช่น 5 ธาตุปะทะกันมากเกินไปก็จะทำให้เกิดการทำร้ายและเกิดการเลี่ยนแปลงที่ผิดปกติ

         ในการปะทะกันของ 5 ธาตุ ไม่ว่าเป็นธาตุใดก็สามารถปะทะฉัน และฉันปะทะได้ ซึ่งหมายความว่าทั้งชนะได้และไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่นไม้ ผู้ปะทะฉันคือทอง ฉันปะทะดิน เช่นนี้แล้วดินก็จะชนะไม้ ไม้ก็จะชนะทอง เป็นต้น

 

 

 

ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับฮวงจุ้ยผ่านทางเฟซบุคได้ที่ เพจฮวงจุ้ยอาจารย์หม่า

 https://www.facebook.com/pages/ฮวงจุ้ยอาจารย์หม่า และสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการเรียนฮวงจุ้ยฟรี ได้ที่  อาคารอาจารย์หม่า  โทร. 088-2774051-60

หน้าแรก » คอลัมน์