วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 18:05 น.

การเมือง » คอลัมน์

ใต้ถุนสภา

นายทิวา : วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561, 23.28 น.

...สวัสดีปีหมูหัวใจใหม่...

 

๏ สวัสดีปีหมูหัวใจใหม่
สดชื่นสดใสสุดหรรษา
"บ้านเมือง" อวยพรสุขสมอุรา
สมใจสมปรารถนาปีใหม่เทอญ ฯ
......................


นายทิวา
คอลัมน์ "ใต้ถุนสภา" นสพ.บ้านเมืองออนไลน์
อังคาร ๑ มกราคม ๒๕๖๒