วันอาทิตย์ ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561 12:23 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561, 08.36 น.

เหรียญเสมาพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ คณะสงฆ์พะเยาสร้าง “รุ่นทรัพย์วิเศษ”

 

เหรียญเสมาพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ

คณะสงฆ์พะเยาสร้าง “รุ่นทรัพย์วิเศษ”

 

 

 

        

000   “พระเจ้าตนหลวง” พระประธานในพระวิหารวัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาสร้างในรัชสมัยของพระยายอดเชียงรายกษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์เม็งราย ราวปี พ.ศ. 2034  เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองศิลปะสกุลช่างเชียงแสนใหญ่ที่สุดหน้าตัก 14 เมตร สูง 16 เมตรและเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ในแดนล้านนา เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยา คนเหนือเรียกว่า พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยาลือเลื่องในด้านเมตตาโชคลาภ โดยเฉพาะคนมีบุตรยากขอมีลูกมักสมปรารถนากันทุกรายเป็นที่รู้กันทั่วไปจึงมีผู้คนไปกราบขอพรกันมากมายในแต่ละวัน  คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาโดยมีพระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยาจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรม – บาลี ของพระภิกษุและสามเณร เพื่อสืบทอดพระศาสนาให้ศึกษาส่งสอบไล่ในสนามหลวงปีหนึ่งๆสอบได้เป็นมหาเปรียญเป็นที่พอใจของคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา  คณะสงฆ์จังหวัดพะเยาจึงจัดสร้างเหรียญเสมาพระเจ้าตนหลวง รุ่นแรก เพื่อมอบเป็นที่ระลึกผู้ร่วมบุญส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรม และบาลีโดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ หรือหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสวิปัสสนา อุปถัมภ์งานบุญของจังหวดพะเยาครั้งนี้

 

เจ้าคณะจังหวัดพะเยา

 

เจ้าคุณรักษ์

           

000 เหรียญเสมาพระเจ้าตนหลวง รุ่นแรก ใช้มหายันต์หรือ “พระยันต์ไตรสรณคม”  เป็นยันต์ที่ศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิคุณมาก  จะเห็นได้จากเหรียญพระเจ้าตนหลวง พิมพ์นิยม ปี 2512  มีประสบการณ์แพร่หลายเช่นเดียวกับอีกหลายๆรุ่นมีพระยันต์ไตรสรณคม หรือมหายันต์ไว้ด้านหลังเหรียญเป็นพระยันต์คู่บารมีเหรียญพระเจ้าตนหลวงทุกรุ่น ซึ่ง พระยันต์ไตรสรณคม มีความหมายถึงพุทธคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ มาอยู่ด้วยกันจึงมีอานุภาพดั่งแก้วสารพัดนึกอันเป็นที่สุดของพระพุทธศาสนา ท่านเจ้าคุณรักษ์ ผู้สร้างพุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา เกจิแห่งยุคสรรพวิชาอาคมเจ้าตำรับตะกรุดมหาบารมี 30 ทัศเกจิดังเมืองกรุงเก่า ปัจจุบันมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมาก ท่านเป็นพระนักปฏิบัติและนักพัฒนามีคุณูปการต่อพระศาสนาได้เมตตาประกอบพิธีมหาพุทธาภิเษกเหรียญเสมาพระเจ้าตนหลวงอย่างยิ่งใหญ่ถึง 9 วาระ พิธีบวงสรวงหน้าองค์พระเจ้าตนหลวงในพระวิหารวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง   โดยมีพระราชปริยัติ เจ้าคุณสายันต์ เจ้าคณะจังหวัดพะเยาเป็นประธานขอพรจัดสร้าง ปฐมฤกษ์ พุทธาภิเษก  พิธีที่ 1 พุทธาภิเษกโดยหลวงปู่ปวง พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วัดพระเจ้าตนหลวง พิธีที่ 2 ที่กว้านพะเยา หลวงปู่ศรีมูลหรือพระเทพญาณเวที  วัดศรีอุโมงค์คำ พะเยา พิธีที่ 3 เมืองดอกคำใต้ หลวงปู่ก้าพระราชมงคลวิสุทธิ์ พะเยา  พิธีที่ 4 หลวงปู่ครูบารอด วัดบุญยืน เมืองปง  พิธีที่ 5 หลวงปู่ครูบาจันทร์ วัดน้ำแปงพนารามเมืองปง พะเยา  พิธีที่ 6 หลวงปู่ครูบาอินสม วัดปางน้ำฮาย   เมืองเชียงราย พิธีที่ 7 หลวงปู่ครูบาสมศักดิ์ วัดบ้านต๋อมกลาง พะเยา พิธีที่ 8 หลวงพ่ออุดม วัดพิชัยสงคราม อยุธยา พิธีที่ 9 หลวงปู่เพิ่ม วัดป้อมแก้ว อยุธยา  พิธีที่ 10 วาระสุดท้าย 11 มีนาคม 2561เป็นพิธีพุทธาภิเษกและสมโภชเหรียญเสมาพระเจ้าตนหลวง รุ่นแรก “รุ่นทรัพย์วิเศษ” พระครูบาสุรินทร์วัดสุทธาวาสวิปัสสนาเจ้าพิธีการสร้างและพุทธาภิเษก  อาราธนานิมนต์หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย ทำพิธีบวงสรวงกลางแจ้งหน้าอุโบสถและนั่งปรกอธิษฐานจิตรในอุโบสถมหาอุตม์ นับเป็นสุยอดวัตถุมงคลเหรียญอันทรงคุณค่าควรเมืองยิ่งนัก เชิญผู้มีศรัทธาร่วมบุญสั่งจองได้แล้วที่วัดศรีโคมคำ  อำเภอ เมือง จังหวัดพะเยา โทรศัพท์สอบถาม 087 -1926688 และ 095 -1465452

 

หน้าแรก » คอลัมน์