วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561 03:03 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 03 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 08.29 น.

“วัดบวร-วัดราชบพิธ”เปิดให้เข้ากราบพระบรมราชสรีรางคาร ร.9

สกู๊ปพิเศษ 1


 

 

“วัดบวร-วัดราชบพิธ”เปิดให้เข้ากราบพระบรมราชสรีรางคาร ร.9

วัดบวรแจกพิมพ์ภาพ “สองธรรมราชา”

 

        

 

000 วัดบวรนิเวศวิหารเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 6 และวัดประจำรัชกาลที่ 9 ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่ 2 องค์คือ พระพุทธสุวรรณเขต เป็นพระประธานองค์ใหญ่คนทั่วไปเรียก “พระโต” หรือ “หลวงพ่อเพชร” ได้อัญเชิญมาจากวัดสระตะพาน จังหวัดเพชรบูรณ์  พระพุทธสุวรรณเขตเป็นพระหล่อหน้าตัก 9 ศอก 21 นิ้ว มีพระสาวกใหญ่นั่งคู่หนึ่ง ด้านหน้าของพระพุทธสุวรรณเขต เป็นพระพุทธชินสีห์เป็นพระองค์สำคัญของหัวเมืองฝ่ายเหนือ สร้างขึ้นคราวเดียวกับพระพุทธชินราช พระศรีศาสดาและพระเหลือ เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จังหวัดพิษณุโลก อัญเชิญมาประดิษฐานทีวัดบวรนิเวศเมื่อปีพุทธศักราช 2372  ในพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารยังเป็นที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ผู้ทรงเคยผนวช ณ วัดแห่งนี้ วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่พระพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรทรงประทับจำพรรษาเป็นเวลา 15 วัน

 

 

000 พระตำหนักปั้นหยาครั้งทรงผนวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่ 22  ตุลาคม 5 ถึง 5 พฤศจิกายน 2499 โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญานวงศ์เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศเป็นพระอุปัชฌาย์  ทรงได้รับฉายาว่า  ภูมิพโลภิกขุ ในระหว่างที่ทรงผนวชและประทับที่วัดบวรนิเวศวิหาร โปรดเกล้าฯสร้างพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรได้เสด็จพระราชดำเนินหล่อพระพุทธรูปเมื่อวันที 5 ธันวาคม 2499  สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ได้ถวายพระนามพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “พระพุทธนาราวันตบพิตร” ประดิษฐานอยู่บริเวณด้านขวามือขององค์พระประธานและพระพุทธรูประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เป็นพระพุทธรูปปางรำพึงประดิษฐานอยู่ด้านซ้ายมือ นอกจากนั้นยังประดิษฐาน พระรูปสมเด็จพระสังฆราชพระรูปหล่อ 3  พระองค์ เรียงกันบนฐานชุกชีประกอบด้วย พระรูปหล่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์  รูปหล่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวิรญาณวโรรส และ รูปหล่อสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ส่วนที่บริเวณพระแท่นด้านหน้าพระอุโบสถทางวัดบวรนิเวศได้นำพระรูหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตรครึ่งพระองค์มาประดิษฐานให้ประชาชนได้กราบสักการะ

 

 

000วัดบวรนิเวศวิหารได้เปิดให้พสกนิกรเข้ากราบพระบรมราชสรีรางคารและพระพุทธชินสีห์ภายในพระอุโบสถตั้งแต่เวลา 8.30 น.- 21.00 น.ทุกวัน วัดบวรนิเวศวิหารได้นำพิมพ์ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ขณะทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช “สองธรรมราชา”แจกจ่ายให้กับประชาชนที่บริเวณศาลาแดงหน้าพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 000 สำหรับที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามเปิดให้ประชาชนเข้ากราบสักการะ(เปิดพิเศษ)ได้ทุกวันๆละ 2 รอบรอบแรก 8.00 น. – 10.00 น.รอบสอง เวลา 16.00 น. – 18.30 น. ณ.พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น ซ่อน

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น

1. กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม งดการใช้ถ้อยคำที่ดูหมิ่นหรือยุยงให้เกลียดชังสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2.ทีมงานเว็บไซต์บ้านเมืองขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น

3. หากพบข้อความที่ไม่เหมาะสม สามารถแจ้งได้ที่อีเมล์ online@banmuang.co.th

4. ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี

หน้าแรก » คอลัมน์