วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:02 น.

อื่นๆ » คอลัมน์

บ้านเมืองพระเครื่อง

อ. วันชัย : วันอาทิตย์ ที่ 07 ตุลาคม พ.ศ. 2561, 11.43 น.

พระองค์เด่นและคนดัง(7 ต.ค.61)

พระองค์เด่นและคนดัง

    
 

 

 

พิมพ์ใหญ่วัดระฆังองค์แรกฉบับนี้เป็นของ MR.Ng Kok Seng นักสะสมต่างชาติที่มีศรัทธาเท่าที่รู้จักมักคุ้นองค์นี้ซื้อจากคนดังเมืองชลเมื่อ 6 ปีก่อน 12.5 ล้านปัจจุบันมีคนมาขอแบ่ง 18 ล้านยังไม่สน