วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561 08:16 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 04 มีนาคม พ.ศ. 2561, 06.30 น.

เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ่งานบุญสร้างพุทธมณฑลอยุธยา ศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ่งานบุญสร้างพุทธมณฑลอยุธยา

ศูนย์กลางแห่งการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

 

 

           

000 โครงการจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดสุทธาวาสวิปัสสนาได้รับการแต่งตั้งจากทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ดำเนินการจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา โดยมีท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ.หรือหลวงพ่อรักษ์ อนาลโย เป็นประธานในการจัดสร้าง เป็นศูนย์กลางการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดและเผยแผ่หลักธรรมเป็นที่พักผ่อนที่ร่มรื่น สวยงามและสงบเป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดในเนื้อที่ 80 ไร่ หลวงพ่อรักษ์ปัจจุบันเป็นพระเกจิอาจารย์ดังแห่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านได้ศึกษาสรรพวิชาอาคมของเกจิดังมากมาย เช่นตำราวิชาสายวัดประดู่โรงธรรม  หลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้ว หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอก หลวงพ่อปานวัดบางนมโค  หลวงปู่ทิมวัดละหารไร่  หลวงพ่อเต๋คงทอง และยังได้รับประสิทธิประสาทวิชาอาคมโดยตรงจากหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่  หลวงพ่อเอียดวัดไผ่ล้อม  หลวงพ่อรวยวัดตะโก  หลวงพ่อสาครวัดหนองกรับ พ่อท่านเขียนวัดกะทิง  หลวงปู่เจือวัดกลางบางแก้ว เป็นต้น หลวงพ่อรักษ์จึงเป็นพระภาวนาจารย์ที่เชี่ยวชาญสรรพวิชาอาคมขลังไว้มากมายได้ได้สมัญญานามว่า นักบุญแห่งสยามประเทศ”  เจ้าตำรับตะกรุดมหาบารมี 30 ทัศ  พระเกจิดังแห่งเมืองกรุงเก่า  ปัจจุบันมีลูกศิษย์ลูกหาจำนวนมาก พุทธศาสนิกชนต่างให้ความเลื่อมใสและศรัทธาในวัตรปฏิบัติเป็นครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานแห่งสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอยุธยาแห่งที่ 13 เรียกได้ว่าท่านเป็นทั้งพระนักปฏิบัติและนักพัฒนาอย่างจริงจังมีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติอย่างยิ่งรูปหนึ่ง วัดสุทธาวาสวิปัสสนาจัดกิจกรรมถือศีลปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปี 2546 หลวงพ่อรักษ์ท่านเคยกล่าวว่า ตราบใดที่ยังมีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน-สมถะกรรมฐานอยู่ตลอด พระพุทธศาสนาก็จะอยู่คู่กับโลกตลอดไป

 

           

000 การจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นหัวใจหลักที่สำคัญทั้งปัจจุบันและอนาคต หลวงพ่อรักษ์ อนาลโยจึงเป็นพระเถระผู้ดำริริเริ่มสร้างพุทธมณฑลอยุธยาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ หลวงพ่อรักษ์ยังเดินทางไปช่วยเหลือสาธารณะสงเคราะห์ในท้องถิ่นธุระกันดานทุกภาคโดยเฉพาะด้านการศึกษาด้านสาธารณะสงเคราะห์ เน้นให้เป็นคนดี มอบทุนการศึกษาปีละนับพันคนจึงเป็นที่มาของสมัญญานามล่าสุดว่า เทพเจ้าแห่งทุ่งลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

 

หลวงพ่อรักษ์ปลุกเสก

           

000 งานบุญประจำปี  2560 ทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างวิหารฐานพระประธานพุทธมณฑลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งทางวัดสุทธาวาสิปัสสนาต้องใช้งบประมาณกว่า 30 ล้าน ทางวัดได้ลงมือก่อสร้างเมื่อปลายปี 2557 ใช้จ่ายไปแล้ว 15 ล้านเศษ ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก จึงจัด งานบุญใหญ่ทอดผ้าป่าสามัคคี วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.ผู้เป็นเจ้าภาพและผู้ร่วมบุญใหญ่แห่ผ้าป่ารอบอุโบสถเวลา 14.30 น. ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ทางวัดได้จัดสร้างวัตถุมงคลเป็นที่ระลึก เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ่ ย้อนยุคตำรับหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม  จ.นครปฐม เพื่อมอบให้แก่เจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เหรียญจิ๊กโก๋ใหญ่เนื้อทองคำ 4 เหรียญ เนื้อเงินลงยาสีแดง 11 เหรียญ  เนื้อเงินลงยาสีฟ้า 11 เหรียญ เนื้อเงิน 16 เหรียญ เนื้อนวะ 30 เหรียญ เนื้อทองทิพย์ 99 เหรียญ เนื้อทองฝาบาตร 1,000 เหรียญ  เนื้ออัลปาก้า 1,000 เหรียญ เนื้อทองแดง ผิวรุ้ง 199 เหรียญ เนื้อชนวน 199 เหรียญ ท่านใดจะร่วมบุญสร้างพุทธมณฑลจังหวัดอยุธยา เชิญบูชาวัตถุมงคลได้ที่ ฝ่ายประชาสมัพันธ์วัดสุทธาวาสวิปัสสนาโดยตรง โทร .096 - 4539415

หน้าแรก » คอลัมน์