วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 10:06 น.

ภูมิภาค » คอลัมน์

แวดวงทรัพยากรธรรมชาติ

ประเสริฐ ตะระสาน : วันพฤหัสบดี ที่ 09 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560, 08.00 น.

แวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย 9 ก.พ. 60

เกาะติดความเคลื่อนไหวแวดวงเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วไทย...นสพ.บ้านเมือง ประจำวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560...

 

 

ข่าวแรก..พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล  

 

 

พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานชุมนุมตลาดนัดวิชาการและนวตกรรมเกษตรกรรุ่นใหม่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี 2560 ณ ต.โนนทัน จ.หนองบัวลำภู ว่า ตั้งแต่ปี 2541 ประชากรภาคเกษตรของไทยมีแนวโน้มลดลงประมาณ 400,000 คน ต่อปี  เนื่องจากสาเหตุสำคัญหลายประการ อาทิ  ไม่มีผู้สืบทอดในอาชีพเกษตร ย้ายสู่ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในเขตเมือง เกษตรกรวัยทำงานลดลงเนื่องจากสังคมไทยกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมผู้สูงอายุ กระทรวงเกษตรจึงจำเป็นต้องเร่งรัดสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพสูงในการผลิตทางการเกษตรทั้งเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการส่งออก ทดแทนเกษตรกรรุ่นเก่าที่ลดลงและเพื่อเป็นบุคลากรที่สำคัญในภาคเกษตรกรรมต่อไป

 

 

 


นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี นายก อบต. ทุ่งหว้า และคณะเครือข่ายอุทยานทางธรณีสตูล สำรวจด้านธรณีวิทยาในพื้นที่อำเภอทุ้งหว้า จังหวัดสตูล โดยสำรวจถ้ำฟอลซิล "ถ้ำเลสเตโกดอน" อายุหลายร้อยล้านปี หนึ่งพื้นที่ของอุทยานทางธรณีสตูล ซึ่งเป็นอุทยานทางธรณีแห่งแรกของประเทศไทย และได้ชื่อว่าเป็น"ฟอสซิลแลนด์” ดินแดนแห่งซากดึกดำบรรพ์ที่จะพาเราย้อนอดีตกลับไปเมื่อราว 500 ล้านปีก่อน และถ้ำเลสเตโกดอนยังถือว่าเป็นถ้ำน้ำเค็มที่ยาวที่สุดในประเทศ อีกด้วย

 

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทําให้มีการใช้สารเคมีอันตรายเพื่อการประกอบกิจกรรมในภาคอุตสาหกรรมปริมาณมากขึ้นทุกปี โดยนําเข้าสารเคมีส่วนใหญ่ จากต่างประเทศ จึงอาจเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีบนทางหลวงในระหว่างการขนส่ง โดยจากสถิติการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมีของกรมควบคุมมลพิษ พบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และในปี ๒๕๕๙ มีเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยด้านมลพิษเกิดขึ้น จำนวน 25 ครั้ง สาเหตุหลักมาจากเพลิงไหม้โรงงานมากที่สุด การขนส่งสารเคมี และการลักลอบทิ้งกากของเสีย และจังหวัดที่เกิดเหตุบ่อยที่สุด คือ จังหวัดระยอง กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ คพ. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปช่วยเหลือเหลือพี่น้องประชาชนในเหตุอุบัติภัยต่างๆอย่างถูกต้อง

 

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยศูนย์สารสนเทศฯ กองแผนงาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปี พ.ศ.2560 หลักสูตร “การใช้โปรแกรมประยุกต์และข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์และออกแบบวิธีเก็บข้อมูลผ่านอุปกรณ์ smart device ในการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ประกอบด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมพีลูส จ.กาญจนบุรี

 

ปิดท้ายข่าว กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นกรมระดับเกรดเอสังกัดกระทรวงทรัพกรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีเจ้าพระพนักงานทั่วประเทสประมาณ 3000 กว่าคนมีผลประโยชน์จากแหล่งท้องเที่ยวที่ประชาชนเข้าไปเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติพันธุ์ไม้ต่างๆและน้ำตกที่ไม่แพ้ต่างประเทศซึ่งสามารถทำรายได้ปีล่ะหลายพันล้านบาทจึงเป็นที่ปรารถนาของข้าราชกราบางคนอย่างมากหวังว่าจะมีโอกาสเข้ามานั่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ ถ้าไม่ได้เป็นคนของนักการเมืองที่เป็นแบล็คค่อยผลักดันอยู่เบื่องหลัง และคอยบงการให้หันซ้ายหันขวาได้ถ้าไม่ทำตามก็อย่าหวังเลยว่าจะได้ ..•ผิดกับปัจจุบันนี้อย่างหน้ามือเป็นหลังมือทุกอย่างต้องโปร่งใส ส่วนการเปิดรับสมัครตำแหน่งอาวุโสของกรมอุทยานแห่งชาติฯ 33 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 500 กว่าคน คาดว่า 1 ใน 100 ที่จะได้นอกนั้นผิดหวังตามเคย เพราะไม่มีพรรคพวกผู้ใหญ่ฝากฝัง  ของฟรีไม่มีในโลกนี้บางคนสมัครตั้ง 4-5 ครั้ง ก็ไม่เคยได้จนเหลืออายุราชการไม่กี่ปีก็จะเกษียณอายุราชการ ผิดกับเด็กรุ่นหลังที่อายุราชการยังเหลือไม่น้อยกว่า 10-13 ปี ลงสมัครก็ได้เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าคณะกรรมการมีวิธีการตรวจสอบคัดเลือกยังไง ส่วนกรมป่าไม้ก้ไม่น้อยหน้าเปิดรับสมัครตำแหน่งอาวุโส17 ต่ำแหน่ง ว่ากันว่ามีข้าราชการชั้นผู้น้อยบางคนบ่นด้วยความน้อยใจถึงปัญหา การเปิดรับสมัครทุกครั้งส่วนมากคนที่ได้มักจะเป็นคนของท่านผู้ใหญ่เสียส่วนมากนอกนั้นร้องเพลงรอไปก่อน ฮ่วย... แว่วๆ..มาว่ามีกลิ่นไม่ค่อยดี  ฮัลโหลๆท่าน รมว.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โปรดให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการชั้นผู้น้อยด้วยครับ..ทั่น

              

ประเสริฐ  ตะระสาน
Prasert_tarasan@yahoo.com

หน้าแรก » ภูมิภาค » คอลัมน์